Nastavení aplikace Marketing

Sekce Nastavení aplikace Marketing obsahuje stránky, které umožňují konfigurovat základní marketingové funkce pro cílové stránky, e-mailový marketing a marketingové služby.

Pokud chcete vyhledat tato nastavení, otevřete Nastavení > Upřesnit nastavení a poté zvolte některou ze stránek pod záhlavím Nastavení aplikace Marketing v levém sloupci. Přístup ke stejným nastavením můžete získat také vyhledáním sekce Nastavení aplikace Marketing v pravém sloupci a volbou některé ze zde dostupných ikon.

Ve zbývajících sekcích tohoto tématu najdete informace, jak pracovat s jednotlivými stránkami v sekci Nastavení aplikace Marketing.

Ověření domén

Ověřování domén je důležité ze dvou důvodů:

 • Pro marketingové e-mailové zprávy umožňuje e-mailovým serverům příjemců potvrdit, že adresa odesílatele zobrazená v každé z vašich zpráv skutečně patří vaší organizaci a že vaše organizace schválila, aby aplikace Dynamics 365 for Marketing posílala zprávy jejím jménem. Zprávy, které úspěšně neprojdou tímto testem, budou pravděpodobně odfiltrovány jako spam, což může výrazně ovlivnit vaši doručitelnost.
 • Pro externě hostované formuláře potvrzuje, že vlastníte doménu, a proto zřizuje rozšířený vztah důvěryhodnosti s vaší doménou, což umožňuje předvyplnit vložené marketingové formuláře údaji pro známé kontakty.

Primárním účelem ověřování e-mailových domén je detekovat padělané zprávy a domény a tím zabránit spamu, phishingu a jiné podvodné činnosti. Metoda s názvem DomainKeys Identified Mail (DKIM) pomáhá umožnit tato ověření. Ověřování domény je implementováno prostřednictvím internetového systému DNS a je založeno na šifrování veřejného/soukromého klíče a podpisech.

Když zjistíte chybu nebo přecházíte na ostré nasazení s marketingovou e-mailovou zprávou, ověřovací systém zajistí, že zpráva použije adresu odesílatele, která určuje ověřenou doménu registrovanou a potvrzenou pro vaši organizaci. Budete varování, pokud se pokusíte odeslat zprávu s adresou odesílatele, která má neregistrovanou doménu. Zobrazí se chyba, pokud se pokusíte odeslat zprávu s adresou odesílatele, která používá doménu zaregistrovanou jako patřící jiné organizaci. Varování můžete ignorovat (ale pravděpodobně budete mít nižší doručitelnost), ale nemůžete přejít s touto chybou do ostrého nasazení.

Další informace o e-mailovém marketingu a doručitelnosti najdete v části Doporučené postupy pro e-mailový marketing. Další informace o vložených formulářích a předvyplňování naleznete v tématu Integrace se vstupními stránkami na externích webech.

Které domény se mají ověřit

Nastavte tolik ověřených domén, kolik potřebujete k pokrytí všech odesílajících adres, které používáte ve svých marketingových e-mailech, plus všechny domény a subdomény, kde chcete podporovat vložené formuláře s povoleným předvyplněním.

 • Pokud ověřujete doménu pro e-mail, použijte úplný název domény, jak je uveden ve vašich adresách pro vrácení e-mailu. E-mailové adresy mají formu <MailAccount>@<doména>, takže pokud je vaše e-mailová adresa lamar.ferrari@contoso.com, pak doména, kterou potřebujete k ověření, je contoso.com (nikoliv www.contoso.com nebo jakékoli jiné subdomény).
 • Pokud ověřujete doménu pro podporu předvyplněných formulářů, musíte každou subdoménu ověřit individuálně. Takže pokud máte formuláře contoso.com, www.contoso.com, a events.contoso.com, pak musíte pro každý z nich nastavit samostatný záznam ověření domény a pokaždé zadat úplnou subdoménu.

Důležité

Chcete-li použít předvyplnění formuláře, musí být stránka hostující formulář obsluhována prostřednictvím protokolu HTTPS (nikoli HTTP).

Poznámka

Všechny nové instance a pokusy automaticky ověřují jejich doménu instance pomocí DKIM a nastavují tuto doménu jako výchozí odesílací doménu pro vaši instanci. Proto obvykle uvidíte alespoň jednu ověřenou doménu již nastavenou pro všechny nové instance.

