Přizpůsobení obsahu pomocí fragmentů kódu obsahu

Fragmenty kódu obsahu jsou malé bloky upravitelného obsahu, které může vývojář umístit na šablonu stránky, aby bylo možné snadno vyplnit jakoukoli část rozložení stránky přizpůsobitelným obsahem. Ovládací prvky fragmentů kódu, které jsou odpovědné za zobrazování obsahu fragmentů kódu na webovém portálu, jsou vývojáři umístěny na stránkách .aspx.

Úprava fragmentů kódu

Fragmenty kódu lze upravovat buď přímo, nebo prostřednictvím rozhraní aplikace Dynamics 365. Hlavní výhodou fragmentu kódu je skutečnost, že můžete shrnout část obsahu (jinou než hlavní kopii stránky) a samostatně ji upravovat, což v podstatě umožňuje úplnou správu a přímé úpravy jakéhokoli statického obsahu na vašem webu, přičemž je současně podporován aplikací Dynamics 365.

Úprava pomocí systému přímých úprav

Chcete-li přímo upravovat fragmenty kódu, musí být uživatelům přidělena webová role, která je přidružena k záznamu oprávnění pro přístup k webu s oprávněním Spravovat fragmenty kódu obsahu nastaveným na hodnotu true.

Chhcete-li provádět přímé úpravy, najeďte kurzorem na prvek fragmentu kódu a vyberte Upravit. Musíte mít přístupová oprávnění k webu, abyste mohli upravovat fragmenty kódu. Další informace: Řízení přístupu k webovým stránkám pro portály

Při úpravách fragmentu kódu se zobrazí buď jednoduché textové pole, které vám umožňuje rychle upravovat obsah, nebo se zobrazí úplný editor stejně jako při úpravách kopie stránky. Které z těchto dvou rozhraní se zobrazí, to je určeno typem úprav fragmentu kódu, který také určuje typ obsahu, jenž může fragment kódu pojmout (úplný stylizovaný HTML obsah nebo pouze prostý text). Fragmentu kódu lze přiřadit typ úprav buď text, nebo HTML, když vývojář přidá ovládací prvek Fragment kódu obsahu na šablonu stránky v projektu sady Visual Studio na portálu.

Upravit pomocí aplikace Dynamics 365

  1. Přejděte na Portály > Fragmenty obsahu.
  2. Vytvoření nového fragmentu kódu: Vyberte Nový.
  3. Chcete-li upravit stávající fragment kódu: poklepejte na stávající Fragment kódu obsahu v mřížce.

Zadejte hodnoty do následujících polí:

Jméno Popis
Jméno Název může vývojář použít pro umístění hodnoty fragmentu kódu do šablony stránky v rámci kódu portálu.
Web Web, k němuž je přidružen fragment kódu.
Hodnota Obsah fragmentu kódu, který se bude zobrazovat na portálu. Může obsahovat prostý text nebo kód HTML.

Viz také

Jak zřídit portál
Seznámení s editorem obsahu portálu
Použití systému přímých úprav k publikování obsahu
Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon