Použití fasetového hledání ke zlepšení vyhledávání na portálu

Obsah portálu může být prohledáván pomocí filtrů na základě charakteristik obsahu. Filtry implementované fasetovým vyhledáváním na portálu umožňují zákazníkům najít požadovaný obsah rychleji než tradiční hledání.

Připravené fasetové hledání je povoleno na vašich portálech. Pro jeho ovládání nebo povolení postupujte takto:

  1. Přihlaste se k aplikaci Dynamics 365 a přejděte na Portály > Web > Nastavení webu.
  2. Vyberte nastavení webu Search/FacetedView.
  3. Změňte Hodnotu na True pro povolení nebo na False pro zakázání fasetového hledání.

Zakázání jednoho prvku fasetového hledání:

  1. Přihlaste se k aplikaci Dynamics 365 a přejděte na Portály > Webové šablony.
  2. Vyberte zobrazení, které chcete zakázat (tj. Správa znalostí – nejlépe hodnocené články)
  3. Vyberte Deaktivovat v horní části stránky.

Seskupení entity jako součást typu záznamu pro fasetové hledání

Nastavení webu Search/RecordTypeFacetsEntities vám umožňuje seskupit podobné entity tak, aby uživatelé měli logické způsoby filtrování výsledků hledání. Například namísto samostatných možností pro fóra, příspěvky na fóru a vlákna ve fórech mohou být tyto entity seskupeny v rámci typu záznamu Fóra.

V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Portály > Weby > Nastavení webu a otevřete nastavení webu Search/RecordTypeFacetsEntities.

Všimněte si, že různým entitám předchází slovo Forums:. To je z toho důvodu, že první hodnotou je název, podle něhož jsou seskupeny. Toto slovo bude přeloženo na základě jazyka, který se na portálu používá.

Použití fasetového hledání ke zlepšení výsledků vyhledávání znalostí

Fasetové hledání umožňuje, aby portály měly filtry hledání na levé straně umožňující vám zvolit si mezi položkami, jako jsou fóra, blogy a články znalostní báze. Pro určité typy hledání je přidáno více filtrů. Například články znalostní báze mohou být filtrovány podle typu záznamu, data změny, hodnocení a produktů, což pomáhá zákazníkům najít obsah, který potřebují. Pravá strana nabízí také rozevírací seznam, který řadí výsledky podle volby zákazníka – relevance nebo počet zobrazení (to je specifické pro články znalostní báze). Níže je snímek obrazovky s příkladem některých dostupných filtrů.

Použití filtrů ke zlepšení výsledků hledání