Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 App for Outlook

Důležité

Nejnovější verze aplikace Dynamics 365 App for Outlook pracuje pouze s verzí Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0 nebo novější a Common Data Service.

Pro předchozí verzi, která pracuje s předchozími verzemi aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement viz Nasazení Dynamics 365 App for Outlook.

Poznámka

Delegovaní uživatelé nemohou používat Dynamics 365 App for Outlook ke sledování e-mailů a položek kalendáře. Zkuste použít sledování na úrovni složky aplikace Outlook nebo sledování podle kategorií pro delegované uživatele, aby mohli sledovat položky aplikace Outlook namísto vlastníka.

Pomocí Dynamics 365 App for Outlook můžete využívat výkonné funkce aplikace Customer Engagement při používání aplikace Outlook na počítači, na webu nebo v telefonu. Je-li nainstalována aplikace Dynamics 365 App for Outlook, v závislosti na nainstalované verzi aplikace se zobrazí podokno nebo okno aplikace Customer Engagement vedle vybrané e-mailové zprávy aplikace Outlook. Toto okno se rovněž zobrazí při psaní e-mailové zprávy nebo vytváření schůzky nebo události.

Například při otevření e-mailové zprávě můžete zobrazit informace z aplikace Customer Engagement o příjemcích e-mailu. Nebo můžete jedním kliknutím e-mailovou zprávu nebo schůzku aplikace Outlook propojit s konkrétním záznamem Customer Engagement. Při propojení e-mailové zprávy nebo schůzky se záznamem aplikace Customer Engagement se zobrazí záznam aplikace Outlook jako aktivita pro tento záznam v aplikaci Customer Engagement.

Známé problémy a nejčastější dotazy

Informace o dalších známých problémech s touto verzí aplikace Dynamics 365 App for Outlook najdete v části Soubor Readme pro aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement.

Další informace o nejčastějších dotazech naleznete v tématu Nejčastější dotazy ohledně aplikace Dynamics 365 App for Outlook.

Požadavky

Váš správce systému Customer Engagement může zpřístupnit Dynamics 365 App for Outlook pro vaši organizaci nebo ji můžete přidat sami, pokud:

 • Máte oprávnění zabezpečení pro Používání Dynamics 365 App for Outlook.

 • Vaše organizace synchronizuje poštovní schránky prostřednictvím synchronizace na straně serveru.

  Další informace a podrobnosti o podporovaných zařízeních, prohlížečích a verzích Outlook získáte v části Nasazení Dynamics 365 App for Outlook.

Přidání aplikace do Outlooku

Poté, co byly splněny všechny požadavky, můžete přidat aplikaci přímo z aplikace Customer Engagement.

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení tlačítko Nastavení webového klienta pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement a potom klikněte na tlačítko Aplikace pro Customer Engagement.

 2. Na stránce Aplikace pro Customer Engagement v Dynamics 365 App for Outlook klikněte na Dynamics 365 App for Outlook.

  Poznámka

  Pokud máte potíže s instalací aplikace, naleznete v části Poradce při potížích v tématu Nasazení Dynamics 365 App for Outlook.

Zakázání nebo odebrání aplikace Outlook

 1. V aplikaci Outlook klikněte na tlačítko Soubor a potom na možnost Spravovat doplňky.

  Správa doplňku Dynamics 365 App for Outlook

  Tímto se otevře dialogové okno Office 365, kde můžete vidět všechny své doplňky Outlook. Pokud kliknete na řádek Customer Engagement, zobrazí se, ke které instanci Customer Engagement je aplikace aktuálně připojena.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li aplikaci zakázat, na řádku Customer Engagement zrušte zaškrtnutí políčka Zapnuto.

  • Chcete-li aplikaci odebrat, vyberte řádek Customer Engagement a pak klikněte na tlačítko Mínus.

Terminologie

Termín definice
Nastavit pole Týká se Sledujte a propojte e-mail nebo schůzku s existujícím záznamem v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement.
Sledování Vytvořte kopii e-mailu nebo schůzky v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement.

První použití aplikace

Chcete-li zobrazit data aplikace Customer Engagement po přidání aplikace:

 1. Vyberte stávající e-mailovou zprávu ve složce Doručená pošta nebo vytvořte novou e-mailovou zprávu nebo schůzku.

 2. Na pásu karet klikněte na tlačítko Customer Engagement.

  Pás karet Dynamics 365 App for Outlook

  -Nebo-

  V aplikaci Outlook na webu kliknutím na tlačítko Customer Engagement přejděte do podokna e-mailu.

  Tlačítko aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

  Na pravé straně obrazovky se zobrazí podokno Customer Engagement s informacemi o příjemcích.

Poznámky:

Je-li příjemce uživatelem aplikace Customer Engagement (na rozdíl od kontaktu nebo zájemce), bude to uvedeno nad jeho jménem:

Uživatel aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

Pokud aplikace Customer Engagement příjemce nezná, klikněte na tlačítko (+) a poté vyberte možnost Přidat jako kontakt nebo Přidat jako zájemce. Viz Přidání příjemce e-mailu jako kontaktu nebo zájemce.

Stručný přehled rozhraní

V aplikaci Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0 se toho hodně změnilo. Toto se zobrazí, když poprvé spustíte aplikaci Dynamics 365 App for Outlook.

Podokno Customer Engagement se zobrazí pod panelem nabídek a obsahuje informace o příjemcích.

Podokno Dynamics 365 App for Outlook

Element (Prvek) Popis
1 Záznam aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement, s nimiž je tento e-mail propojen.
2 Souhrnné informace o příjemci.
3 Souhrnné informace o účtu příjemce.
4 Ukazuje, zda jsou e-mailové zprávy nebo schůzky propojeny se záznamem a zda jsou sledovány.
5 Kliknutím nastavte nebo změňte propojení a sledování. Můžete také zvolit zobrazení e-mailu v aplikaci Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0.
6 Kliknutím přidejte aktivitu.
7 a 8 Kliknutím a výběrem možnosti Nastavit Týká se ji propojte se záznamem.

Podokno Dynamics 365 App for Outlook

Element (Prvek) Popis
1 Vaše poslední aktivita s příjemcem.
2 a 3 Nejnovější záznamy pro příjemce.
4 Klikněte na možnosti související se seznamem aktivit.
5 Klikněte na možnosti související s aktivitou. Možnosti se liší podle aktivity.
6 a 8 Klikněte na možnosti související se seznamem záznamů.
7 a 9 Klikněte na možnosti související se záznamem.

Nyní si projdeme jednotlivé prvky v panelu nabídek.

Element (Prvek) Popis
Nabídka - Domů Zvolte možnosti Nabídka > Domů > Řídicí panely a přejděte na hlavní stránku.
Výběrem tlačítka Nabídka > Poslední zobrazíte oblíbené položky a nedávno použité záznamy.
Nabídka - Domů Výběrem možnosti Domů zobrazíte počáteční zobrazení.
Nabídka - Zpět Výběrem možnosti Zpět se vrátíte na poslední věc, kterou jste zobrazili.
Nabídka - Vytvořit Výběrem možnosti Vytvořit vytvoříte nový záznam, například obchodní vztah nebo kontakt.
Viz Vytvořit nový záznam
Nabídka - Hledat Zvolte Hledat k vyhledání jakéhokoli záznamu aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.
Nabídka - Přehledy Výběrem možnosti Přehledy zobrazíte nejdůležitější a nejvhodnější informace týkající se toho, co právě nyní provádíte.
Viz Získání přehledů aktivit pomocí pomocníka se vztahy
Nabídka - Dokumenty Výběrem možnosti Dokumenty přidejte e-mailové šablony, prodejní dokumentaci nebo články znalostní báze.
Viz Přidání šablony e-mailu při vytváření e-mailové zprávy a Přidání prodejní dokumentace nebo článku znalostní báze při vytváření e-mailové zprávy

Aplikace pro Outlook jako připnutelné podokno úloh

Pokud používáte aplikaci Outlook 2016 pro Windows (kliknutím spustíte sestavení 7668.2000 nebo novější), aplikace pro Outlook se zobrazí jako připnutelné svislé podokno úloh napravo od otevřené zprávy nebo schůzky v aplikaci Outlook. Další informace naleznete v tématu Implementace připnutelného podokna úloh v aplikaci Outlook.

