Oslovení segmentů Dynamics 365 for Marketing v LinkedIn pomocí Matched Audiences LinkedIn

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

LinkedIn Matched Audiences je funkcí LinkedIn, která umožňuje párovat kolekci kontaktů uložených v externím systému, jako je Dynamics 365 for Customer Engagement, se členy cílové skupiny LinkedIn pomocí odpovídajících e-mailových adres. Aplikace Dynamics 365 for Marketing je již připravena této možnosti využít, takže pomocí svých statických segmentů Dynamics 365 for Marketing můžete vytvořit cílovou skupinu členů LinkedIn. Následně můžete po spuštění kampaně na LinkedIn oslovovat segmenty, které jste vytvořili v aplikaci Dynamics 365 for Marketing a také zajistit, aby se libovolní zájemci vygenerovaní v LinkedIn přeměnili na zájemce Dynamics 365 for Customer Engagement prostřednictvím integrace funkce LinkedIn Lead Gen Forms, kterou aplikace Dynamics 365 for Marketing také nabízí.

Důležité

Chcete-li použít tuto funkci, musíte získat účet služby LinkedIn a povolit LinkedIn Campaign Manager pro tento účet. Mohou se na vás vztahovat další poplatky služby LinkedIn, pokud se rozhodnete spustit reklamní kampaň nebo jiný sponzorovaný obsah ve službě LinkedIn, jak je stanoveno v podmínkách používání společnosti LinkedIn.

Důležité

Dynamics 365 for Marketing všechny e-mailové adresy šifruje pomocí jednosměrné hodnoty hash, a teprve pak je zasílá do LinkedIn. LinkedIn tyto adresy bude moci spárovat s existujícími členy LinkedIn, ale samotné e-mailové adresy dešifrovat nedokáže. Tato důležitá funkce přispívá k ochraně osobních údajů vašich kontaktů Dynamics 365 for Customer Engagement.

Důležité

Členové LinkedIn mohou ve svém nastavení LinkedIn vyjádřit nesouhlas se sdílením svých údajů v externích aplikacích. Členové LinkedIn, kteří pomocí této možnosti vyjádřili svůj nesouhlas, nebudou párováni s příchozími cílovými skupinami Dynamics 365 for Marketing, a z toho důvodu nebudou zařazeni ve vašich Matched Audiences LinkedIn, přestože by jinak vašemu segmentu Dynamics 365 for Marketing odpovídali.

Pokud chcete vytvořit Matched Audience LinkedIn ze segmentu Dynamics 365 for Marketing, segment musí splňovat následující požadavky:

 • Segment musí být statický (nikoliv dynamický).
 • Segment musí být aktivní.
 • LinkedIn vyžaduje, aby Matched Audiences obsahovaly alespoň 300 kontaktů, takže pokud bude pro váš segment Dynamics 365 for Marketing nalezeno méně než 300 shod, Matched Audience nebude v LinkedIn použitelná.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat segmenty alespoň s 10 000 kontakty, 300 odpovídajících kontaktů je však absolutní minimum.

Pokud chcete vytvořit Matched Audience LinkedIn ze segmentu Dynamics 365 for Marketing:

 1. Otevřete svůj segment v Dynamics 365 for Marketing.

 2. Otevřete kartu řešení LinkedIn Matched Audience.

  Karta LinkedIn Matched Audience v Dynamics 365

 3. Vyberte Další a spusťte průvodce Matched Audience, který vás provede všemi nezbytnými kroky pro přihlášení se k vašemu účtu LinkedIn a autorizaci integrace.

 4. Podle pokynů na obrazovce dokončete integraci. Jakmile ji dokončíte, otevře se manažer kampaní LinkedIn, kde uvidíte vaši novou cílovou skupinu i všechny další cílové skupiny, které jste dosud nahráli.

  Matched Audiences v LinkedIn

 5. Nyní můžete svoji novou skupinu použít k zacílení kampaně LinkedIn. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci LinkedIn.

Poznámka

Pokud se váš segment v aplikaci Dynamics 365 for Marketing změní, změny se v jeho Matched Audience LinkedIn neprojeví. Pokud chcete použit aktualizovaný segment Dynamics 365 for Marketing v LinkedIn, musíte dle výše uvedeného postupu vytvořit nový Matched Audience.

Viz také

Integrace LinkedIn Lead Gen Forms
Konfigurace aplikace LinkedIn Lead Gen