Přidání adresy URL přesměrování na novou adresu URL na portálu

Zákazníci často chtějí mít jednoduchou adresu URL, která přesměruje na stránku hlouběji na webu, nebo chtějí na webu povolit použití starších adres URL, které budou automaticky přesměrovávat na novou adresu URL webu. Přesměrování stránky umožňuje autorovi obsahu zadat adresu URL, která bude po vyžádání trvale či dočasně přesměrována na konkrétní webovou stránku nebo webový soubor. Tyto adresy URL přesměrování jsou spravovány odděleně od obsahu stránky, takže nemusí přímo sedět do hierarchie webu.

Vytvoření přesměrování

  1. Přejděte do oblasti Portály a v sekci Web vyberte Přesměruje a potom vyberte Nový na panelu nástrojů.

    Aktivní přesměrování

  2. Zadejte informace o přesměrování, jak je popsáno níže.

Jméno Popis
Jméno Popisný název přesměrování. (Může být cokoliv. Měl by umožňovat snadnou identifikaci.)
Web Web, k němuž je web přidružen. (Web, z něhož je uživatel přesměrován.)
Příchozí adresa URL Částečná adresa URL, která bude přesměrována. (Stránka, z níž je uživatel přesměrován.)
Kód stavu Jedno z následujících: 302 (dočasné přesměrování): vrátí stav dočasného přesměrování. Toto je výchozí možnost. - 301 (trvalé přesměrování): vrátí stav trvalého přesměrování označující, že byl zdroj trvale přesunut.
Adresa URL Cílová externí adresa URL, na kterou se přesměrovat. (Použít, pokud je uživatel přesměrován na externí odkaz na výše uvedeném webu.)
Webová stránka Cílová interní webová stránka, na kterou má být provedeno přesměrování. (Použít, pokud je uživatel přesměrován na stránku uvnitř výše uvedeného webu.)
Označení webu Cílové interní označení webu, na které má být provedeno přesměrování.
  1. Po vyplnění požadovaných polí a zadání hodnoty alespoň jednoho z polí Adresa URL, Webová stránka nebo Označení webu klikněte na tlačítko Uložit.

    Přesměrování zákaznického průzkumu

Použití přesměrování

Když je vyžádána příchozí adresa URL, prohlížeč se přesměruje na adresu URL cílové webové stránky pro odpovídající položku přesměrování.

Například pro hodnotu příchozí adresy URL cs-pruzkum s cílovou webovou stránkou nastavenou na stránku Průzkum zákaznické podpory následující požadavek:

http://customerportal.contoso.com/cs-survey

způsobí, že prohlížeč bude požadovat následující adresu URL:

http://customerportal.contoso.com/surveys/customer-service-survey/

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu
Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu