Ověření aplikace Facebooku

Portály Dynamics 365 jsou schopny hostovat aplikace Facebooku v rámci karty stránky Facebooku Toho lze dosáhnout použitím funkcí, jako je například přihlášení přes Facebook a režimy zobrazení ASP.Net MVC.

Předpoklady

Začněte nastavením standardního portálu.

Nakonfigurovat aplikaci IIS

Stejný web sloužící k hostování standardního portálu se rovněž používá k hostování portálu aplikací Facebooku. Web však musí být nakonfigurován tak, aby kromě stávajících vazeb odpovídal rovněž specifickým vazbám webů používaným v rámci Facebooku. Specifické vazby webů by měly obsahovat hodnotu názvu hostitele, která jej odlišuje jako portál aplikací Facebooku. Například standardní portál hostovaný z domény contoso.com může specifikovat doménu facebook-contoso.com pro hostování aplikace Facebooku.

Typ Název hostitele Port Poznámky
http contoso.com 80 Standardní portál.
http facebook-contoso.com 80 Portál aplikací Facebooku.
https facebook-contoso.com 443 Zabezpečený portál aplikací Facebooku.

Konfigurace režimu zobrazení

Funkce režimů zobrazení MVC umožňuje aplikaci Facebooku zajistit přizpůsobenou uživatelskou zkušenost. Režim zobrazení Facebooku lze povolit přidáním následujícího nastavení webu.

Název nastavení webu Hodnota (příklady – nahraďte adresou URL vaší karty stránky) Poznámka
DisplayModes/Facebook/HostName facebook-contoso.com, facebook-* Název hostitele portálu aplikací Facebooku. Podporuje zástupné znaky.

Testování vazeb webů

Abyste se ujistili, že vazby fungují správně, zobrazte portál ve webovém prohlížeči prostřednictvím všech vazeb webů. Ověřte, že vazby webů v rámci Facebooku zobrazují přizpůsobené zobrazení odlišně od ostatních vazeb.

Nastavení aplikace Facebooku

 1. Přejděte na web služby Facebook pro vývojáře a přihlaste se pomocí účtu služby Facebook. V rozevírací nabídce Moje aplikace klikněte na tlačítko Přidat novou aplikaci a potom klikněte na Přeskočit a vytvořit ID aplikace.
 2. Ve výsledném dialogovém okně Vytvořit nové ID aplikace zadejte platný Zobrazovaný název, Obor názvů a Zvolte kategorii (například aplikace pro stránky), jelikož to bude nakonec vyžadováno pro publikování aplikace veřejnosti. Obor názvů může být ponechán prázdný. Vyberte položku Vytvořit aplikaci. Rovněž odešlete Kontrolu zabezpečení (captcha).
 3. Po přesměrování na řídicí panel přejděte do oblasti Nastavení v navigaci levého sloupce.
 4. Dokončete základní formulář vyplněním polí zobrazených v následujícím příkladu:

  • Zobrazovaný název: Kontaktní e-mail

   Portál společnosti Contoso: administrator@contoso.com

  • Zobrazovaný název: Domény aplikací

   Portál společnosti Contoso: portal.contoso.comfacebook-portal.contoso.com

  Poznámka

  Pokud nelze úspěšně nastavit hodnoty domény, ponechejte toto pole prozatím prázdné, dokončete další krok k zadání adresy URL webu a potom se vraťte k tomuto poli.

 5. Vyberte volbu + Přidat platformu a potom vyberte Web v dialogovém okně pro výběr platformy. Zadejte adresu URL webu (například: http://contoso.com).

 6. Znovu vyberte + Přidat platformu a tentokrát zvolte kartu Stránka. Dokončete tuto novou sekci na základě následujících polí:

  Poznámka

  Adresa URL karty stránky by měla mít cestu /app/facebook připojenou k adrese URL domény aplikace. Portál používá tento koncový bod ke spuštění portálu aplikace.

 7. Vyberte volbu Uložit změny.

Poznamenejte si hodnoty ID aplikace a Tajný klíč aplikace nové aplikace. Tyto hodnoty použijte při konfiguraci nastavení webu. Dvě nastavení ověřovacího webu, která je třeba nakonfigurovat, jsou:

Authentication/OpenAuth/Facebook/AppId
Authentication/OpenAuth/Facebook/AppSecret

Hodnota a web v rámci každého nastavení webu musí být rovněž přidány do nastavení webu.

Poznámka

Nastavení ověřovacího webu pro Facebook mohou požadovat recyklaci fondu aplikací webu, než budou tato nastavení funkční.

Publikování aplikace

 1. Klikněte na oblast Stav a kontrola (v oblasti Nastavení).
 2. Nastavte první možnost karty Stav, kterou je Chcete zpřístupnit tuto aplikaci a všechny její živé funkce veřejnosti?, na ANO.

Přidání karty stránky Facebooku na vaši facebookovou stránku

Pokud nemáte facebookovou stránku, vytvořte si ji podle zde uvedených pokynů Vytvořit stránku. Pokud budete používat existující stránku, musí mít aktuální uživatel Facebooku dostatečné oprávnění pro přidání karty stránky na stránku. Pokud vaše facebooková stránka ještě nemá povolenu funkci karty stránky, je nutné ji povolit tak, že přejdete na specifickou adresu URL (nahrazující příslušné ID aplikace a „další“ hodnotu adresy URL). Pokud nahrazujete ID aplikace a zakódovanou adresu URL svými informacemi, můžete použít níže uvedenou adresu URL. Další podrobnosti naleznete v Použití karet stránky a Kódování adres URL.

https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=0123456789&next=http%3a%2f%2ffacebook-contoso.com%2F

Zobrazí se dialog Přidat kartu stránky pro výběr stránky, která bude obsahovat kartu stránky a aplikaci. Přejděte zpět na stránku a aplikace by měla být k dispozici v mřížce přidaných karet stránky. Klikněte na kartu stránky, abyste zobrazili portál aplikací Facebooku uvnitř rámce facebookové stránky.

Aktualizace portálu aplikace za účelem publikování zásad platformy pro předvolby ochrany osobních údajů (P3P)

Ve výchozím nastavení nepovoluje prohlížeč Internet Explorer vytváření souborů cookie třetích stran pro portály/aplikace, které jsou zobrazovány v prvku iFrame jiného hostitelského portálu. To je případ portálu aplikací Facebooku hostovaného z karty stránky. Vedlejším efektem tohoto blokování souborů cookie je skutečnost, že aplikace nemůže vytvořit a spravovat ověřenou relaci. To lze vyřešit aktualizací portálu aplikace tak, aby byly publikovány zásady platformy pro předvolby ochrany osobních údajů (P3P). Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z nich je aktualizace souboru web.config portálu aplikace tak, aby zahrnoval vlastní záhlaví. Například:

<configuration>
  <system.webServer>
  <httpProtocol>
   <customHeaders>
     <add name="P3P" value='CP="ALL ADM DEV PSAi COM OUR OTRo STP IND ONL"'/>
   </customHeaders>
  </httpProtocol>
  </system.webServer>
</configuration>

Viz také

Konfigurace ověřování portálu Dynamics 365
Nastavení identity ověřování pro portál
Nastavení poskytovatele OAuth2 pro portály
Nastavení poskytovatele Open ID Connect pro portály
Nastavení zprostředkovatele WS-Federation pro portály
Nastavení poskytovatele SAML 2.0 pro portály