Uživatelská příručka (Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets)

Použijte aplikace Dynamics 365 for phonesa Dynamics 365 for tablets pro prodej, služby zákazníkům, služby u zákazníků a jiné úkoly, když jste na cestách. Jediným stažením z obchodu s aplikacemi budete mít automaticky přístup ke všem aplikacím, které potřebujete pro svou roli. Zobrazí se aplikace s novým sjednoceným rozhraním v mobilním zařízení.  

Poznámka

 • Na 21 února 2018 bylo oznámeno zastarání aplikace Windows Phone pro Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0. Od 22 května 2018 nebude již aplikace Windows Phone díle podporována pro Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0. Podpora pro aplikace pro Windows tablety a počítače zůstane beze změny. Aplikace Windows Phone bude nadále k dispozici v úložišti a bude podporována v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement, (verze 8.2) a podporované starší verze. Pokud chcete nadále používat aplikaci Windows Phone, neměli byste aktualizovat na Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0, protože aplikace Windows Phone nebude podporována ve verzi 9.x.
 • Customer Engagement má samostatné mobilní aplikace pro Field Service a Operations. Přečtěte si o aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement pro mobilní aplikaci Field Service (Resco) a aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement pro mobilní aplikaci Operations.
 • Nyní je dostupná funkce offline. Je k dispozici pouze pro uživatele systémů iOS a Android.
 • Webové prohlížeče můžete používat v telefonu nebo tabletu, ale pro plnou funkčnost a optimalizovaný zážitek důrazně doporučujeme používat aplikaci Dynamics 365 for phones and tablets. Více informací naleznete v části Instalace Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets.

Nainstalujte aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho zařízení

Další informace: Instalace aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Přihlášení a odhlášení (pro uživatele systému iOS)

Rychle se přihlašujte do mobilní aplikace Dynamics 365 pomocí pracovní e-mailové adresy nebo webové adresy aplikace Customer Engagement.

Důležité

 • Tato funkce je podporována pro verzi 9.x (online a místní) při přihlášení pomocí mobilní aplikace na zařízení s iOS.
 • Pokud jste uživatelem aplikace Dynamics 365 US Government(GCC a GCC High), požaduje se přihlášení pomocí možnosti webová adresa.

Přihlásit pomocí e-mailové adresy

 1. Pokud se chcete přihlásit pomocí své pracovní e-mailové adresy, zadejte e-mailovou adresu a pak vyberte Přihlásit.

Zadejte e-mailovou adresu.

 1. Při přihlášení se zobrazí seznam aplikací, ke kterým máte přístup. Pokud máte přístup k více organizacím, zobrazí se všechny aplikace, ke kterým máte přístup v rámci organizací.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

  Vyberte aplikaci pro použití.

Odhlásit se

V pravém horním rohu vyberte Odhlásit > Odhlásit.

Odhlásit

Přihlášení pomocí e-mailové adresy

Můžete se také přihlásit pomocí webové adresy a uživatelského jména a hesla aplikace Dynamics 365 Customer Engagement.

 1. Na přihlašovací obrazovce, vyberte místo toho přihlásit pomocí webové adresy.

  Zadejte uživatelské jméno a heslo a adresu.

  Poznámka

  Pokud potřebujete pomoc s přihlašovacími údaji, obraťte se na správce Dynamics 365.

 2. Zadejte adresu URL aplikace Dynamics 365 Customer Engagement a vyberte Přihlášení. Potom zadejte uživatelské jméno a heslo.

 3. Při přihlášení se zobrazí seznam všech aplikací, ke kterým máte přístup.

 4. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

  Vyberte aplikaci pro použití.

Odhlásit se

Na navigačním panelu vyberte tlačítko Odhlásit > Informace o uživateli > Odhlásit.

Odhlásit

Přihlášení a odhlášení (pro uživatele systému Android)

K přihlášení budete potřebovat svoji webovou adresu, uživatelské jméno a heslo aplikace Customer Engagement. Pokud nemáte žádné z nich, obraťte se na vašeho správce Customer Engagement.

 1. Otevřete aplikaci, zadejte webovou adresu aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement a klepněte na symbol pokračování aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets.

  Obrazovka s přihlášením k aplikacím Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 2. Na další obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na možnost Přihlásit.

