Vytvoření rozšířených šablon pro portály

Pomocí těchto příkladů se dozvíte informace o vytváření rozšířených šablon: