LinkedIn Lead Gen Integration

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Aplikace Dynamics 365 for Marketing obsahuje konektor pro LinkedIn Lead Gen. Tuto funkci můžete používat ke zjišťování interakcí osob s vašimi marketingovými iniciativami ve službě LinkedIn a k přenosu zájemců a informací o zájemcích generovaných pomocí nástrojů LinkedIn Lead Gen v řešení Dynamics 365.

Důležité

Chcete-li použít tuto funkci, musíte získat účet služby LinkedIn a povolit LinkedIn Campaign Manager pro tento účet. Mohou se na vás vztahovat další poplatky služby LinkedIn, pokud se rozhodnete spustit reklamní kampaň nebo jiný sponzorovaný obsah ve službě LinkedIn, jak je stanoveno v podmínkách používání společnosti LinkedIn.

Povolení synchronizace zájemců ze služby LinkedIn do aplikace Dynamics 365 for Marketing

Chcete-li povolit synchronizaci zájemců z LinkedIn do Dynamics 365:

Další informace o přiřazování rolí zabezpečení uživatelům najdete v článku Vytvoření uživatelů v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement (online) a přiřazení rolí zabezpečení.

Autorizace řešení Dynamics 365 pro synchronizaci dat z nástroje LinkedIn Campaign Manager

Chcete-li použít tuto funkci, musíte autorizovat Dynamics 365 for Marketing pro připojení k LinkedIn pomocí existujícího účtu LinkedIn, který má přístup k nástroji LinkedIn Campaign Manager. Postup:

  1. Přejděte na Marketing > LinkedIn Lead Gen > Uživatelské profily. Otevře se seznam stávajících profilů (pokud existují).

  2. Na panelu příkazů vyberte Autorizovat.

  3. Otevře se automatické otevírané okno prohlížeče s přihlašovacím formulářem LinkedIn. (Pokud je v prohlížeči nastaveno blokování automaticky otevíraných oken, je nutné ho nakonfigurovat pro povolení těchto oken z vaší domény Dynamics 365 for Marketing a pak znovu zvolit tlačítko Autorizovat.) Zadejte přihlašovací údaje pro váš profil LinkedIn a potom vyberte Přihlásit. (Pokud jste již přihlášeni do LinkedIn v tomto prohlížeči, pak můžete tento krok vynechat.)

  4. Otevře se dialogové okno oprávnění LinkedIn, které poskytuje podrobnosti o připojení, které nastavujete. Přečtěte si text, a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte Povolit, chcete-li pokračovat. (Pokud jste již přijali tyto podmínky pro váš účet LinkedIn, pak můžete tento krok přeskočit.)

  5. Otevře se dialogové okno ověření Dynamics 365, které poskytuje další informace o ochraně soukromí. Přečtěte si text, a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte Ano, chcete-li pokračovat.

  6. Systém vytvoří nový uživatelský profil LinkedIn a synchronizuje ho s aplikací LinkedIn. Ihned poté se otevře váš nový profil, takže byste nyní měli vidět podrobnosti ze svého účtu LinkedIn, včetně přidružených účtů, kampaní a formulářů Lead Gen. Tento nový profil je nyní také uveden na stránce Uživatelské profily, kde ho můžete kdykoliv vybrat pro návrat k těmto podrobnostem.

Obvykle to není nutné, ale volitelně můžete aktivovat synchronizaci odeslaných formulářů LinkedIn na vyžádání po autorizaci profilu výběrem položky Obnovit synchronizaci.

Poznámka

Kampaně LinkedIn automaticky vytvoří záznam Cesta zákazníka. Pokud chcete zastavit automatické generování těchto záznamů, správce systému musí upravit entitu Konfigurace řešení LinkedIn LeadGen Integration a změnit hodnotu atributu Vytvářet cesty pro kampaně LinkedInAno na Ne.

Analýza zájemců a výkonnost zájemců

Když je nový zájemce synchronizován ze služby LinkedIn, řešení Dynamics 365 může buď aktualizovat existující záznam zájemce, pokud je tato osoba už známá, nebo vytvořit nového zájemce, pokud se jedná o první kontakt s touto osobou. Noví zájemci ze služby LinkedIn se v řešení Dynamics 365 zobrazí jako odeslané formuláře LinkedIn. Informace v odeslaných formulářích LinkedIn zahrnují odpovědi poskytnuté členy LinkedIn při odesílání formuláře.

Když zájemce ze služby LinkedIn odpovídá záznamu zájemce v řešení Customer Engagement, pak je tento záznam aktualizován dalšími informacemi. Kromě aktualizací záznamů jednotlivých zájemců mohou grafy na řídicích panelech představovat výkonnost marketingové kampaně ve službě LinkedIn.

Zobrazení podrobností o zájemci

Pokud chcete zobrazit podrobnosti záznamu zájemce v řešení Dynamics 365, přejděte na Marketing > Správa zájemců > Zájemci a poté v seznamu vyberte záznam zájemce. Pokud byl zájemce vytvořen konektorem Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms, je zdrojem zájemce Sponzorovaný obsah LinkedIn. Pokud byl aktualizován existující záznam zájemce, řešení Dynamics 365 aktualizuje hodnoty polí zájemce na základě informací odeslaných zájemcem ve službě LinkedIn. Další informace: Vytvoření nebo úprava zájemce (Sales a Centrum aplikace Sales)

Chcete-li zobrazit informace shromážděné řešením LinkedIn Lead Gen pro jakéhokoliv zájemce, bez ohledu na to, jak byl vytvořen, otevřete zájemce a přejděte na jeho kartu LinkedIn Lead Info.

Kontrola souhrnného výkonu zájemců

Použijte řídicí panel obsahující grafy o zdroji nových zájemců nebo vytvořte nové řídicí panely pomocí grafů, které jsou nejdůležitější pro dokončení generování sestavy.

Když vytvoříte vlastní řídicí panel, zvažte přidání grafu pro typ záznamu Odeslané formuláře LinkedIn, chcete-li zjistit, jak si vaše kampaně vedou v porovnání s ostatními, nebo můžete vytvořit graf Zájemci podle zdroje pro záznam zájemce.

Analýza jednotlivých odeslání a formulářů LinkedIn Lead Gen

Pokud chcete v řešení Dynamics 365 zobrazit všechny odeslané formuláře, přejděte na Marketing > LinkedIn Lead Gen > Odeslané formuláře. Můžete přejít na jednotlivé odeslané formuláře a zobrazit podrobnosti o zájemci a informace poskytnuté členy služby LinkedIn, když odpověděli na podkladový formulář LinkedIn Lead Gen. Formuláře LinkedIn Lead Gen Forms odkazují na reklamní kampaně ve službě LinkedIn, které generují zájemce. Každá kampaň vytvoří nový formulář Lead Gen a odpovědi na kampaně jsou získány jako odeslané formuláře LinkedIn.

Zobrazení stavu synchronizace pro data služby LinkedIn

Přejdete na  Marketing > LinkedIn Lead Gen > Stav synchronizace a vyhledejte souhrnný přehled o datech, která byla převzata ze všech uživatelských profilů LinkedIn do aplikace Dynamics 365 for Marketing. Na první pohled můžete zjistit, kdy proběhla poslední synchronizace a kolik zájemců bylo vytvořeno nebo aktualizováno.

Viz také

Práce se segmenty
Konfigurace aplikace LinkedIn Lead Gen
Správa informací o zákaznících
Oslovení segmentů Dynamics 365 for Marketing v LinkedIn