Zde je postup, jak se odhlásit v případě, že někdo jiný potřebuje používat zařízení.

 1. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Klepněte na položku Informace o uživateli.

Obrazovka s odhlášením od aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 1. Klepněte na položku Odhlásit se.

Můžete se přihlásit znovu jako stejný nebo jiný uživatel nebo se můžete přihlásit k jiné organizaci.

Základní navigace

 1. Při přihlášení se zobrazí stránka MyApps se všemi vašimi aplikacemi.
 2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete pracovat.

Volba aplikace

Orientace obrazovky

Pro telefony je režim na výšku nastaven jako výchozí orientace obrazovky. Pro tablety je jako výchozí nastaven režim na šířku. Orientace obrazovky pro aplikace Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets nelze změnit.

Navigační panel

Pomocí navigačního panelu můžete přejít do pracovní oblasti, vytvořit nový záznam, vyhledávat nebo provádět jiné úkoly. Pokud chcete získat přístup k více příkazům, klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

Navigační panel

Získání nápovědy při používání aplikace

Budete-li kdykoli potřebovat pomoc při práci v mobilní aplikaci, v navigačním panelu klepněte na tři tečky aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement a potom klepněte na tlačítko Nápověda.

Oblíbené a nedávno použité záznamy

Sekce Oblíbené a nedávno použité záznamy poskytuje rychlý přístup k záznamům, zobrazením a řídicím panelům.

 • Chcete-li získat přístup k těmto sekcím, klepněte na tlačítko Nabídka Tlačítko Nabídka na navigačním panelu a pak zvolte Oblíbené a nedávné Tlačítko Oblíbené.

 • Chcete-li připnout položku jako oblíbenou položku ze seznamu Nedávno použitých položek, klepněte na připínáček. Tím připnete položku a přesunete ji do Oblíbených položek.

 • Chcete-li odepnout položku z Oblíbených, klepněte znovu na připínáček.

  Oblíbené a poslední položky

Přepnout aplikace

Vraťte se zpět na stránky MyApps a přepněte do jiné aplikace.

Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement telefony a tablety přepínání aplikací

Řídicí panely

Řídicí panely vám poskytují přehled s cennými informacemi. Kliknutím na ikonu Domů můžete kdykoli zobrazit řídicí panely.

Pokud chcete použít jiný řídicí panel, můžete je jednoduše přepínat.

Na obrazovce Domů klepněte na řídicí panely v nabídce a pak vyberte řídicí panel, který chcete použít.

Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement telefony a tablety řídicí panely

Zde uvádíme některé způsoby, jak s řídicími panely můžete pracovat.

Akce: Postup:
Zobrazte všechny záznamy pro typ záznamu na řídicím panelu (například Obchodní vztahy). Klepněte na záhlaví seznamu. Tím záznamy v mobilním zařízení otevřete v tabulkovém zobrazení.
Otevření formuláře pro záznam na řídicím panelu. Klepněte na záznam.
Chcete-li vytvořit nové řídicí panely v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement a povolit jejich používání v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets. Viz Vytváření nebo úprava řídicích panelů.

Změna zobrazení seznamu na řídicím panelu

Klepněte na název seznamu a vyberte seznam, který chcete zobrazit.

Změna zobrazení seznamu na řídicím panelu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Chcete-li vytvořit nové řídicí panely v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement a povolit jejich používání v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement pro telefony a tablety, viz Vytváření nebo úprava řídicích panelů.

Otevřete seznam záznamů v zobrazení řídicího panelu

 • Ze seznamu záznamů (například Obchodní vztahy) klepněte na položku Otevřít řídicí panely.

Otevření záznamů v zobrazení řídicího panelu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Záznamy v zobrazení řídicího panelu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Práce se záznamy

Jako prodejní či servisní specialista budete pracovat s následující a dalšími typy záznamů:

 • Obchodní vztahy   Záznamy obchodních vztahů obsahují informace o společnostech, se kterými udržujete obchodní styky.

 • Kontakty   Záznamy kontaktů obsahují informace o osobách, které znáte a se kterými pracujete. Obvykle je k jednomu obchodnímu vztahu přidruženo více kontaktů. Kontakty mohou zahrnovat osoby odpovědné za rozhodování o nákupu, osoby odpovědné za úhradu faktur, techniky podpory nebo kohokoli, s kým ve společnosti pracujete.

 1. Pokud chcete přidat záznam, na navigačním panelu klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Klepněte na Nabídka pro rychlé vytvoření a vyberte typ záznamu.

 3. Vyberte typ záznamu, který chcete vytvořit.

 4. Zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Uložit.

Rychle otevřít záznam

Pokud máte záznam otevřený a potřebujete zobrazit jiný záznam ve stejném seznamu, klepnutím na možnost Ikona výběru záznamu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets a zvolit jiný záznam.

Otevření záznamu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Provedení akce se záznamem

Se záznamem teď můžete provést akci, aniž ho musíte otevřít. Ze seznamu záznamů vyberte záznam, který chcete aktualizovat, a potom na panelu příkazů vyberte akci, například Přiřadit, Deaktivovat nebo Odstranit. Když vyberete několik záznamů, můžete s nimi provést podobnou akci.

Aktualizovat obrázek pro záznam

Chcete-li přidat obrázek k záznamu, otevřete záznam a klepněte na obrázek pro záznam. Dále vyberte obrázek, který chcete použít.

Aktualizace obrázku záznamu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Tok obchodního procesu

Panel obchodního procesu ve formulářích poskytuje jasný podrobný postup pro budování vztahů se zákazníky. Na první pohled můžete zobrazit, kde se zákazníkem jste a jak je třeba postupovat.

Při práci na novém záznamu zákazníka vám například tok obchodního procesu pomáhá zjistit všechny kroky, které je třeba podniknout pro vytvoření nového záznamu a vyplnění povinných informací podle obchodního procesu vaší organizace.

Tok obchodního procesu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Panel procesu lze ukotvit na pravou stranu obrazovky pro snadnou referenci při práci se záznamem zákazníka.

Tok ukotveného obchodního procesu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Další informace o práci s toky obchodního procesu naleznete v tématu Přehled toků obchodního procesu.

Toky úloh

K dokončení společné sady úkolů použijte toky úloh. Pokud je například třeba pravidelně provádět řadu následných kroků, klepněte na příkaz Spustit tok úlohy tlačítko toků úloh v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets na navigačním panelu. To vás provede celým úkolem od začátku do konce, takže nezapomenete na žádný důležitý krok.

Toky úloh v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Na telefonu klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement na navigačním panelu a potom klepněte na Spustit tok úlohy.

Poznámka

Toky na základě úkolů musí být zapnuty vaším správcem. Další informace: Vytvoření toku mobilní úlohy

Sledování průběhu pomocí grafů

Grafy umožňují získat rychlý přehled toho, jak sledujete své cíle. Jsou interaktivní, takže můžete klepnutím na oblast grafu získat další informace.

 • Vyberte jednou v sekci grafu pro zobrazení popisku, který poskytuje rychlé informace o dané oblasti grafu.

 • Vyberte znovu ve stejné sekci, aby se objevilo zobrazení mřížky s podrobnějšími informacemi o datech v grafu.

 • Chcete-li rozbalit graf, klikněte v mřížce na domovské stránce grafu na tlačítko Rozbalit graf Zobrazení Rozbalit graf.

 • Chcete-li zobrazit záznam v grafu nebo aktualizovat graf, klepněte na tři tečky aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement a potom vyberte akci: Aktualizovat nebo Zobrazit záznamy.

  Rozbalené a tabulkové zobrazení grafů v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

  Zobrazení záznamu v grafu

Dvourozměrné grafy, jako jsou spojnicový, pruhový, sloupcový a plošný, podporují zvětšování. Jednorozměrné grafy, jako jsou trychtýřové, prstencové, výsečové a značkové grafy, nepodporují zvětšování.

Změna velikosti zobrazení v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Změna zobrazení grafu

Změna zobrazení grafu ukazuje jiné rozdělení dat, jako například příležitosti otevřené v rámci určitého časového období. Zobrazení grafu můžete změnit výběrem voliče Zobrazit na stránce Mřížka.

Změna zobrazení grafu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Například zvolte „Všechny příležitosti“ a pak vyberte jiné zobrazení. Graf i mřížka budou aktualizovány.

