Přehled (Marketing)

Dynamics 365 for Marketing je aplikace pro automatizaci marketingu, která pomáhá přeměňovat nadějné zájemce na obchodní vztahy. Tato aplikace se snadno používá, bezproblémově spolupracuje s Dynamics 365 for Sales a má integrované funkce pro business intelligence. Dynamics 365 for Marketing umožňuje provádět následující úkoly:

 • Vytváření grafických e-mailových zpráv a online obsahu na podporu marketingových iniciativ
  Přizpůsobitelné šablony e-mailů a cílových stránek pomáhají zesílit váš hlas v digitálním světě. Intuitivní návrhové nástroje ovládané myší zjednodušují vytváření obsahu od individuálního přizpůsobení zpráv až po nastavení způsobu určení skóre zájemců.

 • Návrh interaktivních cest zákazníka pro péči o zájemce na základě individuálního přizpůsobení nabízených možností
  Návrhář cesty založený na přetahování objektů umožňuje vytvářet automatizované vícekanálové kampaně, které rozesílají individualizované e-mailové zprávy, generují následné aktivity, spouští pracovní postupy a nabízí řadu dalších možností. Jednotlivé kontakty v cílové skupině procházejí po přizpůsobené cestě, která reaguje na jejich interakce a identifikuje nejnadějnější zájemce. Díky snadnému sledování kampaní a analýze výsledků si vybudujete výnosné dlouhodobé vztahy.

 • Využití obchodních zájemců ze služby LinkedIn
  Když zájemce získané pomocí příslušných nástrojů LinkedIn naimportujete přímo do Dynamics 365, můžete rychle oslovit správnou cílovou skupinu ve službě LinkedIn a navázat s těmito zájemci spojení.

 • Sdílení informací mezi týmy
  Informace o zájemcích a kontaktech můžete ve firmě bezpečně sdílet, což vám pomůže pochopit, jak různé interakce ovlivňují výsledky. Propojením prodejních a marketingových procesů můžete automatizovat následné akce a sledovat vývoj jednotlivých zájemců v průběhu času.

 • Získávání lepších znalostí o zájemcích
  Dokonalý přehled o všech zájemcích a zákaznících umožňuje vytvořit si hlubší znalost trhu. Propojené procesy a jeden zdroj informací zajišťují, že prodej i marketing používají nejnovější data, včetně nejdůležitějších kontaktů, nedávných aktivit, historie nákupů a otevřených příležitostí.

 • Pořádání a propagace akcí
  Díky uchovávání všech informací o místech konání, logistice, vstupenkách, přednáškách, řečnících, sponzorech a dalších součástech akcí na jednom místě na nich může koordinovaně pracovat celý tým. Následně můžete vygenerovat web akcí, kde účastníci najdou informace o akci a mohou se zaregistrovat online. Začlenění akcí do marketingových e-mailových zpráv a cest zákazníka vám pomůže s jejich propagací.

 • Analýza a dokumentace návratnosti marketingových investic
  Řídicí panely a sestavy vám umožní sledovat úspěšnost marketingových iniciativ a identifikovat nejlepší zdroje prodejních příležitostí a marketingové aktivity. Spojení výsledků prodeje a marketingu vám umožní sledovat a zvýšit jejich vliv na vaše podnikání.

 • Větší úspěšnost díky stanovení priority zájemců
  Automatizovaná pravidla pro určování skóre zájemců identifikují nejvážnější zájemce podle jejich interakce s akcemi a cestami zákazníka. Jakmile zájemce dosáhne dohodnutého skóre připravenosti k prodeji, nasměruje ho systém automaticky na prodejce, který s ním jedná, dokud jeho zájem trvá. Nejslibnější zájemce můžete předat pracovníkům prodeje, když dosáhnou dohodnuté úrovně připravenosti k prodeji.

 • Výsledky průzkumů, na základě kterých lze lépe jednat
  Průzkumy, které si jednoduše vytvoříte, vám pomohou získat od zákazníků zpětnou vazbu, na jejímž základě můžete jednat. Umožní vám pochopit potřeby a očekávání individuálních zákazníků, abyste mohli posílit vztahy a zvýšit výnosy.

 • Konfigurace a rozšíření aplikace
  Aplikaci můžete přizpůsobit specifickým potřebám své firmy. K základnímu přizpůsobení vám postačí nástroje integrované v aplikaci. Instalací balíčků třetích stran z našeho obchodu Microsoft AppSource můžete rozšířit její možnosti a přidat nové funkce. Navíc se můžete snadno spojit s partnery Dynamics 365 a získat pomoc od expertů. Základem aplikace Marketing je stejná platforma a databáze jako u aplikace Sales, takže oba týmy sdílejí stejné záznamy a při přidávání vlastních funkcí využijete své dosavadní znalosti.

Co Dynamics 365 for Marketing obsahuje

Dynamics 365 for Marketing zahrnuje sadu aplikací a řešení, které jsou pečlivě vybrány tak, aby podporovaly oddělení marketingu a zajišťovaly koordinaci s oddělením prodeje. Některé z těchto aplikací jsou také dostupné jako balíčky nebo doplňky pro ostatní produkty Dynamics 365, zatímco jiné jsou dostupné jen v rámci balíčku pro marketing. K dispozici jsou následující součásti:

 • Základní marketing
  Poskytuje e-mailový marketing, cesty zákazníka, sledování chování, určování skóre zájemců, marketingové stránky a další funkce. Tyto funkce tvoří základ aplikace Marketing a jsou jedinečné pro Dynamics 365 for Marketing.
 • Správa akcí
  Funkce pro pořádání a propagaci akcí s osobní účastí nebo webinářů zahrnují online portál, kde si účastníci mohou prostudovat program akce a seznam přednášejících a na akci se zaregistrovat. Tato funkce je v současnosti dostupná jen v rámci Dynamics 365 for Marketing.
 • Hlas zákazníka
  Umožňuje vytvářet online průzkumy a analyzovat jejich výsledky. Tato funkce je dodávána s aplikací Marketing, ale je také dostupná samostatně jako doplněk pro další produkty Dynamics 365.
 • Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
  Umožňuje importovat do Dynamics 365 zájemce, které vygenerujete pomocí příslušných nástrojů LinkedIn. Tato funkce je dodávána s aplikací Marketing, ale je také dostupná samostatně jako doplněk pro další produkty Dynamics 365.
 • Portály Dynamics 365
  Aplikace Marketing používá funkci portálů Dynamics 365 k publikování akcí, marketingových stránek a online průzkumů. Funkce portálu je dodávána s aplikací Marketing, ale je také dostupná samostatně jako doplněk pro další produkty Dynamics 365 for Customer Engagement. K dispozici je také okamžitě použitelný web akcí s bohatou škálou funkcí, který je jedinečný pro funkci správy akcí.

Všechny tyto funkce jsou plně integrované a společně vytvářejí ucelené marketingové řešení.

Plně responzivní aplikace postavená na novém sjednoceném rozhraní

Aplikace Dynamics 365 for Marketing je vystavena tak, aby běžela výhradně na novém sjednoceném rozhraní pro aplikace Dynamics 365. Sjednocené rozhraní využívá principy návrhu responzivních webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro jakékoliv zařízení, bez ohledu na velikost obrazovky nebo orientaci. Není třeba instalovat na každé zařízení speciálního klienta nebo přepnout na jiný web podle toho, jaké zařízení používáte.

Mnoho aplikací Dynamics 365 podporuje jak nové sjednocené rozhraní, tak rozhraní webového klienta, ale téměř všechny se přesouvají na sjednocené rozhraní. Některé funkce správy a přizpůsobení a některé integrované funkce uživatele mohou vyžadovat, abyste se čas od času přepnuli na aplikaci webového klienta, ale brzy budou všechny funkce dostupné na sjednoceném rozhraní.

Poznámka

Marketing obvykle sdílí data s jinými aplikacemi Dynamics 365 běžícími na stejné instanci a využívá mnoho stejných entit databáze, jako jsou kontakty, zájemci, obchodní vztahy atd. Některé funkce specifické pro Marketing, jako je zobrazení analýz a přehledů z marketingových aktivit, vyžadují sjednocené rozhraní. Nebudou tudíž zobrazovat žádná data, pokud budete nahlížet na tyto entity v aplikacích webového klienta.

Další informace: O sjednoceném rozhraní a Seznámení s aplikací Marketing

Návrh poutavých a efektivních zpráv pro e-mailové marketingové kampaně

E-mail je klíčovou součástí většiny online marketingových kampaní. Myší ovládaný návrhář marketingových e-mailů umožňuje rychle vytvářet atraktivní zprávy založené na profesionálních, přizpůsobitelných šablonách. Všechny šablony jsou pečlivě navrženy tak, aby skvěle vypadaly na nejrůznějších zařízeních a platformách a v e-mailových klientech.

Snímek obrazovky návrháře e-mailů

Mezi hlavní funkce návrhu marketingových e-mailů patří:

 • Jednoduchý návrhář obsahu ovládaný myší, který nevyžaduje žádné psaní kódu
 • Profesionální šablony e-mailů, které urychlují jejich vytváření
 • Obecné náhledy e-mailů a náhledy pro konkrétní klienty
 • Hladká integrace s externí službou Litmus specializující se na generování přesných náhledů, které ukazují, jak vaše zprávy budou vypadat při použití prakticky jakékoli kombinace klientů, provedení zařízení a orientace
 • Editor kódu HTML pro přidávání pokročilých přizpůsobení a dynamického obsahu, snadnou spolupráci mezi zkušenými uživateli a uživateli z obchodních jednotek a import šablon a návrhů z jiných systémů
 • Detailní výsledky otevření, kliknutí a přeposlání pro jednotlivé zprávy
 • Heat mapy, mapy polohy a další pokročilé vizualizace výsledků e-mailů

Při vytváření nové zprávy začnete tím, že zvolíte šablonu, která určí počáteční rozložení sloupců a volitelně i celý grafický návrh. Návrhář obsahu poskytuje plátno s náhledem, který můžete přímo upravovat, a sadu nástrojů s kartami pro přidávání nových prvků návrhu (jakou jsou obrázky, tlačítka nebo textová pole), konfiguraci vybraných prvků návrhu a používání stylů. Při práci s prvky textu je k dispozici vložený panel nástrojů, který umožňuje používat pro text místní styly a přidávat dynamický obsah, například pole hromadné korespondence.

Po dokončení návrhu zprávy kliknutím na Zkontrolovat chyby zkontrolujete, zda ve zprávě nejsou chyby a zda obsahuje požadovaný obsah. Po ověření zprávy ji publikováním aktivujete na vašem serveru, aby ji bylo možné odeslat z cesty zákazníka, jak je popsáno v další části.

Další informace: Příprava marketingových e-mailových zpráv

Online interakce s kontakty pomocí marketingových stránek

Když vytvoříte a publikujete profesionálně vypadající cílové stránky, můžete získávat informace o návštěvnících webu a ukládat je jako kontakty nebo zájemce. Každá cílová stránka obvykle obsahuje formulář, který zaznamenává údaje přímo do vaší databáze Dynamics 365, a může také zahrnovat propagační text, obrázky, odkazy a další informace.

Mezi další typy marketingových stránek patří centra odběrů, která kontaktům umožňují spravovat svá přihlášení do distribučních seznamů pošty, a stránky pro přeposílání přátelům, které kontaktům umožňují sdílet vaše marketingová sdělení s kolegy.

Marketingové stránky můžete navrhovat pomocí grafického návrháře obsahu ovládaného myší, který funguje stejně jako návrhář pro návrh marketingových e-mailových zpráv. Když je stránka připravená, tak ji publikujete a tím ji zpřístupníte uživatelům na internetu. Systém k publikování a provozování všech marketingových stránek používá standardní funkci portálů Dynamics 365.

Snímek obrazovky návrháře marketingových stránek

Mezi hlavní funkce marketingových stránek patří:

 • Jednoduchý návrhář založený na přetahování objektů, který nevyžaduje žádné psaní kódu, pro vytváření a publikování cílových stránek včetně formuláře zájemce nebo kontaktu
 • Konzistentní prostředí při úpravách obsahu pro e-maily, cílové stránky a formuláře
 • Šablony formulářů a stránek připravené k použití
 • Sledování chování potenciálních zákazníků na cílových stránkách umožňující analyzovat výkon a určovat skóre zájemců
 • Stránka centra odběrů a stránka pro přeposlání příteli na podporu e-mailového marketingu
 • Úzká integrace s cestami zákazníka, e-mailovým marketingem a určováním skóre zájemců
 • Náhled v prohlížeči, který ukazuje, jak bude stránka vypadat na obrazovkách různé velikosti a v různých orientacích
 • Editor kódu HTML pro pokročilá přizpůsobení bez jakýchkoli omezení (volitelné)

Při vytváření nové stránky začnete tím, že zvolíte šablonu, která určí počáteční rozložení sloupců, typ stránky a (volitelně) i celý grafický návrh včetně vzorových obrázků, písem a barev. Pak se přesunete do návrháře obsahu Dynamics 365, který poskytuje plátno s upravitelným náhledem a sadu nástrojů s kartami pro přidávání nových prvků návrhu obsahu (jako jsou obrázky, tlačítka, formuláře nebo textová pole), konfiguraci vybraných prvků návrhu a používání stylů. Při práci s prvky textu je k dispozici vložený panel nástrojů, který umožňuje pro text používat místní styly. Obvykle přidáte prvek formuláře a vytvoříte tak na stránce formulář.

Po dokončení návrhu stránky kliknutím na Zkontrolovat chyby zkontrolujete, zda na stránce nejsou chyby a zda obsahuje požadovaný obsah. Po ověření stránky ji publikováním aktivujete na vašem serveru, aby byla přístupná uživatelům na internetu, kteří znají její adresu URL nebo použili odkaz. Pak stránku zveřejníte s použitím marketingových e-mailů, cest zákazníka, příspěvků na sociálních sítích, odkazů z vašeho oficiálního webu, QR kódů a dalších vhodných kanálů.

Až bude stránka nějakou dobu aktivní, můžete se podívat, jak si vede, kolik zájemců nebo kontaktů jste pomocí ní získali, a na další informace.

Další informace: Vytváření a nasazování marketingových stránek

Vytváření automatizovaných interaktivních cest zákazníka

Řízení cest zákazníka umožňuje pracovníkům marketingu rychle vytvářet vícekrokové, vícekanálové marketingové kampaně zaměřené na konkrétní segment, odesílat marketingové e-mailové zprávy, reagovat na interakce kontaktů, spouštět pracovní postupy Dynamics 365 a provádět další akce.

Snímek obrazovky cesty zákazníka

Mezi hlavní funkce pro automatizaci kampaní patří:

 • Knihovna předem navržených a vlastních šablon umožňujících okamžitě načrtnout základní strategii
 • Vizuální návrhář cesty založený na přetahování objektů
 • Dostupnost veškerého marketingového obsahu na jednom místě a možnost jej zobrazit a upravovat pomocí vložených návrhářů obsahu
 • Rozšiřitelná automatizace založená na událostech
 • Přímo na místě dostupné poznatky, které návrhář během kampaně i po jejím skončení poskytuje a díky kterým vidíte, jaké stránky kontakty navštívily a jaké akce tam prováděly
 • Možnost vytvářet v cestách zákazníka vlastní kanály, které rozšiřují marketingové funkce

Při vytváření nebo úpravách cesty sestavíte posloupnost tak, že ze sloupce napravo od oblasti plátna přetáhnete různé typy dlaždic cesty zákazníka. Jednotlivé dlaždice v posloupnosti nakonfigurujte tak, že je vyberete a pak otevřete kartu Vlastnosti.

Každá cesta začíná dlaždicí segmentu nebo cílové stránky určující, které kontakty budou do cesty zapojeny. Pak obvykle přidáte dlaždici e-mailu, která všem členům segmentu odešle marketingovou e-mailovou zprávu. Tato zpráva může obsahovat odkazy na web akcí nebo na marketingovou stránku. Na další místo v posloupnosti můžete přidat aktivační událost, která cestu rozděluje na více větví a čeká, dokud kontakt neotevře zprávu, nevybere odkaz nebo neodešle související marketingovou stránku. V závislosti na tom, co jednotlivé kontakty se zprávou provedou, je aktivační událost bude směrovat různými cestami, do kterých můžete přidat příslušné následné akce. Aktivační události mohou reagovat na širokou škálu interakcí kontaktu, mezi které patří otevření e-mailu, kliknutí na e-mail, registrace na akci, odpověď v průzkumu a další.

Po dokončení návrhu cesty kliknutím na Zkontrolovat chyby zkontrolujete, zda nějaký obsah nechybí nebo není publikovaný nebo zda se nevyskytují nějaké další chyby. Po ověření cesty zákazníka ji musíte publikovat, aby ji bylo možné spustit (její skutečné počáteční a koncové datum při tom ale můžete nastavit v budoucnosti).

Další informace: Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní

Vytváření vlastních kanálů pro cesty zákazníka

Kromě kanálů, které jsou v cestách zákazníka standardně dostupné, můžete vytvářet také vlastní kanály, které rozšiřují marketingové funkce v Dynamics 365 for Marketing. Můžete vytvořit vlastní kanál, například zprávy SMS nebo sociální síť, a zpřístupnit tento kanál v návrháři cesty jako dlaždici. Tyto vlastní kanály poskytují podobné funkce jako standardní kanály, například odesílání sdělení, sledování interakcí zákazníků a přidávání aktivačních událostí, které cestu zákazníka rozdělují na více větví.

Vytváření vlastních kanálů využívá existující infrastrukturu rozšiřitelnosti a nástroje obsažené v řešení Dynamics 365, jako jsou vlastní entity, pracovní postupy a moduly plug-in, které umožňují vývojářům a partnerům využívat při vytváření vlastních kanálů své znalosti řešení Dynamics 365.

Plánování, propagace a správa marketingových akcí a webinářů

Živé akce a webináře jsou často mimořádně důležitým prodejním a marketingovým kanálem, ale připravit je, realizovat a navázat na ně může být velmi složité. Funkce správy akcí v řešení Dynamics 365 vám usnadní každý krok cesty, od počátečního plánování a sestavování rozpočtu přes propagaci a publikování, registraci účastníků a vysílání webináře až po závěrečnou analýzu, generování zájemců a vyhodnocení návratnosti investice.

Snímek obrazovky webu akcí

Mezi hlavní funkce správy akcí patří:

 • Funkce pro bezproblémovou správu kontaktů, registrací a účastníků v jednom systému
 • Obchodní procesy, které provedou uživatele základními kroky plánování akcí
 • Správa přednášek, zaměření přednášek a přednášejících
 • Správa vstupenek pro účastníky, které jim poskytnou přístup na konkrétní přednášky nebo zaměření
 • Správa míst konání pro sledování budov, místností a dispozice místností
 • Logistika hostů pro registraci hotelů, přidělování pokojů a rezervace
 • Sledování sponzorů a jejich sponzorství pro každou akci
 • Vytváření webinářů a jejich přenosů s účastnickými metrikami (ve spolupráci se špičkovým poskytovatelem webinářů ON24)
 • Procházení historie účasti každého kontaktu, včetně akcí a přednášek, kterých se příslušný kontakt zúčastnil
 • Integrace průzkumů Hlas zákazníka
 • Publikování webu akcí, který je vybaven úplnou sadou funkcí a jehož součástí je:
  • Samoobslužná registrace účastníků
  • Důležité podrobné informace o všech publikovaných akcích, včetně názvu akce, místa konání, vstupenek, plánu přednášek a přednášejících
  • Všechny informace získané přímo ze záznamů plánování akcí řešení Dynamics 365, včetně automatických změn na portálu v případě jejich aktualizace

Pokud chcete vytvářet, zobrazovat nebo upravovat akce a všechny záznamy související s akcemi, přejděte v řešení Dynamics 365 do pracovní oblasti Akce, kde můžete vytvořit novou akci. Záznam této akce se pak stává výchozím bodem pro přidávání dalších typů záznamů a informací, které potřebujete k plánování, publikování, propagaci a analýze této akce. Stejně jako mnoho typů záznamů v řešení Dynamics 365 poskytuje i záznam akce přizpůsobitelný pracovní postup obchodního procesu, který uživatele provádí jednotlivými kroky procesu.

Další části pracovní oblasti Akce můžete použít k práci s určitými typy záznamů, které se týkají plánování akcí, jako jsou logistika, přednášky, účastníci, sponzoři a další. V závislosti na tom, co právě děláte, můžete mít přístup ke všem těmto záznamům, když pracujete s nadřazeným záznamem akce, nebo můžete přejít do vyhrazené oblasti, pokud chcete pracovat jen s konkrétním typem záznamu nebo když chcete pracovat s více akcemi současně.

Po vytvoření a přizpůsobení všech záznamů akce, přednášek, zaměření, přednášejících a vstupenek pro příslušnou akci jste připraveni publikovat akci na webu akcí, na kterém si účastníci mohou přečíst informace o akci a zaregistrovat se na ni. Registraci můžete nastavit tak, aby byla dostupná pro kohokoli, nebo jen na pozvání. Otevřete záznam akce a změnou jeho stavu Publikováno na Živě publikujte záznam na portálu.

Další informace: Plánování a správa akcí

Generování zájemců, určování jejich skóre a jejich zařazování pro prodej

Vašimi hlavními cíli jako pracovníka marketingu je vytvářet poptávku, nacházet potenciální zákazníky a předávat nejnadějnější z nich jako zájemce pracovníkům prodeje, kteří se jim následně budou věnovat. Dynamics 365 tento proces podporuje ve všech fázích od zjišťování až po uzavření prodeje.

Snímek obrazovky návrháře modelu určování skóre zájemců

Mezi hlavní funkce správy zájemců patří:

 • Generování zájemců v různých kanálech
  Vytváření vícekanálových cest zákazníka umožňuje přilákat nejlepší zájemce ze služby LinkedIn, e-mailu, webových cílových stránek, akcí, webinářů a dalších zdrojů. Marketingové seznamy můžete snadno naimportovat pomocí známých nástrojů, jako je Microsoft Excel.
 • Péče o zájemce
  Používání přehledů a implementace automatizovaných cest zákazníka zkvalitňují péči o zájemce díky tomu, že vám umožňují poskytovat jim vysoce relevantní a dokonale načasované zprávy a individuálně přizpůsobené nabídky.
 • Zařazování zájemců
  Toky obchodních procesů provádí jednotlivé zájemce kaskádovým modelem poptávky generování zájemců od zjišťování přes péči o zájemce až po jejich zařazování a uzavření prodeje.
 • Určování skóre zájemců
  Můžete vytvářet flexibilní modely určování skóre zájemců založené na následujících prvcích:
  • Demografické a další údaje získané ze záznamů zájemců, kontaktů a obchodních vztahů a jejich víceúrovňových vztahů
  • Pravidla RFM (aktuálnost, četnost a peněžní hodnota) vycházející z automaticky shromažďovaných dat o interakcích, včetně kliknutí na e-maily, navštívených webů, registrací na akce a dalších údajů
  • V závislosti na povaze příslušné interakce může každé pravidlo skóre zájemce buď zvyšovat, nebo snižovat a skóre je také možné nastavit tak, aby jeho hodnota v průběhu času klesala.
 • Stanovení priority zájemců
  • Skóre jednotlivých zájemců je možné určovat s použitím více modelů.
  • Pro každý model určování skóre můžete přiřadit úroveň připravenosti k prodeji.
 • Analýzy a přehledy
  Úspěšnost svých marketingových iniciativ můžete vyhodnocovat a zjištěné poznatky využívat v budoucích kampaních. K dispozici máte širokou škálu analytických nástrojů, mezi které patří:
  • Řídicí panely generování poptávky, které měří úspěšnost využívání příležitostí, objem, rychlost a další ukazatele
  • Grafy a widgety, které měří efektivitu modelů určování skóre zájemců na základě počítaných metrik, jako je celkový počet ohodnocených zájemců za určité časové období, rozložení připravenosti k prodeji podle modelů a další hodnoty
  • Grafy a widgety, které měří stav a kvalitu jednotlivých zájemců s použitím metrik, jako je stáří zájemce, časová osa interakce se zájemcem, průběh zařazení zájemce a další hodnoty

Při vytváření nebo úpravách pravidla sestavíte jeho logiku s použitím návrháře ovládaného myší. Každé pravidlo má podmínku (která ověřuje určitou vlastnost nebo událost) a akci (která určuje, jak se skóre upraví, pokud zájemce podmínku pravidla splňuje).

Podmínku vytvoříte tak, že přetáhnete dlaždici Podmínka z karty Sada nástrojů na pozici na levé straně plátna. Pravidla pro vybranou dlaždici podmínky určíte na kartě Vlastnosti. Jednotlivé podmínky jsou relativně jednoduché, ale můžete poskládat více podmínek a navrhnout složitější logiku tak, že na stávající dlaždici podmínky přetáhnete další dlaždice podmínek.

Co se stane, když je podmínka splněna, určíte tak, že z karty Sada nástrojů přetáhnete dlaždici Akce do prostoru napravo od karty Podmínka a pak nastavíte pravidlo na kartě Vlastnosti.

Bez ohledu na to, kolik párů podmínka/akce pravidlo určování skóre má, musíte také stanovit jednu sadu úrovní, která platí pro celé pravidlo. Každá úroveň se vztahuje na určitý rozsah hodnot skóre a má svůj název. Úrovně se nemohou překrývat. Můžete sice stanovit tolik úrovní, kolik budete chtít, ale největší význam bude mít úroveň připravenosti k prodeji. Když zájemce dosáhne této úrovně, považuje se za zařazeného marketingovým oddělením a je možné ho odeslat prodejci, který ho přijme a bude se mu dále věnovat. Seznam úrovní a prahovou hodnotu připravenosti k prodeji stanovíte pro pravidlo na kartě Úrovně.

Další informace: Návrh modelů určování skóre zájemců

Připojení ke službě LinkedIn a import slibných nových zájemců přímo do Dynamics 365

Když zájemce ze služby LinkedIn přenesete do řešení Dynamics 365, můžete se jim následně věnovat a rozvíjet jejich zájem.

Snímek obrazovky Analýzy LinkedIn

Řešení Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms umožňuje automaticky synchronizovat zájemce získané ve službě LinkedIn s vaší organizací Dynamics 365, aby je vaše prodejní a marketingové týmy mohly rozvíjet a pečovat o ně. Mezi dostupné funkce patří:

 • Podpora více členských účtů LinkedIn
  Pokud je ve vaší organizaci více marketingových manažerů a každý z nich vede kampaně ve svém vlastním účtu LinkedIn, můžete řešení Dynamics 365 nakonfigurovat tak, aby přebíralo zájemce ze všech účtů současně.
 • Přizpůsobitelné vytváření a párování zájemců
  Můžete nakonfigurovat, jak Dynamics 365 zájemce získané ze služby LinkedIn přidružuje a aktualizuje.
 • Analýza účinnosti získávání zájemců podle zdrojů informací
  Můžete sledovat a analyzovat účinnost získávání zájemců ze služby LinkedIn v porovnání s jinými zdroji.

Integrace se službou LinkedIn závisí na získávání zájemců prostřednictvím funkce Lead Gen Forms služby LinkedIn. Jedná se o placenou službu LinkedIn, kterou si musíte předplatit, pokud chcete integraci umožnit.

Další informace: Integrace LinkedIn Lead Gen