Přidání příjemce e-mailu jako kontaktu nebo zájemce

Jednou z prvních věcí, které můžete chtít udělat, když obdržíte e-mail od zákazníka, je přidat osobu jako kontakt nebo zájemce v aplikaci Customer Engagement. V podokně Customer Engagement klikněte na tlačítko (+) a poté vyberte možnost Přidat jako kontakt nebo Přidat jako zájemce.

Přidání kontaktu nebo zájemce

Poznámka

Pokud je odesílatel e-mailu pro aplikaci Customer Engagement neznámý, bude e-mail při přidání kontaktu nebo zájemce automaticky sledován v aplikaci Customer Engagement a nastaven jako týkající se tohoto kontaktu nebo zájemce. Pokud chcete ukončit sledování, můžete ručně zrušit sledování příslušného e-mailu.

E-mailové zprávy nebo schůzky můžete také propojit s konkrétním záznamem Customer Engagement, například konkrétním obchodním vztahem, příležitostí nebo případem. To také sleduje e-mailu nebo schůzky v aplikaci Customer Engagement.

 1. Vytvořte nebo vyberte e-mail nebo schůzku.

 2. Kliknutím na tlačítko Customer Engagement přejděte do podokna e-mailu.

 3. Klikněte na možnost Nastavit Týká se (---).

  Umožňuje nastavit, čeho se záznam týká.

 4. Zadejte hledaný text. Zobrazí se seznam souvisejících záznamů.

  Vyhledat související záznamy

 5. Pomocí šipky vlevo a vpravo můžete hledání zúžit na případy, faktury atd. a pak vybrat záznam pro automatické sledování e-mailu nebo schůzky a propojit jej se záznamem v podokně Customer Engagement.

 1. Najděte záznam, se kterým má být provedeno propojení, v seznamu nebo pomocí vyhledávání.

 2. V nabídce Sledované pole Týká se klikněte na tlačítko (...) > Změnit Týká se.

  Změnit Týká se

 3. Klikněte na možnost Nastavit Týká se (---).

  Umožňuje nastavit, čeho se záznam týká.

 4. Zadejte hledaný text. Zobrazí se seznam souvisejících záznamů.

  Vyhledat související záznamy

 5. Pomocí šipky vlevo a vpravo můžete najít související případy, faktury atd. a pak vybrat záznam pro automatické sledování e-mailu nebo schůzky a propojit jej se záznamem v podokně Customer Engagement.

Vytvoří nový záznam.

 1. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte typ záznamu, který chcete vytvořit.

  Přidat nový záznam

 2. Vyplňte údaje ve formuláři.

  Vytvoření nového záznamu ve formuláři Vytvořit

 3. Klikněte na Uložit.

Zobrazení propojeného e-mailu v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement

 1. Najděte propojený záznam v seznamu nebo pomocí vyhledávání.

 2. V části Týká se sledování klikněte na (...) > Zobrazit e-mail v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement.

  Zobrazení e-mailu v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement

Zrušení sledování souvisejícího záznamu

 1. Najděte záznam, se kterým má být provedeno propojení, v seznamu nebo pomocí vyhledávání.

 2. V nabídce Sledované pole Týká se klikněte na tlačítko (...) > Přestat sledovat.

  Přestat sledovat pole Týká se

Sledovat podepsané e-mailové zprávy S/MIME

Dynamics 365 App for Outlook může sledovat podepsané e-maily S/MIME v desktopové verzi aplikace Outlook a aplikaci Outlook Web App (OWA). Je to povoleno v technologii klikni a spusť Outlook 2016 sestavení 16.0.8730.1000 nebo novější. Chcete-li určit verzi aplikace Outlook, přejděte na Soubor > Účet Office > O aplikaci Outlook.

Vytvořte e-mailovou zprávu a potom postupujte podle pokynů v části Propojení e-mailové zprávy nebo schůzky s konkrétním záznamem aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement.

