Zobrazení až tří úrovní hierarchie stránek pomocí hybridní navigace

Tento příklad zobrazí typ hybridní navigace na základě mapy webu portálu, která zobrazí až tři úrovně hierarchie stránek. Pravidla této součásti jsou:

 • Budou zobrazeny nadřazené stránky aktuální stránky umožňující návrat k domovské stránce (nebo maximální hloubce určené volitelným parametrem depth_offset).
 • Pokud má aktuální stránka podřízené stránky, budou tyto podřízené stránky zobrazeny.
 • Pokud aktuální stránka nemá podřízené stránky, budou zobrazeny stránky na stejné úrovni jako aktuální stránka.
{% assign depth_offset = depth_offset | default: 0 %}
{% assign current_page = current_page | default: page %}
{% assign current_depth = 0 %}

{% if current_page.children.size > 0 %}
 {% assign leaf_page = false %}
{% else %}
 {% assign leaf_page = true %}
{% endif %}

{% capture page_item %}
 <li class="active">
  <a href="{{ current_page.url | h }}" title="{{ current_page.title | h }}">
   {% if leaf_page %}
    <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
   {% else %}
    <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
   {% endif %}
   {{ current_page.title | h }}
  </a>
  {% unless leaf_page %}
   <ul>
    {% for child in current_page.children %}
     <li>
      <a href="{{ child.url | h }}" title="{{ child.title | h }}">
       {% if child.children.size > 0 %}
        <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
       {% else %}
        <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
       {% endif %}
       {{ child.title | h }}
       {% if child.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
       {% elsif child.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
       {% endif %}
      </a>
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endunless %}
 </li>
{% endcapture %}

<ul class="side-nav" role="navigation">
 {% assign crumb_count = 0 %}
 {% assign leaf_mode = false %}

 {% for crumb in current_page.breadcrumbs %}
  {% unless current_depth < depth_offset %}
   {% if forloop.last and leaf_page %}
    {% assign leaf_mode = true %}
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ crumb.url | h }}" title="{{ crumb.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {{ crumb.title | h }}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
   {% assign crumb_count = crumb_count | plus: 1 %}
  {% endunless %}
  {% assign current_depth = current_depth | plus: 1 %}
 {% endfor %}

 {% if crumb_count < 1 %}
  {{ page_item }}
 {% elsif crumb_count < 2 and leaf_mode %}
  {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
   {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
    <li>
     <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
      {{ current_page.parent.title | h }}
     </a>
     <ul>
      {% for sibling in current_page.parent.children %}
       <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
    </li>
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
      {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
       <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {% else %}
       <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
      {% endif %}
      {{ parent_sibling.title | h }}
      {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
      {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
      {% endif %}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
  {% endfor %}
 {% else %}
  <li>
   <ul>
    {% if leaf_mode %}
     {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
      {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
       <li>
        <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
         <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
         {{ current_page.parent.title | h }}
        </a>
        <ul>
         {% for sibling in current_page.parent.children %}
          <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
           <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
            {% if sibling.children.size > 0 %}
             <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
            {% else %}
             <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
            {% endif %}
            {{ sibling.title | h }}
            {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
            {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
            {% endif %}
           </a>
          </li>
         {% endfor %}
        </ul>
       </li>
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
         {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ parent_sibling.title | h }}
         {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% else %}
     {% for sibling in current_page.parent.children %}
      {% if sibling.url == current_page.url %}
       {{ page_item }}
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% endif %}
   </ul>
  </li>
 {% endif %}
</ul>

<style type="text/css">
 .side-nav {
  border-right: solid 1px #eee;
 }

 .side-nav,
 .side-nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }

 .side-nav ul {
  margin-left: 20px;
 }

 .side-nav a {
  display: block;
  line-height: 30px;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 }

 .side-nav li > a:hover {
  border-right: solid 1px #23527c;
 }

 .side-nav li.active > a,
 .side-nav li.active > a:hover {
  border-right: solid 1px #333;
  color: #333;
  font-weight: bold;
 }
</style>

Viz také

Vytvoření rozšířených šablon pro portály
Vytvoření vlastní šablony stránky pomocí jazyka Liquid a šablony stránky webové šablony
Vytvoření vlastní šablony stránky pro zobrazení informačního kanálu RSS
Zobrazení seznamu entit přidruženého k aktuální stránce
Zobrazení záhlaví webu a primárního navigačního panelu