Vymazání mezipaměti na straně serveru pro portál

Jako správce portálu můžete vymazat mezipaměť na straně serveru pro celý portál, aby se aktualizovaná data z Dynamics 365 okamžitě projevila na portálu. Aktualizace z Dynamics 365 se sdělují portálu v asynchronním režimu, takže může být prodleva mezi okamžikem aktualizace dat v Dynamics 365 a okamžikem, kdy se aktualizovaná data zobrazí na portálu. Chcete-li odstranit toto zpoždění — například pokud to má vliv na konfiguraci portálu — můžete portál přinutit k okamžité aktualizaci mezipaměti.

Vymazání mezipaměti na straně serveru

  1. Přihlaste se k portálu jako správce.

  2. Přejděte na adresu URL takto: <portal_path>/_services/about

  3. Vyberte položku Vymazat mezipaměť.

Mezipaměť na straně serveru se vymaže a data se znovu načtou z Dynamics 365. Pamatujte, že vymazání mezipaměti na straně serveru portálu dočasně způsobí nízký výkon portálu, zatímco se data budou opětovně načítat z Dynamics 365.

Vymazání mezipaměti portálu