Vytvoření partnerského obchodního vztahu na portálu pro řízení vztahů s partnery (PRM)

Partnerské obchodní vztahy můžete použít k udržení přehledu o různých partnerech. Doporučujeme vytvoření samostatného obchodního vztahu pro každého partnera tak, aby bylo možné každou partnerskou organizaci spravovat samostatně.

Vytvoření partnerského obchodního vztahu

  1. Přejděte na Prodej > Obchodní vztahy.
  2. Zvolte Nový a vyplňte vaše údaje.
  3. V oblasti Podrobnosti partnera v poli Klasifikace vyberte položku Klasifikace partnera.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přiřazení partnerských kontaktů k obchodnímu vztahu

Kontakty aplikace Dynamics 365 se stanou partnerskými kontakty, když jsou přidruženy k partnerskému obchodnímu vztahu. Pokud chcete kontakt přidružit k partnerskému obchodnímu vztahu, při vytváření nebo upravování kontaktu zadejte do pole Název obchodního vztahu název partnerského obchodního vztahu.