Povolení ukládání výstupu záhlaví a zápatí do mezipaměti na portálu

Pro zlepšení výkonu zpracování pro šablony webu záhlaví a zápatí v portálu povolte ukládání výstupu záhlaví a zápatí do mezipaměti. Šablony webu záhlaví a zápatí se analyzují a vykreslují při každém načtení stránky. Ukládání výstupu záhlaví a zápatí do mezipaměti výrazně snižuje čas zpracování stránky.

Pro nového uživatele je ukládání výstupu do mezipaměti ve výchozím nastavení povoleno. K dispozici jsou následující nastavení webu, která mají ve výchozím nastavení hodnotu true, aby byla tato funkce podporována:

 • Header/OutputCache/Enabled: Nastavte hodnotu na true, chcete-li povolit ukládání výstupu záhlaví do mezipaměti.
 • Footer/OutputCache/Enabled: Nastavte hodnotu na true, chcete-li povolit ukládání výstupu zápatí do mezipaměti.

Pro uživatele, který upgradoval portály na novější verzi, je ve výchozím nastavení ukládání výstupu do mezipaměti zakázáno—to znamená, že šablony webu záhlaví a zápatí se analyzují a vykreslují při každém načtení stránky. Chcete-li povolit ukládání výstupu do mezipaměti, musíte šablony webu Záhlaví, Zápatí a Rozevírací seznam jazyků a vytvořit požadovaná nastavení webu.

Poznámka

Pokud povolíte výstup do mezipaměti pouze vytvořením nastavení webu, části záhlaví a zápatí se správně nevykreslí a zobrazí se chybové zprávy.

Krok 1: Aktualizace šablony webu záhlaví

 1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
 2. Přejděte do části Portály > Webové šablony.
 3. Otevřete šablonu webu záhlaví.
 4. V poli Zdroj proveďte následující:

  • Vyhledejte následující kód a aktualizujte jej:

   Existující kód

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/Account/Login/LogOff?returnUrl={{ request.raw_url_encode | escape }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/SignIn?returnUrl={{ request.raw_url_encode }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   

   Aktualizovaný kód

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_out_url_substitution }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_in_url_substitution }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   
  • Vyhledejte následující kód a aktualizujte jej:

   Existující kód

   {% assign current_page = page.adx_partialurl %}
   {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].url | remove: '/' %}
   {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].url | remove: '/' %}
   {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
    <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} color-inverse">
     <div class="container">
      <div class="row ">
       <div class="col-md-12 text-center">
        {% if current_page == sr_page %}
         <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
         {% include 'Search' %}
        {% endif %}
       </div>
      </div>
     </div>
    </section>
   {% endif %}
   

   Aktualizovaný kód

   {% substitution %}
    {% assign current_page = page.id %}
    {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].id %}
    {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].id %}
    {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
     {% assign section_class = "section-landing-search" %}
     {% if current_page == forum_page %}
      {% assign section_class = "section-landing-forums" %}
     {% endif %}
     <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} {{ section_class | h }} color-inverse">
      <div class="container">
       <div class="row ">
        <div class="col-md-12 text-center">
         {% if current_page == sr_page %}
          <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
          {% include 'Search' %}
         {% endif %}
        </div>
       </div>
      </div>
     </section>
    {% endif %}
   {% endsubstitution %}
   
 5. Uložte šablonu webu.

Krok 2: Aktualizace šablony webu zápatí

 1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
 2. Přejděte do části Portály > Webové šablony.
 3. Otevřete šablonu webu zápatí.
 4. V poli Zdroj vyhledejte následující kód a aktualizujte jej:

  Existující kód

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %} hidden-print">
  

  Aktualizovaný kód

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% substitution %}{% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %}{% endsubstitution %} hidden-print">
  
 5. Uložte šablonu webu.

Krok 3: Aktualizace šablony webu Rozevírací seznam jazyků

 1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
 2. Přejděte do části Portály > Webové šablony.
 3. Otevřete šablonu webu Rozevírací seznam jazyků.
 4. V poli Zdroj vyhledejte následující kód a aktualizujte jej:

  Existující kód

  <a href="/{{ language.url }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  

  Aktualizovaný kód

  <a href="/{{ language.url_substitution }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  
 5. Uložte šablonu webu.

Krok 4: Vytvoření nastavení webu

Vytvořte následující nastavení webu:

Jméno Hodnota
Header/OutputCache/Enabled Pravda
Footer/OutputCache/Enabled Pravda