Pozvání kontaktů na vaše portály

Pomocí funkce pozvání, která je u portálů Dynamics 365 k dispozici, můžete pozvat kontakty na svůj portál prostřednictvím automatických e-mailů vytvořených v aplikaci Dynamics 365. Pozvané osoby obdrží e-mail, který můžete plně přizpůsobit a který obsahuje odkaz na váš portál spolu s kódem pozvánky. Tento kód lze použít k získání speciálního přístupu, který jste nakonfigurovali. Pomocí této funkce můžete:

  • Odeslat jednotlivé nebo skupinové pozvánky
  • V případě potřeby zadat datum vypršení platnosti
  • V případě potřeby zadat uživatele nebo kontakt portálu jako odesílatele pozvánky
  • Automaticky přiřadit pozvané kontakty k obchodnímu vztahu po uplatnění pozvánky
  • Automaticky spustit pracovní postup po uplatnění pozvánky
  • Automaticky přiřadit pozvané kontakty k webovým rolím po uplatnění pozvánky

Uplatnění pozvánky lze provést pomocí některé z našich mnoha možností ověřování. Dokumentaci týkající se ověřování používaného v rámci portálu naleznete v tématu Nastavení identity ověřování pro portál. Zvolte příslušný model odpovídající verzi a konfiguraci vašeho portálu. Po uplatnění přijme uživatel jakákoli nastavení poskytnutá správcem. Aktivita uplatnění pozvánky bude vytvořena pro možnost Pozvat a Kontakt.

Pozvánky jsou odesílány pomocí pracovního postupu Odeslat pozvánku. Ve výchozím nastavení vytvoří pracovní postup e-mail s obecnou zprávou a odešle jej na primární e-mailovou adresu pozvaného kontaktu. Pracovní postup Odeslat pozvánku obsahuje šablonu e-mailu, kterou je třeba upravit tak, aby obsahovala konkrétní zprávu pro váš portál a správný hypertextový odkaz na Stránku pro uplatnění pozvánky na vašem portálu.

Chcete-li upravit e-mailovou šablonu pracovního postupu Poslání pozvánky, najděte ji a deaktivujte ji. Po deaktivaci upravte šablonu e-mailu tak, abyste mohli odeslat požadovanou zprávu, a poskytněte odkaz na Stránku pro uplatnění pozvánky na vašem portálu.

Poznámka

Pozvánky budou odeslány pouze na primární e-mail (emailovaadresa1) kontaktu. Pování se nebude odesílat na sekundární e-mail (emailová adresa 2) nebo alternativní e-mailové adresy (emailová adresa 3) záznamu kontaktu.

Vytvoření a konfigurace pozvánek

Chcete-li vytvořit záznam pozvánky v aplikaci Dynamics 365, klikněte na tlačítko Vytvořit pozvánku na panelu příkazů. Tlačítko je dostupné, pokud je vybrán jeden kontakt v zobrazení kontaktů, a také při prohlížení záznamu kontaktu. Kliknutím na tlačítko se otevře nový formulář pro pozvání kontaktu. Pozvánky lze také vytvořit v rámci zobrazení pozvánek po výběru možnosti +Nová. Po vytvoření záznamu pozvánky se zobrazí tlačítko Spustit pracovní postup, které umožňuje odeslat pozvánku kontaktům.

Spuštění pracovního postupu Odeslat pozvánku

Pozvánka nebude odeslána kontaktům, dokud nebude zahájen pracovní postup Odeslat pozvánku.

Formulář pozvánky obsahuje následující pole:

Název Popis
Název Popisný název pomáhající identifikovat pozvánku.
Typ Jednotlivé nebo Skupinové. Volba Jednotlivé umožňuje pozvání pouze jednoho kontaktu a pouze jedno uplatnění pozvánky. Volba Skupinové umožňuje pozvat několik kontaktů a uplatnit několik pozvánek.
Vlastník/Odesílatel Uživatel aplikace Dynamics 365, který bude odesílatelem e-mailu při odeslání pozvánky. Toto nastavení může být přepsáno v pracovním postupu Odeslat pozvánku, pokud vytvořený e-mail již někoho obsahuje v poli Od.
Kód pozvánky Jedinečný kód pozvánky, který bude znát pouze pozvaný uživatel. Tento kód je automaticky generován při vytváření nové pozvánky.
Datum vypršení platnosti Datum, po jehož uplynutí nebude možné pozvánku uplatnit. Nepovinné.
Odesílatel pozvánky Lze použít, pokud je kontakt odesílatelem pozvánky. Nepovinné.
Pozvané kontakty Kontakty, které budou pozvány na portál.
Přiřadit k obchodnímu vztahu Záznam obchodního vztahu, který bude při uplatnění pozvánky přidružen jako nadřazený zákazník kontaktu, jenž uplatňuje pozvánku. Nepovinné.
Spustit pracovní postup u kontaktu uplatňujícího pozvánku Proces pracovního postupu, který bude spuštěn při uplatnění pozvánky. Pracovnímu postupu bude kontakt uplatňující pozvánku předán jako primární entita. Nepovinné.
Přiřadit k webovým rolím Sada webových rolí, které budou při uplatňování pozvánky přiřazeny ke kontaktu uplatňujícímu pozvánku. Nepovinné.
Kontakty uplatňující pozvánku Kontakty, které úspěšně uplatnily pozvánku.
Maximální povolený počet uplatnění Počet toho, kolikrát lze pozvánku uplatnit. K dispozici pouze pro skupinové pozvánky.

Viz také

Konfigurace kontaktu pro použití na portálu
Nastavení identity ověřování pro portál