Ověření domény

Chcete-li nastavit Dynamics 365 for Marketing a DNS k ověření marketingových e-mailových zpráv a vložených formulářů pro danou doménu:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Ověřené domény. Otevře se seznam stávajících ověřených domén.

 2. Zvolte Nová na panelu příkazů pro přidání nové domény.

 3. Otevře se nový záznam ověřené domény. Proveďte následující nastavení:

  • Název domény: Zadejte název domény, kterou chcete ověřit. Musí se jednat o doménu, kterou vlastní vaše organizace a ke které můžete přistupovat prostřednictvím poskytovatele DNS.
  • Ověřit e-mail: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete ověřit e-mail pro tuto doménu pomocí DKIM.
  • Povolit předvyplněné formuláře: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete ověřit marketingové formuláře vložené v této doméně za účelem podpory předvyplnění známých kontaktů. Toto zaškrtávací políčko také umožňuje přizpůsobení stránky na této doméně.
 4. Na panelu příkazů vyberte Uložit. Dynamics 365 for Marketing uloží nový záznam a vygeneruje sadu ověřovacích klíčů pro zadanou doménu. Stránka se znovu načte a zobrazí nové klíče. Nachází se zde následující:

  • Ověřovací klíč vlastnictví: Prokáže, že vaše organizace vlastní doménu.
  • E-mailové ověřovací klíče pro DKIM: Prokáže, že aplikace Dynamics 365 for Marketing je oprávněna odesílat zprávy, které zobrazí název domény vaší organizace v adrese odesílatele.

  Generované klíče

 5. Obraťte se na poskytovatele DNS a řekněte mu, že chcete vytvořit některé záznamy DNS pro ověřování domény a službu DKIM. Obvykle vám poskytnou online formulář, ve kterém můžete vytvořit záznamy DNS odesláním hodnot Hostitel a Hodnota pro každý ověřovací klíč generovaný aplikací Dynamics 365, nebo mohou místo toho požádat o zaslání těchto hodnot v e-mailu. Postup se liší podle poskytovatele DNS, takže postupujte podle jejich pokynů.

 6. Po dokončení nastavování záznamu DNS u poskytovatele se vraťte ke svému záznamu ověřené domény v Dynamics 365 for Marketing a vyberte na panelu příkazů Potvrdit registraci DNS. Dynamics 365 zkontroluje, aby byly hodnoty správně nastaveny a byly aktivní v systému DNS. Pokud obdržíte zprávu o úspěšné operaci, znamená to, že vše funguje a je to hotové. Registrace DNS může vyžadovat až 24 hodin, než se projeví. Pokud tedy není vaše registrace potvrzena ihned, opakujte akci později.

Při nastavování ověřené domény můžete sledovat průběh obou stavů, Stav vlastnictví a Stav e-mailu z nichž každý je vykazován jako jeden z následujících:

Stav Popis
Čekání na potvrzení Systém vygeneroval požadované klíče a čeká, až je zaregistrujete u svého poskytovatele DNS a poté se sem vrátíte a potvrdíte je (výběrem možnosti Potvrdit registraci DNS na panelu příkazů).
Potvrzeno Ověřovací klíče byly zaregistrovány systémem DNS a potvrzeny v Dynamics 365 for Marketing. Tato doména je připravena k použití.
Zrušeno Registrace byla zrušena.
Nevyžádáno Tento typ ověřování jste si nevyžádali.
Potvrzuje se DNS registrace Dynamics 365 for Marketing pracuje na potvrzení registrace se systémem DNS.
Klíče nebyly nalezeny na DNS Aplikace Dynamics 365 for Marketingúspěšně zkontrolovala klíče v systému DNS, ale nebyly tam. Důvodem může být to, že vaše registrace klíčů jsou stále implementovány systémem DNS (což může trvat až 24 hodin). Mohlo by to také znamenat, že jste klíče nezaregistrovali, nebo se něco stalo během jejich zadávání. Můžete znovu provést kontrolu volbou Potvrdit registraci DNS na panelu příkazů. Pokud problémy trvají i po 24 hodinách, obraťte se na podporu Microsoft nebo požádejte o pomoc poskytovatele DNS.
Interní chyba (záznam nenalezen) Při potvrzování DNS registrace došlo k interní chybě. Požádejte o pomoc podporu Microsoft.
Interní chyba (dotaz selhal) Při potvrzování DNS registrace došlo k interní chybě. Požádejte o pomoc podporu Microsoft.

