Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu

Hlasování přináší cílovým skupinám vašeho webu rychlý a snadný způsob vyjádření jejich názoru na konkrétní témata. Následně okamžitě automaticky uvidíte názor vyplývající z jejich hlasu.

Pomocí funkce hlasování portálů Dynamics 365 můžete požádat svoji cílovou skupinu o témata, která její členy zajímají, a umožnit jim poskytovat jednu odpověď nebo několik možností výběru. V obou případech jsou odpovědi okamžitě uloženy a přidruženy k příslušnému záznamu kontaktu aplikace Dynamics 365 a lze je okamžitě zobrazit nebo vytvořit souhrnnou zprávu. Hlasování můžete používat jako jednoduché nástroje pro marketingový průzkum, a pokud nastavíte dynamickou aktualizaci nebo otáčení dotazů, bude váš web vypadat aktuálně a tématicky.

Dotazy lze umístit na portál pomocí ovládacího prvku PollPlacement. Tento ovládací prvek pracuje podobně jako ovládací prvek AdPlacement. Pokud existují jakékoli dotazy přidružené k entitě umístění hlasování, která je zobrazována pomocí ovládacího prvku PollPlacement, budou tyto dotazy zobrazeny. Pokud pro dané umístění existuje více než jeden dotaz, bude umístění náhodně zobrazovat jeden ze zadaných dotazů.

Poznámka

Uživatelé mohou hlasovat anonymně. Duplicitní hlasy nejsou povoleny. Základní informace o odeslaných odpovědích jsou sledovány v aplikaci Dynamics 365 a uživatelé, kteří se přihlásí k webu, budou mít své odpovědi propojeny s entitou Kontakt sledující daného uživatele v aplikaci Dynamics 365.

Přidání hlasování na stránku

Správci obsahu mohou použít značky šablon k přidání hlasování do jakékoli oblasti obsahu, kterou lze upravovat:

{% include 'Random Poll' placement:polls.placements["Sidebar"] %}

nebo

{% include 'Poll Template' ad:ads["Wireframe Development"] %}

Poznámka

Ukázkové webové šablony jsou nakonfigurovány na těchto startovacích webech. Můžete použít šablonu náhodné hlasování k zobrazení náhodného hlasování z konkrétní entity Umístění hlasování, nebo můžete použít šablonu Šablona hlasování k zobrazení konkrétního hlasování. Tyto šablony můžete upravovat nebo se řídit jejich příkladem a vytvořit svou vlastní šablonu pomocí Hlasování.

Vytvoření umístění hlasování

Chcete-li vytvořit novou oblast pro umístění hlasování:

 1. Přejděte na Portály > Umístění hlasování.
 2. Vyberte Nové.

  Umístění aktivního hlasování

 3. Vyberte přidružený Web, zadejte název umístění a—volitelně—vyberte webové šablony, které budou řídit způsob zobrazování.

 4. Jakmile je vytvořeno umístění, je třeba k tomuto umístění přidružit jedno nebo několik hlasování. Na kartě Hlasování v rámci entity Umístění hlasování vyberte Přidat záznam hlasování („+“).

 5. Ve výsledném poli vyhledávání vyberte existující záznam hlasování nebo vytvořte nové hlasování výběrem možnosti Nové.

  Vytvoření hlasování

Hlasování

Hlasování může být tvořeno jednoduchou otázkou ano/ne nebo otázkou s několika odpověďmi, kterou lze zobrazit na portálu prostřednictvím umístění hlasování. Vývojáři mají k dispozici mnoho přizpůsobitelných možností pro zobrazení hlasování, ale pro správce obsahu je přidání hlasování na web stejně snadné jako výběr otázky a řady možných odpovědí (možnosti hlasování). Aby hlasování fungovalo, musí obsahovat odpovídající možnosti a musí být přidruženo k umístění hlasování, aby bylo zobrazeno na portálu.

Nové hlasování lze vytvořit dvěma způsoby:

 • přechodem do sekce Hlasování v oblasti Portály v aplikaci Dynamics 365,
 • kliknutím na tlačítko Nové v okně Vyhledat záznamy při přidávání hlasování do umístění hlasování.

