Přidání typu kroku s podmínkou

Krok webového formuláře může být typu „Podmínka“, který označuje, že krok by měl vyhodnotit výraz. Pokud je výraz vyhodnocen jako true, zobrazí se další krok. Pokud je výraz vyhodnocen jako false a byla určena položka „Další krok při nesplnění podmínky“, zobrazí se tento krok. Aktuální entita je cílem, který slouží k vyhodnocení výraz. Zdroj záznamů je ve výchozím nastavení Zdrojem záznamu předchozího kroku.

Atributy

Jméno Popis
Podmínka Podmíněný výraz, který má být vyhodnocen
Další krok při nesplnění podmínky Typ podmíněného kroku, má na rozdíl od všech ostatních dvě vyhledávání dalšího kroku. Výchozí vyhledávání dalšího kroku bude dodržováno, pokud je podmínka vyhodnocena jako true. Tato vlastnost nastavuje další krok, pokud je podmínka vyhodnocena jako false.

Dostupné operandy jsou následující:

Operand Typ
=, == je rovno
!= Není rovno
> Větší než
< Menší než
>= Větší než nebo rovno
<= Menší než nebo rovno
& A
| Nebo
. Není
=*, ==*, -= Jako
!=* Není jako

Formát

Formát výrazu je následující:

[logický název atributu entity] [operand] [hodnota]

Příklad:

new_categorycode = 750101

Podmínka může mít více výrazů. Můžete použít závorky pro seskupení vnořených výrazů, například:

new_categorycode = 750101 & gendercode = 2

  • new_categorycode = 750101 & (gendercode = 2 | gendercode = 3)

  • new_name = Jana Nováková

  • new_twooptionfield = true

  • new_twooptionfield = false

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Definice formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu aplikace Dynamics 365
Kroky webového formuláře pro portály
Typ kroku Načíst formulář / Načíst kartu
Typ kroku přesměrování
Přidání vlastního JavaScriptu