Prevence odesílání e-mailů z neautorizovaných domén

Aby pro vás byl DKIM prospěšný, musí adresa každé odeslané zprávy ukazovat doménu, kterou jste ověřili pro DKIM. Společnost Microsoft je odhodlána pomáhat svým zákazníkům dosáhnout maximální doručitelnosti e-mailů, proto jsme přidali několik funkcí, které vám pomohou zajistit, aby se vaše nastavení DKIM nepřehlíželo nebo neúmyslně obešlo:

 • Kontrola chyb u e-mailových zpráv zobrazí varování, pokud se pokusíte uvést do provozu e-mailovou zprávu, která nemá adresu spojenou s žádnou z vašich domén DKIM.
 • Doporučujeme vám nastavit výchozí odesílající doménu, která je ověřena pro DKIM. Je-li tato možnost nastavena, bude při každém vytvoření nové e-mailové zprávy nebo změně zobrazeného uživatele automaticky upravena adresa odesílatele všech vašich e-mailových zpráv tak, aby zobrazovala vybranou výchozí doménu (pokud původně používá neověřenou doménu) v poli Od. Další informace: Výchozí nastavení marketingu a Nastavení možností odesílatele a příjemce
 • Všechny nové instance a pokusy automaticky ověřují jejich doménu instance pomocí DKIM a nastavují tuto doménu jako výchozí odesílací doménu pro vaši instanci.

Konfigurace marketingové analýzy

Použijte tato nastavení pro připojení vaší instance Dynamics 365 for Marketing k Azure Blob Storage. To vám umožní sdílet data interakcí s externím systémem, jako je Power BI. Další informace o tom, jak tato nastavení použít, najdete v části Vytvoření vlastní analýzy pomocí Power BI.

Konfigurace cílových stránek

Na stránce Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Cílové stránky můžete vytvořit nápis o ochraně osobních údajů, nastavit výchozí hodnoty pro hostování a nakonfigurovat výchozí nastavení pro párování dat odeslaných prostřednictvím formuláře cílové stránky s existujícími záznamy kontaktů nebo zájemců.

Když poprvé přejdete na stránku Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Cílové stránky, zobrazí se seznam všech konfiguračních sad marketingových stránek. Jedná se o standardní stránku seznamu, na které můžete zobrazením, řazením, prohledáváním a filtrováním seznamu najít konkrétní záznam a pomocí tlačítek panelu příkazů přidat nebo odebrat záznam. Pokud chcete otevřít, zobrazit nebo upravit konfigurační sadu, vyberte ji v seznamu.

Stránka Konfigurace marketingové stránky

Nastavení výchozí (aktivní) konfigurační sady

Můžete nastavit libovolný počet konfiguračních sad, ale aktivní může být vždy pouze jedna z nich. Pokud chcete změnit aktivní konfigurační sadu, vyhledejte a otevřete sadu, kterou chcete aktivovat, v seznamu konfigurací cílových stránek a poté v jejím poli Výchozí nastavte Ano. Stávající výchozí konfigurace přestane být výchozí konfigurací.

Vždy musí být právě jedna konfigurace cílové stránky nastavena jako výchozí.

Vytvoření nápisu o ochraně osobních údajů pro cílové stránky

Doporučujeme vám umístit na všechny cílové stránky nápis o ochraně osobních údajů. Tím dáte zákazníkům na vědomí, že berete ochranu jejich osobních údajů vážně, navíc v některých jurisdikcích může být tato informace přímo vyžadována. K vytvoření a povolení nápisu o ochraně osobních údajů použijte následující nastavení v sekci Nápis o ochraně osobních údajů.