Atributy hlasování

Jméno Popis
Jméno Popisný název hlasování.
Web Přidružené webové šablony.
Šablona webu Přidružené webové šablony, které budou standardně použity k zobrazení hlasování. Toto pole je volitelné. Je-li ponecháno prázdné, bude hlasování zobrazeno pomocí výchozí šablony.
Dotaz Jedná se o vlastní otázku, jejíž zodpovězení je požadováno v rámci hlasování. Přidružené možnosti hlasování jsou možné odpovědi, které lze vybrat pro toto hlasování.
Popisek tlačítka Odeslat Text, který se použije pro tlačítko odeslání.
Datum vydání Určuje datum a čas, po jehož uplynutí bude hlasování viditelné na portálu. Pokud se v rámci umístění hlasování mění několik hlasování, nebude nevydané hlasování zobrazeno. Pokud k umístění hlasování nejsou přidružena žádná hlasování, nic se nezobrazí. To je užitečné pro řízení vydávání obsahu závislého na času.
Datum vypršení platnosti Určuje datum/čas, před jehož uplynutím bude hlasování viditelné na portálu.
Datum uzavření hlasování Do tohoto data mohou uživatelé hlasovat, pokud tak již neučinili.

Poznámka

 • Pokud se uživatel zúčastnil hlasování, uvidí přehled aktuálních výsledků hlasování. Tyto výsledky se zobrazí také pro hlasování, jehož datum uzavření již uplynulo, ale uživatel se jej nezúčastnil. To umožňuje zobrazovat výsledky hlasování i poté, kdy si již nepřejete, aby lidé mohli nadále hlasovat.
 • Rozdíl mezi datem uzavření hlasování a datem vypršení platnosti je, že po uplynutí data vypršení platnosti se již hlasování nebude zobrazovat v umístění hlasování (nedojde k jeho obnovení). Datum uzavření hlasování pouze určuje datum, po jehož uplynutí nemohou uživatelé dále hlasovat.

Nyní bylo vytvořeno hlasování. K tomuto hlasování je třeba přiřadit jednu nebo několik možností hlasování. Na kartě Možnosti v rámci hlasování vyberte možnost Přidat hlasování (+).

Přidání možností hlasování

Možnosti hlasování

Hlasování je představováno otázkou, která je zobrazena uživateli. Hlasování má podle rozhodnutí autora obsahu dvě nebo více možných odpovědí. Tyto odpovědi jsou v aplikaci Dynamics 365 reprezentovány možnostmi hlasování a musí být přidruženy k otázce. Novou možnost hlasování lze vytvořit pomocí okna Vyhledat záznamy při přidávání možností hlasování k hlasování výše uvedeným způsobem.

Atributy možnosti hlasování

Jméno Popis
Jméno Popisný název možnosti hlasování.
Hlasování Hlasování, k němuž je možnost přidružena.
Odpověď Text, který se zobrazuje jako dostupná možnost hlasování.
Hlasy Počet hlasů, které obdržela daná možnost hlasování (jen pro čtení).
Pořadí zobrazení Číselná hodnota, která určuje pořadí zobrazení možností hlasování.

Odeslání hlasování

Pokud uživatel navštíví web, bude mít možnost účastnit se hlasování zobrazeného na stránce.

Odeslání hlasování

Uživatelé mohou hlasovat pouze jednou. Následně, je-li hlasování zobrazeno, uvidí výsledky tohoto hlasování:

Počet hlasů

Podrobnosti o výsledcích hlasování jsou uloženy v aplikaci Dynamics 365 v podobě záznamů o odeslání hlasování. Entita odeslání hlasování obsahuje následující informace:

Odeslání nového hlasování

Jméno Popis
Jméno Zobrazuje název hlasujícího, pokud je uživatel přihlášen. Jinak zaznamenává anonymní ID.
Hlasování Přidružené hlasování.
Možnost hlasování Možnost hlasování, kterou uživatel vybral.
Kontakt Přidružený záznam kontaktu hlasujícího, pokud je uživatel přihlášen.
ID návštěvníka Anonymní ID hlasujícího, pokud je uživatel anonymní.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu
Přesměrování na novou adresu URL na portálu