Získání přehledů aktivit pomocí pomocníka se vztahy

Pomocník se vztahy je navržen tak, aby poskytoval co nejvhodnější a nejdůležitější informace týkající se toho, co právě nyní provádíte. Pomocník funguje tak, že analyzuje všechna data, která má k dispozici, a generuje kolekci karet akcí, z nichž každá obsahuje zprávu s popisem toho, čeho se karta týká, plus sadu odkazů pro provádění akcí. Pomocník seřazuje karty podle priority a filtruje je pro váš aktuální kontext.

Co pro vás pomocník může udělat:

 • Zobrazí připomenutí nadcházejících aktivit.
 • Vyhodnotí vaši komunikaci a navrhne, kdy může být čas kontaktovat kontakt, který byl určitou dobu neaktivní.
 • Určuje e-mailové zprávy, které mohou čekat na vaši odpověď.
 • Upozorní vás, když se blíží k datum uzavření příležitosti.

Když zahájíte den přihlášením do aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, pomocník nasměruje vaši pozornost k nejdůležitějším položkám a úkolům ze všech oblastí aplikace.

Pokud chcete přejít na pomocníka, na navigačním panelu klikněte na nabídka - Insights > Pomocník se vztahy.

Pomocník se vztahy

Přidání šablony e-mailu při vytváření e-mailové zprávy

Pokud často odesíláte stejný typ e-mailu, můžete ušetřit čas použitím šablony e-mailu. Pokud použijete šablonu e-mailu, Dynamics 365 App for Outlook automaticky vloží informace aplikace Customer Engagement, jako jsou kontakty nebo informace funkce Nastavit Týká se, do e-mailové zprávy.

Například pomocí šablony Poděkování můžete ušetřit čas, kdykoli budete chtít odeslat zákazníkovi děkovnou zprávu.

Šablona e-mailu v Dynamics 365 App for Outlook

Poznámka

Chcete-li přidat šablony e-mailu, musíte mít příslušná oprávnění.

Přidání šablony e-mailu

 1. Vytvořte e-mailovou zprávu stejně, jako byste ji vytvořili obvykle v aplikaci Outlook.

 2. V horní části podokna Customer Engagement klikněte na možnost Dokument > Přidat šablonu.

  Přidání šablony e-mailu

 3. Vyberte typ záznamu (entita). Ve výchozím nastavení je možnost Nastavit záznam Týká se. Poté klikněte na možnost Vybrat.

  Výběr entity

 4. Začněte hledat požadovanou šablonu. V nabídce Hledat šablonu klikněte na tlačítko (---).

  Výběr hledání

 5. Vyhledejte a vyberte požadovanou šablonu.

  Hledání šablony e-mailu

 6. Potvrďte vybranou šablonu e-mailu.

  Potvrdit šablonu

 7. Kliknutím na tlačítko Přidat do e-mailu přidejte šablonu do e-mailu.

  Přidání šablony do e-mailu

Text šablony se zobrazí v e-mailu.

Text šablony v e-mailu

Informace o vytváření šablon e-mailu v Customer Engagement, viz Vytváření šablon pro e-mail.

Přidání prodejní dokumentace nebo článku znalostní báze při vytváření e-mailové zprávy

Při práci se zákazníky jim můžete chtít odeslat konkrétní prodejní dokumentaci nebo článek znalostní báze.

Poznámka

Pro přidání prodejní dokumentace nebo článků znalostní báze do e-mailové zprávy musíte mít příslušná oprávnění.

 1. Vytvořte e-mailovou zprávu stejně, jako byste ji vytvořili obvykle v aplikaci Outlook.

 2. V horní části podokna Customer Engagement klikněte na tlačítko Dokument.

  Přidat dokument

 3. Vyberte možnost Přidat prodejní dokumentaci nebo Přidat článek znalostní báze a pak postupujte podle pokynů a přidejte nebo vložte dokumentaci nebo článek.

Přidání telefonního hovoru, schůzky nebo aktivity úkolu do aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

 1. Pro záznam, který jste propojili nebo který sledujete, ve sledovaném poli Týká se klikněte na tlačítko (...) > Přidat aktivitu.

  Klikněte na možnost Přidat aktivitu.

 2. Vyberte některou aktivitu.

  Vybrat aktivitu

 3. Vyplňte údaje ve formuláři.

 4. Klikněte na Uložit.

Sledování kontaktů aplikace Outlook v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement

Můžete sledovat kontakty aplikace Outlook v aplikaci Customer Engagement pomocí doplňku pro aplikaci Customer Engagement v podobě modulu řešení Outlook. Doplněk se automaticky nainstaluje při instalaci Dynamics 365 App for Outlook. Můžete k němu přistupovat, jak je popsáno níže.

Pomocí doplňku můžete:

 • Zobrazit seznam kontaktů aplikace Microsoft Office nebo kontaktů aplikace Customer Engagement a zjistit, které kontakty jsou sledovány.

 • Propojit kontakty s obchodními vztahy v aplikaci Customer Engagement.

 • Otevřít záznam kontaktu nebo obchodního vztahu aplikace Customer Engagement jediným kliknutím.

  Po nainstalování doplňku aplikace Customer Engagement se zobrazí nová karta Customer Engagement na pásu karet aplikace Outlook. Kliknutím na kartu zobrazíte informace o kontaktech.

  Obrazovka přehledu doplňku Dynamics 365 App for Outlook

  Element (Prvek) Popis
  1 Kliknutím zobrazíte všechny vaše kontakty aplikace Outlook (kontakty zobrazené ve výchozím zobrazení kontaktů v aplikaci Customer Engagement).
  2 Kliknutím zobrazíte všechny vaše kontakty aplikace Customer Engagement.
  3 Můžete zobrazit, zda je kontakt sledován či nikoli, nebo zda stav sledování čeká na vyřízení.
  4 Otevřete záznam obchodního vztahu aplikace Customer Engagement.
  5 Kliknutím můžete uskutečnit hovor.
  6 Kliknutím můžete napsat e-mail.

Poznámka

Aby bylo možné používat doplněk, musí správce povolit schůzky, kontakty a úkoly u vaší poštovní schránky Customer Engagement.

Přístup k doplňku

V levém dolním rohu okna Outlook klikněte na doplněk aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.

Klikněte na doplněk Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement

Zobrazení karty kontaktu aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement pro kontakt

 1. V seznamu kontaktů zaškrtněte políčko vedle kontaktu. Na pravé straně obrazovky se zobrazí podrobnosti o kontaktu.

  Kontaktní karta sledování kontaktu Dynamics 365 App for Outlook

Sledování nebo zrušení sledování kontaktu

 1. Klikněte na kartu OutlookKontakty.

 2. V seznamu kontaktů zaškrtněte políčko vedle požadovaných kontaktů.

 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Sledovat nebo Zrušit sledování.

  Pás karet sledování kontaktu Dynamics 365 App for Outlook

  Důležité

  Při nastavování sledování kontaktu nebo rušení jeho sledování neodcházejte pryč ze stránky. V opačném případě nebude kontakt sledován nebo nebude sledování zrušeno.

 1. Klikněte na kartu OutlookKontakty.

  Poznámka

  Nelze vybrat kontakt uvedený na kartě Customer Engagement Kontakty.

 2. V seznamu kontaktů zaškrtněte políčko vedle požadovaného kontaktu.

 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Propojit.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na pravé straně obrazovky vyberte obchodní vztah, se kterým chcete provést propojení, a klikněte na tlačítko Propojit v dolní části obrazovky.

   -Nebo-

  1. Chcete-li vytvořit nový obchodní vztah, klikněte na tlačítko Nový na pravé straně v dolní části obrazovky.

  2. Zadejte název nového obchodního vztahu.

  3. Klikněte na tlačítko Uložit.

  4. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Poznámka

  Pokud ještě není kontakt sledován, začne být kontakt ihned sledován a bude propojen s obchodním vztahem. Záznam obchodního vztahu bude synchronizován v příštím cyklu synchronizace.

Odeslání e-mailu nebo naplánování schůzky

 1. Klikněte na kartu Kontakty aplikace Customer Engagement nebo na kartu Kontakty aplikace Outlook a zaškrtněte políčko vedle požadovaných kontaktů.

 2. Na pásu karet klikněte na tlačítko E-mail nebo Schůzka.

  Bez ohledu na to, kterou kartu jste vybrali v kroku 1, budou e-mail, úkol nebo schůzka odeslány z aplikace Outlook a nikoli aplikace Customer Engagement.

Vyhledání kontaktu

 • Zadejte hodnotu do pole hledání. Můžete vyhledávat údaje uložené v polích Jméno a příjmení, Společnost, Oddělení a Adresa do zaměstnání. Nelze vyhledat údaje uložené v polích Stav sledování, Telefon do zaměstnání nebo E-mail.

Vyhledání kontaktu Dynamics 365

 1. Přepněte na Kontakty Dynamics 365 v horní části obrazovky k zobrazení seznamu všech vašich aktivních kontaktů Dynamics 365.
 2. Zadejte hodnotu do pole hledání. Můžete vyhledávat údaje uložené v polích Jméno a příjmení, Titul, Oddělení a Adresa do zaměstnání.

Nelze vyhledat údaje uložené v některém z ostatních polí jako Telefon do zaměstnání, Obchodní vztah nebo E-mail.

Vyhledávání kontaktu v Dynamics 365 App for Outlook

Filtrování podle všech kontaktů, sledovaných kontaktů nebo nesledovaných kontaktů

 1. Klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu se zobrazeními.

 2. Vyberte zobrazení, které chcete.

  Dynamics 365 App for Outlook s rozbalovacím seznamem filtru sledování smlouvy

Sledování schůzek jiné osoby ve vaší organizaci

Můžete sledovat schůzky od jiné osoby v organizacích aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement pomocí Dynamics 365 App for Outlook. Chcete-li povolit tuto funkci, musíte povolit OrgDBOrgSetting ve vaší organizaci. Dynamics 365 for Customer Engagement poskytuje nástroj OrgDBOrgSettings, který správcům umožňuje provádět konkrétní aktualizace, které byly dříve vyhrazeny pro implementace registru.

 1. Postupujte podle pokynů v tomto článku, kde naleznete kroky k extrahování nástroje.
 2. Po extrahování nástroje povolte OrgDBOrgSetting TrackAppointmentsFromNonOrganizer.

Můžete také použít tento nástroj, chcete-li upravit OrgDBOrgSetting TrackAppointmentsFromNonOrganizer.

Po povolení OrgDBOrgSetting a otevření aplikace Dynamics 365 App for Outlook na schůzce vytvořené jiným uživatelem ve vaší organizaci můžete sledovat tuto schůzku. Již neuvidíte banner, který vám bude bránit ve sledování položky kalendáře.

Sledování schůzek

Synchronizace a sledování

Aplikace Dynamics 365 App for Outlook sleduje a synchronizuje data pošty a kalendáře mezi aplikacemi Outlook (Exchange) a Dynamics 365 for Customer Engagement. Synchronizace na straně serveru je asynchronní služba, která běží na pozadí přibližně každých 15 minut k synchronizaci položek mezi Exchange a Dynamics 365 for Customer Engagement. Ve většině případů je okamžitě vytvořena položka aplikace Outlook v Dynamics 365 for Customer Engagement. V některých případech však služba synchronizace straně serveru slouží k převedení položky do Dynamics 365 for Customer Engagement a průběžně jej synchronizuje, což může trvat až 15 minut. Tabulka obsahuje stručné vysvětlení tohoto chování.

Ve většině případů jsou položky okamžitě sledovány, pokud je e-mail v režimu psaní a opakující se schůzky.

Poznámka

Synchronizace na straně serveru slouží na podporu e-mailů, když Microsoft Outlook zahrnuje signatury e-mailů jako přílohy.

Používá-li aplikace Dynamics 365 App for Outlook synchronizaci na straně serveru ke sledování položky v Dynamics 365 for Customer Engagement, bude stav sledování položky "Čekající".

Synchronizace straně serveru aplikace Outlook

Viz také

NasazeníDynamics 365 App for Outlook
Nastavení synchronizace na straně serveru (správci)