 • Vložit nápis o ochraně osobních údajů: Volbou možnosti Ano tuto funkci povolíte, zatímco volbou možnosti Ne ji zakážete. Když je nápis o ochraně osobních údajů povolen, budou na každou novou marketingovou stránku, kterou vytvoříte, doplněny text a odkaz definované v ostatních nastaveních této sekce. Nápis bude také přidán na každou existující stránku, kterou otevřete za účelem provedení úprav, avšak nebude přidán na stránky, které jsou již publikované, protože ty jsou určené pouze ke čtení.
 • Text nápisu o ochraně osobních údajů: Do tohoto pole zadejte souhrn vašich zásad ochrany osobních údajů.
 • Adresa URL odkazu na zásady ochrany osobních údajů: Doporučujeme vám uvést na určité místo na vlastním webu vaší organizace podrobné znění zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte takovou stránku, zadejte zde její úplnou adresu URL.
 • Text odkazu na zásady ochrany osobních údajů: Tento text bude umístěn pod text nápisu o ochraně osobních údajů a vytvoří odkaz na vámi zadanou adresu URL odkazu na zásady ochrany osobních údajů. Zadejte krátký textový řetězec, který uživatelům sdělí, co mohou očekávat, například „Po kliknutí sem si můžete přečíst úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů“.

Konfigurace párování příchozích dat formulářů s existujícími záznamy

Většina cílových stránek bude obsahovat vstupní formulář, který mohou návštěvníci použít k registraci pro nabídku, akci nebo seznam pošty zadáním svého jména, e-mailové adresy a dalších údajů. Když návštěvník odešle formulář, řešení Dynamics 365 přijme odeslané hodnoty a zkontroluje, jestli má aktualizovat existující záznam, nebo vytvořit nový.

Sekce Zachycení kontextu při vytváření kontaktuZachycení kontextu při vytváření zájemce zobrazují, kam budou uloženy různé typy informací o marketingovém kontextu, když odeslané údaje způsobí vytvoření nového záznamu kontaktu nebo zájemce. Zde zjistíte, jaký typ kontextových informací ukládají jednotlivá pole v entitě kontaktu nebo zájemce.

Sekci Výchozí strategie párování použijte k nastavení výchozích hodnot, které určují, jaký typ entit (zájemce nebo kontakt) vytvoří nebo aktualizují marketingové formuláře a jakým způsobem budou příchozí hodnoty párovány se stávajícími záznamy. Tento způsob ovlivní rozhodování o tom, jestli dojde k vytvoření nového záznamu nebo k aktualizaci existujícího záznamu. Výchozí nastavení budou platná pro všechny vámi vytvořené nové marketingové formuláře a uloží se s příslušným formulářem, takže je budete moci přepsat provedením změny na úrovni formuláře. Změna těchto nastavení neovlivní žádné existující formuláře. K dispozici jsou následující nastavení:

 • Aktualizace kontaktů/zájemců: Toto nastavení určuje, které typy záznamů (zájemci, kontakty nebo oba) lze vytvářet nebo aktualizovat při přijetí odeslaných dat cílové stránky.
 • Výchozí strategie párování kontaktů: Zobrazuje název strategie párování polí, kterou jste nastavili pro párování příchozích dat s existujícími záznamy kontaktů. Při zjištění shody podle této strategie dojde k aktualizaci záznamu. Pokud není zjištěna shoda, vytvoří se nový kontakt. Můžete zvolit některou ze zde uvedených existujících strategií nebo vybrat Nová a vytvořit novou strategii. Pokyny pro vytváření strategií párování polí najdete v další části.
 • Výchozí strategie párování zájemců: Jedná se o podobné nastavení jako Výchozí strategie párování kontaktů, ale určené pro záznamy zájemců.

Další informace o tom, jak vytvářet a upravovat strategie párování, najdete v části Nastavení strategií párování.

Nastavení výchozích hodnot portálu

Nastavení na kartě Výchozí nastavení portálu určují, jakým způsobem jsou marketingové stránky hostovány v řešení Dynamics 365 for Marketing. K dispozici jsou následující nastavení:

 • Web: Určuje portálový web, na kterém budou publikovány všechny nové marketingové stránky, když bude aktivní aktuální záznam konfigurace. Ve výchozím nastavení se jedná o web akcí, který vám byl poskytnut při registraci pro řešení Dynamics 365 for Marketing, ale můžete zvolit jiný, pokud máte nějaký k dispozici. Pokud toto nastavení změníte, již publikované stránky zůstanou na aktuálním portálu, ale nové stránky se přesunou na nový portál.
 • Jazyk stránky: Nastavuje výchozí jazyk používaný na portálu.
 • Stránka kontejneru: Nastavuje stránku kontejneru používanou pro marketingové stránky.

Volba entit pro synchronizaci se službami Marketing Insights

Marketing Insights poskytuje analytické nástroje pro práci se záznamy zákazníků. Umožňuje lépe porozumět zákazníkům a nastavení seznamů odběru a cílových segmentů pro použití v e-mailových marketingových kampaních. Služba Marketing Insights také zpřístupňuje hodnoty dynamických polí pro použití v marketingových e-mailových zprávách při jejich zpracovávání a odesílání.

Analytické funkce a funkce pro zpracování dat nabízené službou Marketing Insights jsou velmi výkonné, ale také náročné na prostředky, takže řešení maximalizuje výkon synchronizací odpovídajících dat zákazníků a obchodních vztahů mezi aplikací Dynamics 365 for Marketing a touto službou. Služba Marketing Insights také shromažďuje a spravuje všechna data interakcí. K zajištění optimálního výkonu a funkčnosti zvolte pouze entity, které skutečně potřebujete.

Důležité

Nastavení synchronizace jsou trvalá, takže jakmile entitu jednou začnete synchronizovat, již ji nebudete moci odebrat. Synchronizace probíhá často a každá entita, kterou synchronizujete, vyžaduje určitou kapacitu úložiště a výpočetní výkon, takže byste měli synchronizovat pouze ty entity, které určitě budete potřebovat.

Nejpoužívanější entity (včetně kontaktů, obchodních vztahů a akcí) jsou synchronizovány již ve výchozím nastavení, můžete ale nastavit synchronizaci libovolných dalších entit včetně vlastních. Následující funkce vyžadují, aby veškerá relevantní data byla k dispozici ve službě Marketing Insights:

 • Segmentace: K dispozici musejí být všechny entity, na které se chcete dotazovat ve svých kritériích segmentace.
 • Dynamický obsah e-mailů: K dispozici musejí být všechny entity s hodnotami polí, které chcete zobrazovat jako dynamická data v e-mailové zprávě.
 • Určování skóre zájemců: K dispozici musejí být všechny entity s hodnotami polí, které chcete používat ve svých modelech určování skóre zájemců.

Poznámka

Synchronizovat lze pouze entity, které jsou konfigurovány s povolenou možností Sledování změn. Entity bez sledování změn nebudou uvedeny v seznamu na stránce Synchronizace přehledů zákazníka. Pokud jste úpravcem nebo správcem systému, toto nastavení můžete nalézt následujícím způsobem:

 1. Otevřete nabídku Nastavení Ikona nabídky Nastavení v horní části stránky a vyberte možnost Pokročilé nastavení. Oblast upřesňujících nastavení Dynamics 365 for Customer Engagement se otevře na nové záložce prohlížeče. Všimněte si, že tato oblast používá horizontální navigátor v horní části stránky namísto bočního navigátoru.
 2. Přejděte na Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobení.
 3. Vyberte Přizpůsobení systému (případně vyberte Řešení a vyberte řešení, pokud je vaše entita součástí některého řešení).
 4. Najděte a vyberte entitu, kterou chcete synchronizovat.
 5. Na kartě entity Obecné zaškrtněte políčko Sledování změn.
 6. Uložte a publikujte změnu.

Další informace: Vlastní nastavení Dynamics 365 for Marketing

Chcete-li synchronizovat novou entitu se službou Marketing Insights:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Synchronizace přehledů zákazníka.

 2. Najděte a zaškrtněte políčko u každé entity, kterou chcete synchronizovat.

 3. Vyberte Publikovat změny a poté po vyzvání potvrďte své nastavení.

 4. Může chvíli trvat, než se v horní části stránky zobrazí oznámení, že „vaše změny byly přijaty...“. Pokud se toto oznámení nezobrazí, vyberte znovu Publikovat změny a znovu počkejte. Tento krok opakujte, dokud se nezobrazí uvedená zpráva.
  Zpráva o přijetí změn

 5. V závislosti na množství dat, která je třeba synchronizovat (a dalších faktorech), může trvat několik minut (ale také až šest hodin), než budou vaše data k dispozici pro použití v segmentech, zprávách a modelech určování skóre zájemců. Toto je několik možností, jak ověřit, zda se nová entita synchronizuje a zda je připravena k použití (stačí ověřit jednu z nich):

  • Zaškrtávací políčko u příslušné entity na stránce Synchronizace přehledů zákazníka se při prvním otevření stránky zobrazuje jako zaškrtnuté a šedé. Šedé zobrazení zaškrtávacího políčka znamená, že po spuštění synchronizace už není možné ji ukončit. Aby se tato změna zobrazila, je třeba stránku ručně aktualizovat.
  • Relevantní entita se zobrazuje v nabídce pomoci s úpravami pro marketingové e-mailové zprávy.
  • Relevantní entita se zobrazuje v seznamu Profilynávrháři segmentů. (Upozorňujeme, že aby se zde zobrazoval rozevírací seznam Profily, je nutné buď vytvořit novou skupinu dotazů, nebo odebrat všechny klauzule z existující skupiny dotazů. V opačném případě je ve výchozím nastavení entita kontaktu již vybrána.)
  • Relevantní entita se zobrazuje v seznamu Entita, když upravujete podmínku pravidla pro určení skóre zájemců.

