Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Celá řada entit, které se používají v aplikaci Dynamics 365 for Marketing, musí být uvedena do ostrého provozu se záznamem, aby je bylo možné používat v aktivních marketingových iniciativách. Proces přechodu do ostrého nasazení vezme záznam, se kterým pracujete, zkontroluje, zda neobsahuje chyby, připraví ho k použití a označí jej jako dostupný. V některých případech končí proces přechodu do ostrého nasazení přesunem konečného záznamu do služby Marketing, která běží souběžně s vaší instancí aplikace a zpracovává funkce náročné na data, jako je hromadné odesílání e-mailů, shromažďování a analýza výsledků, nebo vyplňování dynamických segmentů. Proces uvedení do ostrého provozu se také někdy nazývá publikování.

Některé typy entit vyžadují zastavení záznamů v ostrém provozu, aby je bylo možné upravovat, zatímco jiné umožňují provádět aktualizace z aplikace bez zastavení procesu v ostrém provozu. V určitých případech nebudete moci provádět některé typy změn (nebo dokonce vůbec žádné změny), jakmile je daný záznam uvedený do ostrého provozu.

Monitorování ostrého provozu pomocí stavu a důvodu stavu

Téměř všechny entity v řešení Dynamics 365 mají jak pole Stav, tak i pole Důvod stavu. Stav má vždy buď hodnotu aktivní, nebo neaktivní, která určuje, zda je záznam používán a kde v uživatelském rozhraní je viditelný a vybratelný. Důvod stavu poskytuje další informace o Stavu a často představuje podstav (obvykle pro publikovatelné entity v aplikaci Marketing).

V případě většiny typů entit je možné pro každý záznam pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit Stav na hodnotu aktivní či neaktivní. Toho můžete využít například k označení kontaktu jako neaktivní, čímž jej skryjete pro většinu zobrazení, ale zachováte jej ve vaší databázi pro budoucí nebo historické referenční účely. V případě publikovatelných entit v aplikaci Marketing hodnotu Důvod stavu obvykle nastavuje systém (a je proto pouze pro čtení), který tak jejím prostřednictvím poskytuje další informace o stavu publikování. V případě některých publikovatelných entit v aplikaci Marketing nastavuje systém i pole Stav, a proto také nemusí být možné jej upravovat přímo. Podrobnější informace naleznete ve zbývajících částech tohoto tématu.

Všechny entity nabízejí výběr zobrazení seznamu, ve kterém můžete zvolit uložený dotaz, jako například Aktivní cesty, Všechny cesty v ostrém provozu, Neaktivní cesty apod. Ve většině případů naleznete neaktivní záznamy pomocí zobrazení Neaktivní ..., ve kterém také můžete v případě potřeby určitý záznam znovu aktivovat.

Zobrazení neaktivních záznamů pomocí výběru systémových zobrazení

Stav ostrého provozu a provozní stav cest zákazníka

V případě cest zákazníka systém nastavuje pole StavDůvod stavu, pomocí kterých určuje aktuální stav ostrého provozu a provozní stav cest zákazníka. Obě hodnoty jsou určeny jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Cesta nikdy nebyla v ostrém provozu a je možné ji bez omezení upravovat, ukládat nebo odstraňovat.

Pokud chcete koncept cesty publikovat, otevřete ji a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Cesta je momentálně v ostrém provozu. Pokud je aktuální datum v rozmezí počátečního a koncového data cesty, pak cesta zpracovává kontakty. Po uplynutí jejího koncového data cesta automaticky přejde do zastaveného stavu.

Pokud chcete cestu v ostrém provozu zastavit, otevřete ji a poté zvolte Zastavit na panelu příkazů.

Pokud chcete cestu v ostrém provozu upravovat bez jejího zastavení, otevřete ji a poté zvolte Upravit na panelu příkazů.

Cestu nemůžete smazat, když je v ostrém provozu.
Aktivní Zastaveno Cesta byla dříve v ostrém provozu a mohla už zpracovat nějaké kontakty, nyní je ale zastavená, takže už nebude zpracovávat kontakty ani provádět další aktivity. Mohla se zastavit z důvodu uplynutí svého koncového data, nebo byla zastavena ručně.

Po třiceti dnech od koncového data se stav cesty automaticky změní z aktivní/zastaveno na neaktivní/vypršela platnost. Jakmile vyprší platnost cesty, není ji už možné upravovat ani restartovat. Předtím je ale možné podle potřeby její koncové datum prodloužit nebo cestu restartovat.

Když je cesta zastavená, můžete ji upravovat a uložit, aniž by bylo nutné ji uvést do ostrého provozu. Pokud chcete cestu znovu spustit, vyberte Přejít na ostrý provoz.

Zastavenou cestu můžete odstranit, i když její datum ukončení nevypršelo.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Cesta je momentálně v ostrém provozu, rozhodli jste se ji ale místně upravovat. Zatímco pracujete s její místní kopií, bude cesta v ostrém provozu nadále zpracovávat kontakty a provádět další aktivity.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Cesta v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí do stavu aktivní/v ostrém provozu. Cestu nemůžete smazat, když je v tomto stavu.
Aktivní Chyba Při přechodu cesty do ostrého provozu došlo k chybě. Toto je obvykle jen dočasný problém, a proto chvíli počkejte a poté pokus o uvedení do ostrého provozu opakujte.
Aktivní Přechod do ostrého provozu Cesta je momentálně v procesu přechodu do ostrého provozu.
Aktivní Zastavování Cesta byla v ostrém provozu, ale momentálně je v procesu zastavování z důvodu žádosti o zastavení.
Neaktivní Vypršela platnost Před nejméně 30 dny uplynulo koncové datum cesty a cestu proto není možné restartovat. V případě potřeby můžete odstranit cesty s vypršenou platností.

Některá nastavení cesty zákazníka se zamknou (pouze ke čtení) na základě důvodu stavu cesty. Poté, co jednou přejdete do ostrého provozu, některá nastavení se stanou trvalými. Následující tabulka shrnuje tyto účinky.

Pole Koncept Upravitelné za provozu a zastavené V ostrém provozu a další
Název Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Počáteční datum a čas Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Koncové datum a čas Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Opakuje se Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Počet opakování Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Počet opakování Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Nastavení obsahu Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Segment potlačení Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Časové pásmo Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Šablona Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Kanál (pozice dlaždice) Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Nastavení dlaždice Upravitelné Upravitelné Uzamčeno

Stav ostrého provozu a provozní stav marketingových e-mailů

Stav zprávy (stejně jako dalších entit) je možné pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit na aktivní nebo neaktivní. Důvod stavu určuje stav ostrého provozu zprávy a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Zpráva nikdy nebyla v ostrém provozu a je možné ji místně upravovat a ukládat bez omezení.

Pokud chcete koncept zprávy publikovat, otevřete ji a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Zpráva je momentálně v ostrém provozu a není možné ji místně upravovat. Je kdykoli k dispozici pro odeslání cestou zákazníka.

Pokud chcete zprávu v ostrém provozu zastavit, otevřete ji a poté zvolte Zastavit na panelu příkazů.

Pokud chcete zprávu v ostrém provozu upravovat bez jejího zastavení, otevřete ji a poté zvolte Upravit na panelu příkazů.
Aktivní Zastaveno Zpráva byla dříve v ostrém provozu a mohla už být odeslána některým kontaktům, nyní je ale zastavená, takže už nebudou odesílány žádné její další kopie. Pokud je zpráva používána v cestě zákazníka, nebude odesílána cestou, dokud ji znovu nespustíte. (Kontakty budou čekat na související dlaždici e-mailu.)

Když je zpráva zastavená, můžete ji upravovat a uložit její obsah, aniž by bylo nutné ji uvést do ostrého provozu. Chcete-li zprávu znovu publikovat, vyberte Přejít na ostrý provoz.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Zpráva je momentálně v ostrém provozu (a její aktuální verze může být kdykoli odeslána cestou zákazníka), současně jste se ale rozhodli ji místně upravovat.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Zpráva v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí do stavu aktivní/v ostrém provozu.
Neaktivní Vypršela platnost Uživatel zprávu ručně deaktivoval pomocí tlačítka Deaktivovat na panelu příkazů. Pokud byla zpráva předtím v ostrém provozu, pak tato operace ji také zastaví.

Některá nastavení e-mailu se zamknou (pouze ke čtení) na základě důvodu stavu zprávy. Poté, co jednou přejdete do ostrého provozu, některá nastavení se stanou trvalými. Následující tabulka shrnuje tyto účinky.

Pole Koncept Upravitelné za provozu a zastavené V provozu a s vypršenou platností
Právní určení Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Typ obsahu Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Jméno Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Předmět Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Návrh Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Od uživatele Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Jméno odesílatele Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Adresa odesílatele Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Komu Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Odpovědět Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Šablona Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Generovat prostý text Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Obsah prostého textu Upravitelné Upravitelné Uzamčeno

Stav ostrého provozu a provozní stav nastavení obsahu

Stav záznamů nastavení obsahu (stejně jako dalších entit) je možné pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit na aktivní nebo neaktivní. Důvod stavu určuje stav ostrého provozu záznamu nastavení obsahu a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Záznam nikdy nebyl v ostrém provozu a je možné ho bez omezení místně upravovat a ukládat.

Pokud chcete záznam nastavení obsahu konceptu publikovat, otevřete jej a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Záznam je momentálně v ostrém provozu a není možné ho místně upravovat. Je kdykoli k dispozici pro použití cestou zákazníka.

Pokud chcete záznam nastavení obsahu v ostrém provozu zastavit, otevřete ji a poté zvolte Zastavit na panelu příkazů.

Pokud chcete záznam nastavení obsahu v ostrém provozu upravovat bez jeho zastavení, otevřete ho a poté zvolte Upravit na panelu příkazů.
Aktivní Zastaveno Záznam byla dříve v ostrém provozu a mohl už být použit, nyní je ale zastavený. Pokud je záznam používán v cestě zákazníka, nebude cesta odesílat žádné zprávy, dokud ji znovu nespustíte. (Kontakty budou čekat na související dlaždici e-mailu.)

Když je záznam zastavený, můžete ho upravovat a uložit, aniž by bylo nutné ho uvést do ostrého provozu. Chcete-li zprávu znovu publikovat, vyberte Přejít na ostrý provoz.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Záznam je momentálně v ostrém provozu (a jeho aktuální verze může být kdykoli použita cestou zákazníka), současně jste se ale rozhodli ho místně upravovat.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Záznam v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí se do stavu aktivní/v ostrém provozu.
Neaktivní Vypršela platnost Uživatel záznam ručně deaktivoval pomocí tlačítka Deaktivovat na panelu příkazů. Pokud byl záznam předtím v ostrém provozu, pak tato operace ho také zastaví.

Všechna nastavení záznamů o nastavení obsahu lze upravovat, pokud má záznam důvod stavu Koncept, Upravitelné za provozu nebo Zastaveno, ale všechna jsou uzamčena, když je záznam V ostrém provozu nebo Vypršela platnost. Poté, co záznam jednou přejde do ostrého provozu, nestanou se žádná nastavení trvalými.

Stav ostrého provozu a provozní stav modelů určování skóre zájemců

Stav modelu určování skóre zájemců (stejně jako dalších entit) je možné pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit na aktivní nebo neaktivní. Důvod stavu určuje aktuální stav ostrého provozu modelu a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Model je buď nový, nebo zastavený. Můžete upravovat všechna jeho nastavení.

Pokud chcete koncept modelu publikovat, otevřete jej a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní Chyba Došlo k chybě.
Aktivní Přechod do ostrého provozu Model je momentálně v procesu přechodu do ostrého provozu.
Aktivní V ostrém provozu Model je momentálně v ostrém provozu a určuje skóre zájemců. Model není možné v tomto stavu místně upravovat, ale můžete jej kdykoli zastavit příkazem Zastavit na panelu příkazů, v případě potřeby jej upravit a znovu uvést do ostrého provozu.
Aktivní Zastavování Model byl v ostrém provozu, ale momentálně je v procesu zastavování z důvodu žádosti o zastavení. Po zastavení se model vrátí do stavu Koncept.
Neaktivní Vypršela platnost Uživatel model ručně deaktivoval pomocí tlačítka Deaktivovat na panelu příkazů.

Pokud je model v ostrém provozu, musíte jej zastavit příkazem Zastavit na panelu příkazů, aby jej bylo možné deaktivovat.

Stav ostrého provozu a provozní stav segmentů

Důvod stavu určuje aktuální stav ostrého provozu segmentu a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Segment je nový a nikdy ještě nebyl publikován. Můžete upravovat všechna jeho nastavení.

Pokud chcete koncept segmentu publikovat, otevřete jej a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Segment je momentálně v ostrém provozu a nepřetržitě aktualizuje svůj seznam kontaktů. Je možné jej používat pro cílení cesty zákazníka.

Segment není možné v tomto stavu místně upravovat, ale můžete jej kdykoli zastavit příkazem Zastavit na panelu příkazů, v případě potřeby jej upravit a znovu uvést do ostrého provozu.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Segment je momentálně v ostrém provozu a je stále veřejně přístupný, současně jste se ale rozhodli ho místně upravovat.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Segment v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí do stavu aktivní/v ostrém provozu.
Aktivní Zastaveno Segment byl dříve v ostrém provozu, nyní je ale zastavený, takže jej můžete v případě potřeby upravovat.

Když je segment zastavený, můžete jej upravovat a uložit, aniž by bylo nutné jej uvést do ostrého provozu. Chcete-li zprávu znovu publikovat, vyberte Přejít na ostrý provoz.
Neaktivní (žádný) Segment by nikdy neměl být v neaktivním stavu.

