Moderování fór

Moderátoři jsou uživatelé fóra, kteří mají udělen přístup k vláknům a příspěvkům všech členů na fóru pro účely moderování diskuse a také udržování pořádku na fóru (musí například neutralizovat spam a spamboty). Moderátoři také zodpovídají obavy uživatelů týkající se fóra, obecné otázky, stejně jako reagují na konkrétní stížnosti. Mohou také dělat vše, aby pomohli uživatelům, kteří to potřebují. Mezi běžná oprávnění moderátorů patří: odstranění, přidání, úprava a odebrání vláken nebo příspěvků. V podstatě je povinností moderátora spravovat každodenní záležitosti fóra nebo diskusních skupin ve vztahu k proudu uživatelských příspěvků a interakcí. Relativní účinnost této správy uživatelů obecně přímo ovlivňuje kvalitu fóra, jeho atraktivitu a jeho užitečnost jakožto komunita vzájemně propojených uživatelů.

Následující tabulka vysvětluje mnohé z atributů přístupového oprávnění k fóru používaných portály.

Jméno Popis
Jméno Název použitý pro odkazování v rámci aplikace Dynamics 365.
Fórum Správa vláken fóra přidružených k oprávnění.
Oprávnění Nastavení oprávnění může být jedno z následujících: Zakázat čtení, které brání ve čtení fóra uživatelům ve webové roli přidružené k pravidlu, a Schválit změnu, které umožňuje uživateli ve webové roli přidružené k pravidlu moderovat fórum. Schválit změnu má přednost před Zakázat čtení.

Přiřazení moderátorů k fórům v aplikaci Dynamics 365

Chcete-li určit moderátory pro fóra v aplikaci Dynamics 365, záznam kontaktu uživatele portálu musí být přiřazen k webové roli, která je přidružena k záznamu Přístupové oprávnění k fóru mající Právo nastaveno na hodnotu Schválit změnu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření webových rolí pro portály.

Moderování fóra v rámci portálu

Pro uživatele portálu s oprávněním k moderování se po přihlášení ovládací prvky moderování automaticky zobrazí v portálu. V závislosti na šabloně stránky implementované vývojářem se funkce poskytující uživatelům možnost moderování může anebo nemusí objevit a obrázky zobrazené v tomto dokumentu se mohou lišit od skutečného portálu.

Odstranění celého vlákna fóra

 1. Vyberte Odstranit na panelu nástrojů správce.
 2. V automaticky otevíraném okně Odstranit toto vlákno? vyberte Ano.

Odstranění vlákna fóra

Úprava celého vlákna fóra

 1. Vyberte Upravit na panelu nástrojů správce.
 2. Proveďte požadované změny v automaticky otevíraném okně Upravit vlákno.
 3. Vyberte Uložit.

Úprava vlákna fóra

Odstranění příspěvku fóra

 1. Vyberte šipku dolů vedle příspěvku, který chcete odstranit.
 2. Vyberte Odstranit.
 3. V automaticky otevíraném okně Odstranit toto vlákno? vyberte Ano.

Odstranění příspěvku fóra

Úprava příspěvku fóra

 1. Vyberte šipku dolů vedle příspěvku, který chcete upravit.
 2. Vyberte Upravit.
 3. Změňte požadované informace v automaticky otevíraném okně Upravit tento obsah.
 4. Vyberte Uložit.

Úprava příspěvku fóra

Správa přístupových oprávnění k fóru v aplikaci Dynamics 365

Přístupová oprávnění k fóru je pravidlo zabezpečení, které lze přiřadit k určitému fóru a webové roli, jež mohou zabránit konkrétním uživatelům v zobrazení fóra nebo mohou udělit konkrétním uživatelům možnost moderování fóra v rámci webových stránek. Chcete-li vytvořit, upravit nebo odstranit přístupová oprávnění k fóru v aplikaci Dynamics 365:

 1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
 2. Přejděte do části Komunita.
 3. Vyberte Přístupová oprávnění k fóru.

Přístupové oprávnění k fóru

Chcete-li vytvořit nové přístupové oprávnění k fóru, vyberte Nové.

Úprava stávajícího přístupového oprávnění k fóru

 1. Dvojím kliknutím vyberte existující Přístupové oprávnění k fóru uvedené v mřížce.
 2. Určete hodnoty pro uvedená pole.
 3. Zvolte Uložit a zavřít.

Úprava přístupového oprávnění k fóru

Poznámka

Webová role musí být přiřazena pro pravidlo, které chcete použít pro uživatele přidružené k dané roli. Viz Vytvoření webových rolí pro portály.

Viz také

Nastavení a moderování fór
Správa vláken fóra
Vytvoření příspěvků fóra na portálu
Přihlášení se k odběru upozornění