Správa blogů

Naučte se spravovat komentáře k blogu a příspěvky blogu v rámci aplikace Dynamics 365 a portálu.

Spravovat blogy v aplikaci Dynamics 365

Uživatelé aplikace Dynamics 365 mohou spravovat záznamy blogu na kartě Portály, pokud byla vlastní nastavení portálů importována do vaší organizace aplikace Dynamics 365.

Správa blogů na portálu

Uživatelé portálu s oprávněními autora blogu mohou blogy upravovat nebo odstraňovat pomocí vloženého editačního rozhraní portálu. Pokud byla vašemu kontaktu portálu přiřazena potřebná oprávnění, při přihlášení k portálu se automaticky zobrazí vložené editační rozhraní. Všimněte si, že ačkoli blog lze upravovat nebo odstraňovat prostřednictvím editačního rozhraní portálu, musí být vytvořen a původně nastaven v aplikaci Dynamics 365.

Chcete-li upravit blog, přejděte na domovskou stránku blogu a potom vyberte Upravit na panelu nástrojů pro úpravy.

Úprava příspěvku blogu

Chcete-li blog odstranit, vyberte Odstranit a potom vyberte Ano v dialogovém okně pro potvrzení.

Poznámka

Odstraněním blogu také odstraníte všechny související příspěvky a komentáře.

Zabezpečení

Přístup pro Čtení k blogu je zděděn z oprávnění pro čtení na nadřazené stránce blogu. Pokud uživatel může číst nadřazenou webovou stránku, může číst blog a všechny jeho publikované příspěvky. Viz Řízení přístupu k webovým stránkám pro portály.

Přístup ke Změnám/zápisu blogu je řízen vztahy rolí autora. Tento vztah určuje webové role, které udělují oprávnění k autorství na blogu. Všichni uživatelé portálu přidružení k libovolné z těchto rolí obdrží oprávnění k vytváření nových příspěvků, upravování a odstraňování svých vlastních příspěvků a úpravám atributů a nastavení blogu samotného. Viz Vytvoření webových rolí pro portály.

Poznámka

Pouze konkrétní autor příspěvku blogu může upravovat nebo odstraňovat takový příspěvek prostřednictvím úvodního editačního rozhraní portálu. Autor příspěvku může také zobrazit své vlastní nepublikované příspěvky, ale nikoliv od jiných autorů.

Atributy a vztahy blogu

Následující tabulka popisuje standardní atributy a vztahy entity blogu.

Je důležité si uvědomit, že způsob zobrazování mnoha atributů ohledně obsahu/zobrazení je řízen použitými šablonami stránky.

Jméno Popis
Jméno Nadpis blogu.
Web Webová stránka, do které tento blog patří.
Nadřazená stránka Nadřazená webová stránka blogu v hierarchii obsahu webu.
Částečná adresa URL Segment cesty adresy URL použitý k vytvoření adresy URL blogu.
Poznámka: Částečné hodnoty URL se používají jako segmenty cesty URL. Jako takové nemohou obsahovat neplatné znaky cesty adresy URL, jako například „?“, „#“, „!“, „%“. Protože jsou adresy URL portálu generovány spojováním částečných hodnot adres URL pomocí lomítka („/“), neměly by obsahovat také obecně lomítka.
Doporučená praxe je omezit částečné hodnoty adresy URL na písmena, číslice a spojovníky nebo podtržítka. Příklad: „tiskove-zpravy“, „uzivatelska_prirucka“, „vyrobek1“.
Šablona domovské stránky Šablona stránky, která se má použít k zobrazení domovské/hlavní stránky blogu. Tato šablona bude obvykle používána k vykreslení nejnovějších příspěvků na blogu.
Šablona příspěvku Šablona stránky, která se má použít k zobrazení individuálního příspěvku na blogu při návštěvě. Tato šablona bude mít také obvykle odpovídat za vykreslování jakýchkoli komentářů spojených s příspěvkem.
Šablona archivu Šablona stránky, která má být použita pro vykreslení zobrazení archivu (tj. zobrazení příspěvků, které již nemusí být zobrazeny na domovské stránce blogu). Tato šablona bude mít obecně více odpovědností.
K vykreslení zobrazení všech příspěvků v daném kalendářním měsíci.
  • K vykreslení zobrazení všech příspěvků vztahující se k dané značce.
  • K vykreslení zobrazení všech příspěvků podle daného autora.
Souhrn Obsah HTML poskytující popis blogu.
Zásady komentování Možnost, která určuje způsob zpracování komentářů k příspěvkům na blogu.
Příspěvky blogu Vztah určující všechny příspěvky přidružené k blogu.
Role autorů Vztah určující webové role, které udělují oprávnění k autorství na blogu. Všichni uživatelé portálu přidružení k libovolné z těchto rolí obdrží oprávnění k vytváření nových příspěvků, upravování a odstraňování svých vlastních příspěvků a úpravám atributů a nastavení blogu samotného.

