Přidání vlastního JavaScript

Záznam kroku webového formuláře obsahuje pole s názvemVlastní JavaScript, které lze použít k uložení kódu jazyka JavaScript, aby bylo možné rozšířit nebo upravit vizuální zobrazení nebo funkci formuláře.

Vlastní blok jazyka JavaScript bude přidán na konec stránky těsně před uzavírací prvek značky formuláře.

Pole formuláře

ID zadávání kódu HTML entity je nastaveni na logický název atributu. To usnadňuje výběr pole, nastavení hodnot nebo jiné úpravy na straně klienta pomocí knihovny jQuery.

$(document).ready
(
function() 
{
$("#address1_stateorprovince").val("Saskatchewan");
}
); 

Další ověřování polí na straně klienta

Někdy může být nutné upravit ověřování polí ve formuláři. Následující příklad ukazuje přidání vlastního ověření. V tomto příkladu musí uživatel zadat e-mail pouze v případě, že je další pole pro upřednostňovaný způsob kontaktu nastaveno na „E-mail“.

if (window.jQuery) 
{
(function ($) 
{

$(document).ready(function () 
{
if (typeof (Page_Validators) == 'undefined') return;

// Create new validator

var newValidator = document.createElement('span');

newValidator.style.display = "none";
newValidator.id = "emailaddress1Validator";
newValidator.controltovalidate = "emailaddress1";
newValidator.errormessage = "<a href='#emailaddress1_label'>Email is a required field.</a>";
newValidator.validationGroup = ""; // Set this if you have set ValidationGroup on the form
newValidator.initialvalue = "";
newValidator.evaluationfunction = function () 
{
var contactMethod = $("#preferredcontactmethodcode").val();
if (contactMethod != 2) return true; // check if contact method is not 'Email'.

// only require email address if preferred contact method is email.
var value = $("#emailaddress1").val();
if (value == null || value == "") 
{
return false;

} else {

return true;

}

};

// Add the new validator to the page validators array:

Page_Validators.push(newValidator);

// Wire up the click event handler of the validation summary link
$("a[href='#emailaddress1_label']").on("click", function () { scrollToAndFocus('emailaddress1_label','emailaddress1');});
});
}(window.jQuery));
}

Obecné ověření

Při kliknutí na tlačítko Další/Odeslat se spustí funkce s názvem webFormClientValidate. Můžete rozšířit tuto metodu a přidat vlastní logiku ověřování.

if (window.jQuery) {

(function ($) {
if (typeof (webFormClientValidate) != 'undefined') {
var originalValidationFunction = webFormClientValidate;
if (originalValidationFunction && typeof (originalValidationFunction) == "function") 
{

webFormClientValidate = function() {
originalValidationFunction.apply(this, arguments);
// do your custom validation here
// return false; 
// to prevent the form submit you need to return false
// end custom validation.

return true;
};
}
}
}(window.jQuery));
}

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Definice formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu aplikace Dynamics 365
Kroky webového formuláře pro portály
Typ kroku Načíst formulář / Načíst kartu
Typ kroku přesměrování
Typ podmíněného kroku