Povolení úložiště Azure Storage

Integrace úložiště Azure Storage pro portály umožňuje využít větší možnosti ukládání souborů v systému Azure, pomocí stejného rozhraní a poskytuje stejné uživatelské možnosti jako v případě výchozího souboru přílohy. Tato funkce je podporována pro webové soubory, formuláře entit a formuláře webů.

Musíte vytvořit účet úložiště se správcem prostředků jako modelem nasazení. Další informace: Vytvoření účtu úložiště Azure Storage.

Po spuštění účtu úložiště portály vyžadují určité globální nastavení, které aplikaci oznámí, jak vyhledat váš účet úložiště. Z Dynamics 365 přejděte do části Nastavení > Nastavení portálu a přidejte nové nastavení pojmenované FileStorage/CloudStorageAccount.

Chcete-li vyhledat hodnotu pro FileStorage/CloudStorageAccount, musíte získat řetězec připojení z vaší Azure Portal.

 1. Přihlaste se k Azure Portal.

 2. Přejděte ke svému účtu úložiště.

 3. Vyberte položku Přístup ke klíčům.

  Vyhledejte hodnotu pro řetězec připojení z portálu Azure

 4. Ve výsledném panelu vyhledejte pole s názvem Připojovací řetězec. Vyberte ikonu Kopírovat vedle pole, pro které je třeba zkopírovat hodnotu, a vložte tuto hodnotu do nového nastavení:

  Hodnota primárního připojovacího řetězce

  Nastavení portálu pro účet cloudového úložiště

Určení kontejneru úložiště

Pokud již nemáte kontejner Azure Blob ve svému účtu úložiště, je nutné jej přidat pomocí vašeho Azure Portal.

Z Dynamics 365 přejděte do části Nastavení > Nastavení portálu a přidejte nové nastavení s názvem FileStorage/CloudStorageContainerName s použitím názvu kontejneru jako hodnoty.

Nastavení portálu pro kontejner cloudového úložiště

Přidání pravidla CORS

Je třeba přidat pravidlo CORS na ve vašem účtu Azure Storage, jinak uvidíte běžnou ikonu, nikoli ikonu cloudu.

 • Povolený původ: Zadejte doménu Dynamics 365. Například contoso.crm.dynamics.com.
 • Povolená slovesa: GET, PUT, DELETE, HEAD, POST
 • Povolená záhlaví: Zadejte záhlaví požadavků, které může původ domény určit na požadavku CORS. Například x-ms-meta-data*, x-ms-meta-target*.
 • Vystavené záhlaví:Určete záhlaví odpovědi, která může být odeslána jako odpověď na požadavek CORS a vystavena v prohlížeči na žádost emitenta. Například x-ms-meta-*.
 • Maximální doba (v sekundách): Zadejte maximální množství času, po který by měl prohlížeč ukládat do mezipaměti požadavek MOŽNOSTI. Například 200.

Další informace: Podpora CORS pro služby Azure Storage Services

S těmito nastaveními mohou vaše možnosti portálu pro aplikaci Dynamics 365 zahájit odesílání a stahování souborů přes úložiště Azure Storage. Všech výhod této funkce však nelze využít, dokud nepřidáte webový prostředek umožňující odesílání příloh do úložiště Azure Storage a nenakonfigurujete formuláře entit nebo formuláře webů, aby jej používaly.