Některá nastavení segmentu se zamknou (pouze ke čtení) na základě důvodu stavu segmentu. Poté, co jednou přejdete do ostrého provozu, některá nastavení se stanou trvalými. Následující tabulka shrnuje tyto účinky.

Pole Koncept Zastaveno V ostrém provozu a další
Typ segmentu Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Název segmentu Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
ID segmentu Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Dynamický dotaz Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Filtr (pro vyhledání statických členů) Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
Statické členy Upravitelné Upravitelné Uzamčeno
ID vlastníka Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno
Popis Upravitelné Uzamčeno Uzamčeno

Stav ostrého provozu a provozní stav marketingových stránek

Stav marketingové stránky (stejně jako dalších entit) je možné pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit na aktivní nebo neaktivní. Důvod stavu určuje stav ostrého provozu stránky a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Stránka nikdy nebyla v ostrém provozu a je možné ji místně upravovat a ukládat bez omezení.

Pokud chcete koncept stránky publikovat, otevřete ji a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Stránka je momentálně v ostrém provozu a veřejně přístupná na internetu.

Pokud chcete stránku v ostrém provozu zastavit, otevřete ji a poté zvolte Zastavit na panelu příkazů.

Pokud chcete stránku v ostrém provozu upravovat bez jejího zastavení, otevřete ji a poté zvolte Upravit na panelu příkazů.
Aktivní Zastaveno Stránka byla dříve v ostrém provozu a mohla už být zobrazena, nyní je ale zastavená, takže už není veřejně přístupná na internetu.

Když je stránka zastavená, můžete ji upravovat a uložit, aniž by bylo nutné ji uvést do ostrého provozu. Pokud chcete stránku znovu publikovat, vyberte Přejít na ostrý provoz.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Stránka je momentálně v ostrém provozu a je stále veřejně přístupná, současně jste se ale rozhodli ji místně upravovat.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Stránka v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí do stavu aktivní/v ostrém provozu.
Aktivní Chyba Při přechodu stránky do ostrého provozu došlo k chybě. Toto je obvykle jen dočasný problém, a proto chvíli počkejte a poté pokus o uvedení do ostrého provozu opakujte.
Aktivní Přechod do ostrého provozu Stránka je momentálně v procesu přechodu do ostrého provozu.
Aktivní Zastavování Stránka byla v ostrém provozu, ale momentálně je v procesu zastavování z důvodu žádosti o zastavení.
Neaktivní Vypršela platnost Uživatel stránku ručně deaktivoval pomocí tlačítka Deaktivovat na panelu příkazů.

Pokud je stránka v ostrém provozu, musíte ji zastavit příkazem Zastavit na panelu příkazů, aby ji bylo možné deaktivovat.

Všechna nastavení marketingové stránky lze upravovat, pokud má stránka důvod stavu Koncept, Upravitelné za provozu nebo Zastaveno, ale všechna jsou uzamčena, když je stránka V ostrém provozu, Vypršela platnost nebo v přechodu. Poté, co záznam jednou přejde do ostrého provozu, nestanou se žádná nastavení trvalými.

Stav ostrého provozu a provozní stav marketingových formulářů

Marketingové formuláře představují opakovaně použitelné prvky formulářů, které je možné vkládat do marketingových stránek. Publikují se do marketingových služeb, kde jsou k dispozici pro marketingové stránky běžící na portálu. Formuláře není nutné vkládat pouze do marketingových stránek v řešení Dynamics 365. Je také možné je vložit do libovolné webové stránky, například na vašem vlastním webu.

Stav konceptu nebo zataveného marketingového formuláře (stejně jako dalších entit) je možné pomocí tlačítek na panelu příkazů ručně nastavit na aktivní nebo neaktivní. Důvod stavu určuje stav ostrého provozu stránky a je určený jen pro čtení.

Stav Důvod stavu Popis
Aktivní Koncept Formulář nikdy nebyl v ostrém provozu a je možné ho místně upravovat a ukládat bez omezení.

Pokud chcete koncept formuláře publikovat, otevřete ho a poté zvolte Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.
Aktivní V ostrém provozu Formulář je momentálně v ostrém provozu a veřejně přístupný na internetu.

Pokud chcete formulář v ostrém provozu zastavit, otevřete ho a poté zvolte Zastavit na panelu příkazů.

Pokud chcete stránku s formulářem v ostrém provozu upravovat bez jeho zastavení, otevřete ho a poté zvolte Upravit na panelu příkazů.
Aktivní Zastaveno Formulář byl dříve v ostrém provozu a mohl už být zobrazen, nyní je ale zastavený, takže už není veřejně přístupný na internetu.

Když je formulář zastavený, můžete ho upravovat a uložit, aniž by bylo nutné ho uvést do ostrého provozu. Pokud chcete formulář znovu publikovat, vyberte Přejít na ostrý provoz.
Aktivní V ostrém provozu, upravitelné Formulář je momentálně v ostrém provozu a je stále veřejně přístupný, současně jste se ale rozhodli ho místně upravovat.

Proveďte potřebné změny a poté vyberte Uložit. Formulář v ostrém provozu se automaticky zaktualizuje (po úspěšném dokončení kontroly chyb) a vrátí do stavu aktivní/v ostrém provozu.
Aktivní Chyba Při přechodu formuláře do ostrého provozu došlo k chybě. Toto je obvykle jen dočasný problém, a proto chvíli počkejte a poté pokus o uvedení do ostrého provozu opakujte.
Neaktivní Vypršela platnost Uživatel formulář ručně deaktivoval pomocí tlačítka Deaktivovat na panelu příkazů.

Pokud je formulář v ostrém provozu, musíte ho zastavit příkazem Zastavit na panelu příkazů, aby ho bylo možné deaktivovat.

Všechna nastavení marketingového formuláře lze upravovat, pokud má stránka důvod stavu Koncept, Upravitelné za provozu nebo Zastaveno, ale všechna jsou uzamčena, když je stránka v ostrém provozu. Poté, co záznam jednou přejde do ostrého provozu, nestanou se žádná nastavení trvalými.

Stav ostrého provozu a provozní stav akcí, přednášek a zaměření

Při publikování akce aplikace Dynamics 365 for Marketing zpřístupní tuto akci pro web akce. Web akce zobrazuje řadu typů informací, které jsou definované záznamem akce a které jsou s ním spojené. Akci a všechna její nastavení je možné upravovat i po publikování záznamu a jakékoli změny, které provedete v publikované akci a jejich souvisejících publikovaných záznamech, se okamžitě promítnou i na jejím webu.

Přednášky akce fungují podobně jako samotná akce a v podstatě se jedná o podakce, které společně vytvářejí celkový plán akce. Web akcí zobrazuje plán přednášek, které patří ke každé akci. Akce může zahrnovat jak publikované, tak nepublikované přednášky, ale pouze publikované přednášky, které patří k publikovaným akcím, se zobrazí na webu.

Zaměření akcí jsou soubory přednášek, obvykle související podle tématu nebo cílové skupiny. Zaměření poskytují výhodný způsob pro účastníky, jak se mohou zaregistrovat k několika souvisejícím přednáškám najednou. Stejně jako u přednášek akce musíte publikovat každé zaměření, aby se zobrazilo na webu pro svou související akci. Akce může zahrnovat jak publikovaná, tak nepublikovaná zaměření, ale pouze publikovaná zaměření, která patří k publikovaným akcím, se zobrazí na webu.

Entity akce, přednášky a zaměření obsahují pole Stav, které má stejnou funkci jako u většiny ostatních entit, nepoužívají však pole Důvod stavu pro monitorování stavu publikování. Namísto toho mají tyto entity pole Stav publikování, které je možné libovolně upravovat po celou dobu práce s těmito entitami. Tato hodnota se při upravování záznamu akce nebo přednášky zobrazuje jako rozevírací seznam v pravém horním rohu, ale je součástí hlavního formuláře pro zaměření přednášek.

Nabídka Stav publikování akce

Výchozí hodnoty pro Stav publikování jsou Koncept, Připraveno k ostrému nasazení, Probíhá, Ostré nasazení a Zrušeno. Kromě stavu Ostré nasazení jsou všechny ostatní hodnoty jen informativní a můžete je podle potřeby využívat ke sledování průběhu vlastní práce a koordinaci se spolupracovníky. Jakmile stav nastavíte na hodnotu Ostré nasazení, všechny informace o akci, přednášce nebo zaměření budou veřejně zpřístupněny na vašem serveru portálu. Chcete-li akci, přednášku nebo zaměření na portálu skrýt, nastavte jejich Stav publikování na hodnotu Ostré nasazení.

Viz také

Návrh digitálního obsahu
Příprava marketingových e-mailových zpráv
Použití nastavení obsahu
Vytváření a nasazování marketingových stránek
Segmentace, seznamy a odběry
Vytváření automatizovaných kampaní s cestami zákazníka
Návrh modelů určování skóre zájemců
Nastavení webu akcí