Správa příspěvků blogu v aplikaci Dynamics 365

Pro uživatele aplikace Dynamics 365 mohou být příspěvky na blogu spravovány spuštěním editoru pro požadovaný blog a potom přechodem na jeho související příspěvky na blogu.

Správa příspěvků blogu na portálu

Pro uživatele portálu s oprávněními autora blogu lze příspěvky na blogu spravovat pomocí vloženého editačního rozhraní portálu. Pokud byla vašemu uživatelskému účtu přiřazena potřebná oprávnění, při přihlášení k portálu a přechodu na blog se automaticky zobrazí vložené editační rozhraní.

Vytvoření nového příspěvku blogu

Přejděte na domovskou stránku blogu a potom vyberte Nový > Příspěvek blogu na panelu nástrojů pro úpravy. Zobrazí se dialogové okno editoru příspěvku blogu.

Úprava příspěvku blogu

Proveďte jakékoli požadované úpravy a potom vyberte Uložit.

Úprava příspěvku blogu

Přejděte na stránku příspěvku a vyberte Upravit na panelu nástrojů pro úpravy. Zobrazí se dialogové okno editoru příspěvku blogu. Proveďte jakékoli požadované úpravy a potom výběrem možnosti Uložit uložte provedené změny.

Při vytváření nebo úpravách příspěvku blogu, pokud je pole částečné URL prázdné, bude automaticky vytvořeno. Automaticky generovaná částečná URL bude mít formát rrrr-mm-dd-název-příspěvku, kde rrrr-mm-dd je rok, měsíc a den data příspěvku a zbytek je název příspěvku, převedený do formuláře odpovídajícího příslušné adrese URL.

Pole Značky editoru příspěvků poskytuje automatické dokončování názvů značek k souvisejícím příspěvkům se stávajícími značkami. Je také možné jednoduše napsat název nové značky. Chcete-li název značky ukončit a zahájit nový, zadejte Tab, Enter, nebo ,. Chcete-li odstranit značku, vyberte x vedle názvu značky nebo vyberte klávesu Backspace.

Odstranění příspěvku blogu

Vyberte Odstranit a potom vyberte Ano v dialogovém okně pro potvrzení.

Poznámka

  • Odstraněním příspěvku blogu také odstraníte všechny související komentáře.
  • Pouze autor příspěvku blogu může upravovat nebo odstraňovat takový příspěvek prostřednictvím úvodního editačního rozhraní portálu. Autor příspěvku může také zobrazit své vlastní nepublikované příspěvky, ale nikoliv od jiných autorů.

Atributy a vztahy příspěvku blogu

Následující tabulka popisuje standardní atributy a vztahy entity příspěvku blogu.

Je důležité si uvědomit, že způsob zobrazování mnoha atributů ohledně obsahu/zobrazení je řízen použitými šablonami stránky.