Vyhledat záznamy

Můžete hledat záznamy přes více entit pomocí hledání podle relevance nebo hledání podle kategorií. Hledání podle relevance nabízí rychlé a komplexní výsledky napříč více entitami v jednom seznamu, seřazené podle závažnosti. Hledání podle kategorií vrátí výsledky seskupené podle typu entity, například podle obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců.

Když je pro vaši organizaci povoleno hledání podle relevance, stane se výchozím způsobem hledání.

Přepínání mezi hledáním podle relevance a podle kategorií

 1. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Hledat.

  Hledání na navigačním panelu aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 2. V nabídce vyberte typ hledání.

  Přepínání mezi hledáním podle relevance a podle kategorií

Použít hledání podle relevance

 1. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Hledat.

  Hledání na navigačním panelu aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 2. Vyplňte pole hledání a poté klepněte na volbu Hledat.

  Hledání podle relevance v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Chcete-li získat požadované výsledky, použijte syntaxi v hledaném výrazu. Například zadejte „stříbrné 2dveřové auto“, chcete-li do výsledků hledání zahrnout shody pro libovolné slovo v hledaném výrazu. Pokud chcete zobrazit shody obsahující všechna tři slova, zadejte „stříbrné+2dvéřové+auto“. Pokud zadáte „Stříbrné|2dvéřové|auto“, zobrazí se výsledky, které obsahují „auto“ nebo „stříbrné“ nebo „2dvéřové“ nebo všechna tři slova.

Použít hledání podle kategorií

 1. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Hledat.

  Hledání na navigačním panelu aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 2. Vyplňte pole hledání a poté klepněte na volbu Hledat.

Pole hledání v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Výsledky vyhledávání obsahují pouze záznamy, které začínají zadanými písmeny. Například pokud chcete hledat „Alpine Ski House“, zadejte do vyhledávacího pole alp . Zadáte-li ski, záznam se nezobrazí. 

Zadání hledaného textu v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Filtrování výsledků vyhledávání

Chcete-li filtrovat výsledky podle typu záznamu, vyberte typ záznamu z rozevíracího seznamu Filtrovat pomocí: .

Filtrování výsledků vyhledávání v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Řazení položek v tabulkovém zobrazení

Chcete-li rychle vyhledat požadovaný záznam, můžete seřadit položky v tabulkovém zobrazení. Pokud například prohlížíte seznam aktivních obchodních vztahů, klepnutím na šipku seřadíte záznamy vzestupně nebo sestupně.

 • Chcete-li provést seřazení ve vzestupném pořadí podle sloupce, klepněte na záhlaví tohoto sloupce.

 • Chcete-li provést seřazení v sestupném pořadí, znovu klepněte na záhlaví sloupce.

  Třídění položek v zobrazení mřížky v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Totéž lze provádět v zobrazení seznamu v Dynamics 365 for phones.

 • Klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement, klepněte na Seřadit a vyberte, jakým způsobem chcete seřadit data.

  Řazení na telefonech

Export záznamů do aplikace Excel

V seznamu záznamů v mobilních aplikacích Customer Engagement je možné exportovat záznamy do aplikace Microsoft Excel podobně jako ve webové aplikaci. Z tabulkového zobrazení v Customer Engagement pro tablety nebo v seznamu záznamů v Dynamics 365 for phones klepněte v panelu příkazů na tři tečky v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement a poté klepněte na volbu Exportovat do Excelu.

Export do aplikace Excel v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Další informace: Export dat do aplikace Excel

Pomocník se vztahy

Pomocník se vztahy je navržen tak, aby poskytoval co nejvhodnější a nejdůležitější informace týkající se toho, co právě nyní provádíte. Pomocník funguje tak, že analyzuje všechna data, která má k dispozici, a generuje kolekci karet akcí, z nichž každá obsahuje zprávu s popisem toho, čeho se karta týká, plus sadu odkazů pro provádění akcí. Pomocník seřazuje karty podle priority a filtruje je pro váš aktuální kontext.

Pomocník zobrazí připomenutí nadcházejících aktivit; vyhodnotí vaši komunikaci a navrhne, kdy by mohla nastat doba oslovit kontakt, který nebyl nějakou dobu aktivní; identifikuje e-mailové zprávy, které mohou čekat na vaši odpověď; a upozorní vás, když se blíží datum uzavření příležitosti, a mnoho dalšího.

Když zahájíte den přihlášením do aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, pomocník nasměruje vaši pozornost k nejdůležitějším položkám a úkolům ze všech oblastí aplikace.

 1. Pokud chcete přejít k pomocníkovi, na navigačním panelu klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Klepněte na volbu Pomocník se vztahy.

  Pomocník se vztahy v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Aktualizace aktivity na časové ose

Zobrazení časové osy umožňuje spolupráci s týmem díky sledování historie komunikace na jedné stránce ve snadno čitelném 360stupňovém zobrazení.   Vidíte vše od příspěvků a hlasových příloh až po e-maily, poznámky a další.

Přidat aktivitu

 • Otevřete záznam a v oblasti Časová osa klepněte na položku + a vyberte typ aktivity, kterou chcete přidat.

Přidání aktivity v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

 • Klepněte na tři tečky aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement a potom klepněte na tlačítko Otevřít podokno filtru, chcete-li filtrovat záznamy v časové ose podle typu záznamu.

 • Klepnutím na volbu Seřadit zobrazení časové osy, chcete-li změnit pořadí řazení záznamů ze vzestupného na sestupné a naopak.

Pořízení poznámek

Mobilní aplikace také umožňuje psaní poznámek a připojování fotografií k poznámkám nebo fotografování pomocí fotoaparátu zařízení. Takže pokud jste například mimo web a potřebujete zdokumentovat problém zákazníka s produktem, můžete jej vyfotit a rovnou přidat do poznámky. Nebude nutné fotografovat a teprve poté snímek později přidávat z galerie.

Chcete-li přidat poznámku, otevřete záznam a v části poznámky zadejte poznámku.

Přidání obrázků k poznámkám v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Skenování čárových kódů

Místo ručního zadávání čísla čárového kódu do pole můžete naskenovat čárové kódy pomocí fotoaparátu zařízení. Klepnutím na ikonu napravo od pole spustíte skener. To usnadňuje získávání informací o skladových a jiných problémech při práci v terénu. Budete muset požádat správce, aby pro vás tuto funkci nastavil.

Odeslání e-mailové zprávy nebo zahájení hovoru

Snadné volání nebo odeslání e-mailů zákazníkům z mobilních aplikací. Klepnutím na libovolné telefonní číslo v záznamu zahajte hovor nebo klepnutím na tlačítko e-mailu odešlete e-mail.

Odeslání e-mailu nebo zahájení hovoru v aplikacích Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

V aplikaci Dynamics 365 for tablets klepnutí na tlačítko telefonu spustí volání pomocí aplikace Skype. V aplikaci Dynamics 365 for phones to zahájí telefonní hovor.

Až skončíte hovor, aplikace zobrazí výzvu k zadání podrobností o volání.

Opětovná konfigurace aplikace

Pokud jste dočasně používali mobilní aplikaci na telefonu nebo tabletu a chcete odebrat všechna data z mezipaměti, než zařízení předáte někomu jinému, je třeba aplikaci znovu konfigurovat.

Opětovná konfigurace odstraní všechna data a metadata z mezipaměti, přestože byste na to neměli spoléhat jako na bezpečnostní opatření.

Pokud se odhlásíte z jedné organizace a přihlásíte se do jiné, a poté použijete možnost Znovu konfigurovat u organizace, k níž jste přihlášeni, v mezipaměti zůstanou metadata organizace, z níž jste se odhlásili. Pokud chcete odebrat metadata první organizace, z níž jste se odhlásili, bude nutné přihlásit se k ní a použít možnost Znovu konfigurovat také zde.

Zde je postup:

 1. Klepněte na tlačítko se třemi tečkami aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Klepněte na položku Informace o uživateli.

 3. Klepněte na položku Překonfigurovat.

Sdělení o ochraně osobních údajů

Dynamics 365 for Customer Engagement pro tablety a telefony a Project Finder pro Project Finder pro Dynamics 365 („aplikace“) umožňují uživatelům přístup k instanci Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement z tabletu nebo telefonu. Aby mohla poskytovat tuto službu, zpracovává a ukládá tato aplikace informace, například uživatelské přihlašovací údaje a data, která uživatel zpracovává v Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikace se poskytuje výhradně pro používání koncovými uživateli zákazníků Microsoftu, kteří jsou oprávněnými uživateli Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikace zpracovává informace uživatelů jménem příslušného zákazníka Microsoftu, přičemž Microsoft může informace zpracovávané aplikací zpřístupnit na pokyn organizace, která uživatelům poskytuje přístup k Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Informace, které uživatelé prostřednictvím aplikace zpracovávají, nepoužívá Microsoft k žádným jiným účelům.

Pokud uživatelé používají aplikaci pro připojení k Microsoft Dynamics CRM (online) nebo Dynamics 365 for Customer Engagement, vyjadřují instalací aplikace souhlas s přenosem přiřazeného identifikátoru organizace, přiřazeného identifikátoru koncového uživatele a identifikátoru zařízení do společnosti Microsoft pro účely umožnění připojení mezi různými zařízeními nebo vylepšení Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement nebo aplikace.

Údaje o poloze: Pokud uživatelé vyžádají a povolí v aplikaci zjišťování polohy, může aplikace shromažďovat a používat přesné údaje o jejich poloze. Přesné údaje o poloze mohou pocházet ze systému GPS (Global Position System) a z dat identifikujících nejbližší mobilní vysílače a Wi-Fi hotspoty. Aplikace může údaje o poloze odesílat do Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikace může údaje o poloze odesílat službě Mapy Bing a jiným mapovým službám třetích stran, jako jsou Google Maps a Apple Maps, které uživatel v telefonu označil, aby v aplikaci zpracovávaly údaje o jeho poloze. Vypnutím zjišťování polohy nebo vypnutím přístupu aplikace ke zjišťování polohy mohou uživatelé zakázat zjišťování polohy nebo zakázat přístup aplikace k poloze uživatele. Uživatelovo použití Mapy Bing se řídí smluvními podmínkami koncového uživatele Mapy Bing dostupnými na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů dostupnými na Mapy Bing https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Používání mapových služeb třetích stran a jakékoli informace, které jim uživatelé poskytnou, se řídí jejich podmínkami používání a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé by si tyto jiné podmínky pro koncové uživatele a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měli pečlivě přečíst.

Aplikace může obsahovat odkazy na jiné služby Microsoftu a služby třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení se mohou lišit od Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement.  POKUD UŽIVATELÉ ODEŠLOU DATA DO JINÝCH SLUŽEB MICROSOFTU NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, PLATÍ PRO TATO DATA PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚCHTO SLUŽEB. Aby nedocházelo k pochybám, nejsou data sdílená mimo Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement krytá smlouvami pro Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 for Customer Engagement ani příslušným Centrem zabezpečení Microsoft Dynamics. Microsoft doporučuje, abyste si tato další prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů prostudovali.

Uživatelé s licencí Dynamics 365 Online s konkrétními rolemi zabezpečení (výkonný/obchodní ředitel, obchodní manažer, prodejce, správce systému, úpravce systému a obchodní náměstek) mají automaticky autorizaci pro přístup k této službě pomocí Dynamics 365 for tablets i jiných klientů.

Správce má úplnou kontrolu nad možností přístupu a úrovní autorizovaného přístupu přidruženého ke klientovi pro tablet (na úrovni role zabezpečení nebo na úrovni entity). Uživatelé se pak k Dynamics 365 (online) dostanou pomocí Dynamics 365 for tablets pro telefony a zákaznická data se budou ukládat do mezipaměti na zařízení s konkrétním klientem.

Na základě konkrétních nastavení na úrovni entit a zabezpečení uživatele patří mezi typy zákaznických dat, která se dají exportovat z Dynamics 365 (online) a ukládat do mezipaměti v zařízení koncového uživatele, data záznamů, metadata záznamů, data entit, metadata entit a obchodní logika.

Když povolíte nastavení Obsah a poloha uživatele, budou mít vaši správci a úpravci systému Dynamics 365 for Customer Engagement nebo Microsoft Dynamics CRM přístup k údajům o přesné poloze a k souborům na vašem mobilním zařízení. Správce nebo úpravce se může podle vlastního uvážení rozhodnout poslat informace do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM, anebo jiných služeb. Tuto funkci můžete později zakázat tak, že zakážete nastavení Obsah a poloha uživatele. Upozorňujeme, že toto nastavení nemá vliv na nastavení ochrany osobních údajů zadaná v operačním systému mobilního nastavení.

Viz také

Co je podporováno
Poradce při potížích