Nastavení strategií párování

Strategie párování definují, jak jsou data odeslaná z formulářů párována s existujícími kontakty nebo zájemci při rozhodování, jestli aktualizovat stávající záznam nebo vytvořit nový.

Jednoduchá strategie párování kontaktů může být například založena na samotné e-mailové adrese. Při přijetí odeslaných dat řešení Dynamics 365 zkontroluje, jestli má některý ze stávajících kontaktů zaslanou e-mailovou adresu. Při zjištění shody budou odeslaná data použita k aktualizaci kontaktu, v opačném případě bude vytvořen nový kontakt s přijatými hodnotami.

Co se týká zájemců, pokud je nalezen existující záznam zájemce, který odpovídá odeslání příchozího formuláře, nové odeslání se stane součástí historie zájemce a může ovlivnit stanovení skóre zájemce.

Pravděpodobně máte pouze několik strategií párování každého typu mnoho organizací používají pro každý typ pouze jednu. Proto můžete každou strategii definovat jen jednou a pak bude k dispozici pro výběr při každém vytvoření nového formuláře a při definování výchozích strategií pro všechny nové formuláře. Existují tři místa, kde lze zobrazit a vytvořit strategie párování:

 • Pokud chcete zobrazit, vytvořit a upravovat všechny strategie, které jsou k dispozici na vaší instanci, přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Strategie párování.
 • Pro každý typ (zájemce a kontakt) můžete vybrat výchozí strategii. Ty budou ve výchozím nastavení vybrány, jakmile uživatel vytvoří nový marketingový formulář, ale uživatelé pak budou moci přizpůsobit nastavení pro každý jednotlivý formulář podle potřeby. Další informace: Konfigurace cílových stránek
 • Při vytváření nebo úpravách marketingového formuláře budete moci vybírat z dostupných strategií nebo vytvořit nové. Další informace: Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů

Ve všech případech jsou nastavení stejná.

Nastavení strategie párování

Popište strategii zadáním údajů JménoPopis. V poli Cíl nastavte typ entity, pro který je strategie určena (zájemce nebo kontakt).

Seznam pod nadpisem Atributy určuje, které atributy (pole) kontaktu nebo zájemce mají být brána v úvahu při hledání shody. Odpovídající záznamy musí mít shodné hodnoty pro všechny zde uvedené atributy, takže čím více atributů použijete, tím užší bude rozsah vyhledávání. Často stačí jako jedinečný identifikátor kontaktu použít samotnou e-mailovou adresu, ale můžete použít i další atributy (jako je jméno a příjmení), pokud se domníváte, že některé kontakty mohou sdílet stejnou e-mailovou adresu, nebo pokud požadujete přísnější kontrolu (hrozí-li vytváření dalších záznamů kontaktů nebo zájemců pro stejnou osobu).

Pro párování zájemců můžete zvážit, zda nepřidat emailaddress1 i atribut původu zájemce, jako je msdyncrm_marketingpageid (jedná se o konfiguraci ve výchozí instalaci). To umožňuje systému identifikovat zájemce na základě kombinace e-mailové adresy a konkrétní marketingové stránky, která zájemce vytvořila. Zahrnutím ID stránky jako součásti strategie párování zájemců budete moci mít několik zájemců pro jeden kontakt, přičemž u každého zájemce se bude sledovat zájem v jiné kampani (za předpokladu, že každá kampaň používá vlastní marketingovou stránku). U formulářů na externím pracovišti, ID marketingové stránky bude ID stránky formuláře konfigurovaný pro daný formulář.

Pokud chcete přidat, upravit či odstranit atribut ze seznamu, použijte tlačítka na panelu nástrojů sekce Atributy.