Jméno Popis
Název Název příspěvku blogu.
Blog Blog, do kterého tento příspěvek patří
Částečná adresa URL Segment cesty adresy URL použitý k vytvoření adresy URL příspěvku blogu.
Poznámka: Částečné hodnoty URL se používají jako segmenty cesty URL. Jako takové nemohou obsahovat neplatné znaky cesty adresy URL, jako například „?“, „#“, „!“, „%“. Protože jsou adresy URL portálu generovány spojováním částečných hodnot adres URL pomocí lomítka („/“), neměly by obsahovat také obecně lomítka.
Doporučená praxe je omezit částečné hodnoty adresy URL na písmena, číslice a spojovníky nebo podtržítka. Příklad: „tiskove-zpravy“, „uzivatelska_prirucka“, „vyrobek1“.
Autor Autor příspěvku, reprezentovaný záznamem kontaktu.
Datum Datum zveřejnění příspěvku, který se má zobrazit na portálu. Tato hodnota určuje způsob řazení příspěvků pro zobrazení, které zobrazují příspěvky od nejnovějších k nejstarším. Tato hodnota nemá vliv na to, kdy nebo zda je příspěvek skutečně viditelný na portálu.
Souhrn Obsah HTML poskytuje krátký souhrn nebo úryvek příspěvku. Pokud je k dispozici, měl by být používán šablonami blogu a syndikačními kanály jako obsah příspěvku, přičemž celý obsah pouze dostupný na URL příspěvku.
Kopie Plný HTML obsah příspěvku.
Publikováno Určuje, zda příspěvek bude viditelný na portálu. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je příspěvek viditelný pro všechny uživatele, kteří mají přístup ke čtení blogu. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, bude moci zobrazit náhled příspěvku na portálu autor příspěvku.
Zásady komentování Možnost, která určuje způsob zpracování komentářů k příspěvku na blogu.
Komentáře příspěvků blogu Všechny komentáře spojené s příspěvkem.
Webové soubory Všechny soubory spojené s příspěvkem.
Značky Všechny značky spojené s příspěvkem.

Správa komentářů k příspěvkům blogu na portálu

Pro uživatele portálu s oprávněními autora blogu lze komentáře na blogu spravovat pomocí vloženého editačního rozhraní portálu. Viz Použití systému přímých úprav k publikování obsahu. Pokud má váš uživatelský účet přiřazena potřebná oprávnění, při přihlášení k portálu a přechodu na příspěvek blogu se automaticky zobrazí vložené editační rozhraní.

Přesný vzhled uživatelského rozhraní k úpravě nebo odstranění komentáře příspěvku je určen šablonou stránky použité k zobrazování příspěvku, ale obvykle obsahují odkazy nebo tlačítka umístěná vedle každého komentáře. Výběrem možnosti Upravit spustíte editor komentářů, který umožňuje moderátorům komentářů upravovat obsah komentáře nebo přepnout stav schválení.

Atributy a vztahy komentářů k příspěvkům blogu

Následující tabulka popisuje standardní atributy a vztahy entity komentářů k příspěvkům blogu.

Je důležité si uvědomit, že způsob zobrazování mnoha atributů ohledně obsahu/zobrazení je řízen použitou šablonou stránky.

Jméno Popis
Jméno Popisný název komentáře. Obvykle je automaticky generována aplikací portálu.
Příspěvek blogu Příspěvek blogu, ke kterému tento komentář patří
Vytvořit Autor komentáře, reprezentovaný záznamem kontaktu. To bude vyplněno, pokud byl komentář odeslán ověřeným uživatelem portálu.
Jméno autora Zobrazované jméno autora komentáře. To se obvykle používá v případě scénáře anonymního odeslání, kdy není k dispozici žádný záznam kontaktu uživatele ke spojení s komentářem a je obecně předložený samotným autorem komentáře.
E-mail autora E-mailová adresa autora tohoto komentáře. To se obvykle používá v případě scénáře anonymního odeslání, kdy není k dispozici žádný záznam kontaktu uživatele ke spojení s komentářem a je obecně předložený samotným autorem komentáře.
Adresa URL autora Adresa URL webu pro autora komentáře - třeba pro vlastní blog nebo osobní web. To se obvykle používá v případě scénáře anonymního odeslání, kdy není k dispozici žádný záznam kontaktu uživatele ke spojení s komentářem a je obecně předložený samotným autorem komentáře.
Datum publikování Časové razítko odeslání komentáře, který se má zobrazit na portálu. Tato hodnota určuje způsob řazení poznámek pro zobrazení. Tato hodnota nemá vliv na to, kdy nebo zda je komentář viditelný na portálu.
Obsah Plný HTML obsah komentáře.
Schválený Určuje, zda komentář bude viditelný na portálu. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je komentář viditelný pro všechny uživatele, kteří mají přístup ke čtení příspěvku blogu. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, bude moci zobrazit náhled komentáře příspěvku na portálu autor příspěvku.

Viz také

Seznámení s editorem obsahu portálu
Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon