Definování formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu Dynamics 365

Datově řízené konfigurace umožňují koncovým uživatelům přidat formulář pro shromažďování dat do portálu, aniž by bylo nutné pro vývojáře formulář v portálu zpřístupňovat. Formuláře entit se vytvářejí v Dynamics 365 a umisťují se na webové stránky na portálu nebo se používají ve spojení s podmřížkami a seznamy entit k sestavení celých webových aplikací. Další informace: Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů

Formulář Kontaktujte nás

Přidání formuláře na portál

Formuláře entit obsahují vztahy s webovými stránkami a další vlastnosti a řídí tak inicializaci formuláře na portálu. Vztah k webové stránce umožňuje dynamické načítání definice formuláře pro daný uzel stránky v rámci webu.

Chcete-li zobrazit existující formuláře entit nebo k vytvoření nových formulářů entit, přejděte na Portály > Formuláře entit.

Při vytváření nového formuláře entity se nejprve musíte rozhodnout, jakou Entitu a Název formuláře budete vykreslovat, jakož i režim: Vložit, Upravit nebo Jen pro čtení. Vybraný režim určí, zda vytváříte nový záznam z portálu, upravujete existující záznam nebo pouze zobrazujete informace o záznamu na portálu.

Poznámka

  • Formulář entity musí být přidružen k webové stránce pro daný web, aby bylo možné formulář zobrazit na webu.
  • Podmřížky pro entitu připojení nejsou ve formulářích entity podporovány. Pokud přidáte podmřížku entity připojení do formuláře pomocí návrhářee formulářů, chybové zprávy se zobrazí při vykreslení formuláře na portálu a použití entity připojení.

Webové stránky přidružené k formuláři entity lze zobrazit kliknutím na odkaz Webové stránky uvedený v navigačních odkazech Související v nabídce úplně vlevo.

Při vytváření nebo úpravě webové stránky lze Formulář entity zadat do vyhledávacího pole ve formuláři webové stránky.

Různé stránky předlohy používané portálem nalezené v instalačním adresáři portálu aplikace Dynamics 365 obsahují deklarace serverového ovládacího prvku EntityForm. Při zobrazování webové stránky obsahující buď šablonu stránky Page (~/Pages/Page.aspx), nebo šablonu stránky celé stránky Full Page (~/Pages/FullPage.aspx), ovládací prvky určí, zda vyhledávací formulář entity obsahuje hodnotu, a formulář pak bude zobrazen.

Zabezpečení formulářů

Za účelem zabezpečení formulářů je nutné vytvořit oprávnění k entitě, která určují přístup a vlastnictví záznamů v aplikaci Dynamics 365 podle webových rolí. Pokud uživatel narazí na formulář entity a nemá oprávnění, obdrží chybovou zprávu. Chcete-li povolit oprávnění pro formuláře entity, nastavte Povolit oprávnění k entitě na hodnotu true. Další informace: Vytvoření webových rolí pro portály.

Konfigurace zeměpisné polohy pro formuláře entit

Spravovaný formulář lze konfigurovat tak, aby zobrazoval ovládací prvek mapy pro zobrazení buď existujícího umístění jako špendlíku na mapě, nebo aby poskytoval možnost pro uživatele zadat umístění. Viz Přidat zeměpisnou polohu.

Řídicí prvek mapování ve formuláři vyžaduje další konfiguraci, která mu sdělí ID různých polí umístění, aby jim bylo možné přiřazovat hodnoty nebo načítat z nich hodnoty. Záznam formuláře entity v Dynamics 365 obsahuje oddíl, který definuje mapování tohoto pole, jež je třeba určit. Názvy polí se liší v závislosti na schématu, které jste vytvořili.

Data o zeměpisné poloze ve formuláři entity

Poznámka

  • Pole adresy ve formuláři entity, který je pouze pro čtení, je nahrazena mapováním s povolenou funkcí zeměpisné polohy.
  • Oddíl Zeměpisná poloha není k dispozici v prostředí German Sovereign Cloud. Pokud uživatel povolil zeměpisnou polohu pomocí jiného formuláře, nezobrazí se během vykreslování na portálu.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Vlastnosti webového formuláře pro portály
Kroky webového formuláře pro portály
Metadata webových formulářů pro portály
Konfigurace podmřížky webového formuláře pro portály
Konfigurace poznámek pro formuláře entit a webové formuláře pro portály