Výchozí nastavení marketingu

Přejděte na stránku Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Výchozí nastavení marketingu a vytvořte kolekce nastavení, které stanoví různé výchozí hodnoty používané ve všech částech aplikace. Můžete uložit libovolný počet sad nastavení, ale aktivní bude pouze ta, která je označena jako Výchozí.

Zvolte existující konfiguraci, kterou chcete upravit nebo odstranit, nebo výběrem příkazu + Nová na panelu příkazů vytvořte novou konfiguraci.

Karta Obecné

Zde proveďte následující nastavení:

 • Jméno: Název sady výchozích nastavení, který se zobrazí na stránce seznamu
 • Vlastník: Uživatel, který vlastní tuto sadu
 • Výchozí: Nastavte Ano, pokud chcete na své instanci aktivovat aktuální sadu výchozích nastavení.

Karta Marketingový e-mail

Karta Marketingový e-mail umožňuje nastavit výchozí hodnoty, které platí pro marketingové e-mailové zprávy. Tyto výchozí hodnoty budete moci vždy přepsat pro jednotlivé zprávy, ale pro uživatele bude praktičtější, pokud nastavíte výchozí hodnoty tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným hodnotám. Zde také můžete povolit nebo zakázat integraci s řešením Litmus pro všechny uživatele. K dispozici jsou následující nastavení:

 • Výchozí nastavení obsahu: Zvolte záznam výchozích nastavení obsahu tak, aby poskytoval dynamické hodnoty pro testovací odesílání a funkci náhledu návrháře marketingových e-mailů. Uživatelé budou moci toto výchozí nastavení přepsat výběrem jiného kontaktu při náhledu nebo testovacím odeslání konkrétní zprávy, pokud to bude třeba. Další informace: Vytvoření úložišť standardních a povinných hodnot e-mailových zpráv pomocí nastavení obsahu
 • Výchozí odesílající doména. Vyberte ověřenou doménu, kterou chcete použít jako odesílající doménu v odchozích e-mailových adresách v případech, kdy počáteční adresa odesílatele používá doménu, která ještě není ověřena pro DKIM. To pomůže zajistit, aby uživatelé náhodně neposílali e-mail pomocí neověřené domény (což by mělo negativní dopad na doručitelnost). Další informace: Ověření domén a Nastavení možností odesílatele a příjemce
 • Výchozí kontakt: Zvolte záznam výchozího kontaktu tak, aby poskytoval dynamické hodnoty pro testovací odesílání a funkci náhledu návrháře marketingových e-mailů. Uživatelé budou moci toto výchozí nastavení přepsat výběrem jiného kontaktu při náhledu nebo testovacím odeslání konkrétní zprávy, pokud to bude třeba.
 • Povolit integraci s řešením Litmus: Nastavte Ano, pokud chcete povolit funkci náhledu doručené pošty, která poskytuje dokonalé vykreslování po jednotlivých pixelech, abyste mohli zkontrolovat, jak budou vaše e-mailové zprávy vypadat v určitých kombinacích klientů a platforem. Tato funkce je volitelná a poskytuje ji společnost Litmus Software, Inc. (litmus.com), partner Microsoftu.

Další informace: Kontrola práce pomocí náhledů a testovacích odeslání

Karta Cesta zákazníka

Na kartě Cesta zákazníka můžete zvolit výchozí časové pásmo, které použijete, když budete spouštět a zastavovat cesty zákazníka.

Karta dvojitého ověření

Kartu Dvojité ověřování použijte, chcete-li povolit nastavení funkce dvojitého ověřování. Úplné podrobnosti o této funkci, včetně použití zde uvedených nastavení, naleznete v části Nastavení dvojitého ověřování pro nové odběry a změny souhlasu.

Karta Vynechat odstranění duplicit e-mailu

V běžných případech Dynamics 365 for Marketing odstraňuje duplicitu odchozích marketingových e-mailových zpráv, aby bylo zajištěno, že je každá zpráva na každou z jedinečných e-mailových adres odeslána pouze jednou. To znamená, že pokud má stejnou e-mailovou adresu více než jeden záznam kontaktu v cílovém segmentu, obdrží zprávu pouze jeden z těchto kontaktů. Duplicitní e-mailové adresy pravděpodobně naznačují, že stejná osoba je ve vaší databázi zastoupena dvěma různými záznamy (například proto, že se registrovali v různých časech pomocí dvou různých variant křestního jména, například "Bob" a "Robert"), takže se jedná o požadované chování.

