Dostupné značky jazyka Liquid

Značky tvoří logiku programování, která sděluje šablonám, co dělat. Značky jsou zabaleny {% %}.

{% if user.fullname == 'Dave Bowman' %} Hello, Dave. {% endif %}

Ovládací prvek – prázdný znak

Obvykle jazyk Liquid zobrazuje vše mimo verbatim bloků proměnných a značek, se všemi prázdnými znaky v nezměněné podobě. V některých případech nechcete nadbytečný prázdný znak, ale přesto chcete čistě naformátovat šablonu, což vyžaduje prázdný znak.

Můžete nastavit modul tak, aby odstranil všechny počáteční nebo koncové prázdné znaky přidáním pomlčky (-) k počáteční nebo koncové značce bloku.

Kód

{% for i in (1..5) --%}

{{ i }}

{%-- endfor %}

Výstup

12345

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Typy jazyka Liquid
Objekty jazyka Liquid
Filtry jazyka Liquid