Některé organizace však musí odesílat samostatné kopie stejných e-mailových zpráv více kontaktům, které mají stejnou e-mailovou adresu. V takovém případě by individuálně přizpůsobený obsah, například údaje o účtu, byl pravděpodobně pro každého příjemce jiný. Pokud to vaše organizace vyžaduje, nastavte možnost Vynechat odstranění duplicit e-mailu na Ano. Chcete-li vrátit standardní odstraňování duplicit, nastavte ji na No.

Konfigurace účtů sociálních sítí

Příspěvky na sociálních sítích umožňují uživatelům aplikace Dynamics 365 for Marketing vytvářet, plánovat a publikovat na různé kanály a účty sociálních sítí. Musíte nakonfigurovat a ověřit každý kanál a účet, který chcete zpřístupnit pro použití s touto funkcí. V aktuální verzi můžete konfigurovat účty pro služby Twitter, LinkedIn a Facebook.

Chcete-li přidat a ověřit účet sociálních sítí:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Konfigurace sociálních sítí. Otevře se zobrazení seznamu, které ukazuje vaše účty na sociálních sítí (pokud existují).
 2. Na panelu příkazů vyberte Vytvořit konfiguraci.
 3. Na boční straně obrazovky se vysune informační rámeček rychlého vytvoření. Proveďte následující nastavení:
  • Název: Zadejte název, který vy i ostatní snadno rozpoznáte. Zvolte název, který dává dobrou představu, o jaký typ kanálu se jedná a jaký typ obsahu by zde měl být publikován, jako například Contoso Electronics LinkedIn.
  • Sociální kanál: Zvolte web sociálních sítí, ke kterému se chcete připojit (například LinkedIn nebo Facebook).
 4. Po výběru kanálu jsou poskytnuty odkazy na Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby. Je důležité, abyste si před použitím této funkce přečetli a porozuměli těmto podmínkám.
 5. Pokud souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami služby vyberte možnost Vytvořit a pokračujte.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přihlášení k vašemu účtu sociálních sítí a povolte Dynamics 365 for Marketing pro publikování prostřednictvím tohoto účtu.

  Důležité

  Pokud nastavujete účet Facebook, který má k sobě přidruženou více než jednu stránku Facebooku, věnujte zvýšenou pozornost nastavení, která jsou k dispozici při nastavování připojení. Jedna ze stránek nastavení se vás zeptá, kterou z vašich stránek Facebooku chcete použít —Nezapomeňte si vybrat nejprve Všechny stránky (pro zpřístupnění všech stránek) a poté vyberte konkrétní stránku později. V opačném případě Facebook vybere libovolnou stránku z těch, které jste nastavili na webu. Pokud vynecháte nastavení Všechny stránky, pak musíte znovu autorizovat připojení (jak je popsáno v následujícím postupu) a zkuste to znovu.

Pokud vaše přihlášení vyprší nebo pokud se změní heslo na jednom z účtů, můžete aktualizovat účet provedením následujících kroků:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Konfigurace sociálních sítí.
 2. Ze seznamu vyberte konfiguraci sociálních sítí.
 3. Na panelu příkazů vyberte Autorizovat znovu.
 4. Podle pokynů na obrazovce aktualizujte své přihlašovací údaje.

Můžete odstranit konfiguraci sociální sítě kdykoli, abyste zabránili aplikaci Dynamics 365 for Marketing publikovat od této chvíle prostřednictvím tohoto účtu. Použijte tlačítko Odstranit na panelu příkazů pro odstranění aktuálně zobrazené nebo zvolené konfigurace.

Podrobnosti o publikování zpráv na nakonfigurované účty naleznete v tématu PPlánování a publikování zpráv na sociálních sítích

Nástroje ochrany dat

Přejděte na stránku Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Nástroje ochrany dat a povolte funkce ochrany osobních údajů poskytované aplikací Dynamics 365 for Marketing. Ty se v současné době zaměřují na to, aby organizacím pomohly dosáhnout souladu s nařízením GDPR platným v Evropské unii. Další informace o nařízení GDPR, včetně pokynů pro použití zde uvedených nastavení, najdete v části Ochrana dat a nařízení GDPR.

Viz také

Vytváření a nasazování marketingových stránek
Kontrola práce pomocí náhledů a testovacích odeslání