Co je nového v oblasti funkcí portálu pro aplikaci Dynamics 365

Vítejte v průvodci novými funkcemi portálu pro aplikaci Dynamics 365. Zde je seznam funkcí, které jsme nedávno přidali. Další informace o aktualizacích, které byly provedeny u funkcí portálu pro aplikaci Dynamics 365 do dnešního dne, a rovněž podrobnosti týkající se těchto aktualizací naleznete v tématu Funkce portálu pro verze aplikace Microsoft Dynamics 365.

Funkce portálu verze 8.3 pro Dynamics 365

Funkce portálu verze 8.3 pro Dynamics 365 přinesly mnoho nových aktualizací a funkcí:

 • Možnost zahrnout přílohy s články znalostní báze: Můžete zobrazit přílohy poznámek spolu s články znalostní báze. Chcete-li tuto funkci povolit, vytvořte nastavení webu KnowledgeManagement/DisplayNotes a nastavit hodnotu na true. Uživatelé portálu mohou tyto přílohy také vyhledávat.

  Poznámka

  Hledání příloh je možné pouze na základě popisu poznámky a názvu souboru přílohy. Obsah souboru přílohy není prohledávatelný.

 • Průvodce správou pro přidání entity do portálu: Tato funkce představuje nového průvodce pro správu, který umožní snadné vystavení dat na portálu. Entita vytvořená pomocí průvodce získává data z vaší organizace a zpřístupňuje jejich podmnožinu zákazníkům portálu na základě zvoleného modelu zabezpečení a oprávnění.

 • Sledování interakcí s portálem (ukázková funkce): Tato ukázková funkce umožňuje sledovat komunikaci zákazníka s portálem a směrovat ji do Dynamics 365 for Customer Insights. To bude užitečné pro zobrazení celkového pohledu na cestu uživatele na vašem portálu před a po vytvoření případu. Také vám to umožní porozumět skutečným problémem, vyhnout se opakovanému dotazování uživatele na stejné informace a reagovat pomocí relevantních informací.
 • Import překladu metadat: Tato funkce umožňuje importovat překlad metadat nově aktivovaných jazyků po instalaci portálu.
 • Dostupnost zdrojového kódu pro portály: Jednorázové vydání kódu funkcí portálu je uvolněno do centra Microsoft Download Center v rámci licence MIT pro vývojáře. Tato funkce umožňuje nasazení portálů do místních či online prostředí Dynamics 365 a umožňuje vývojářům přizpůsobit kód tak, aby vyhovoval jejich obchodním potřebám.

  Poznámka

  Zdrojový kód je nabízen jako pracovní vzorek a na základě systému „podle potřeby“. Pro jakékoli změny kódu nebude poskytována žádná přímá podpora.

 • Podpora a vylepšení konfigurace jednotného přihlašování (SSO) pro Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C): Pro portály, které vyžadují přihlašování na základě zákazníků, tato funkce nyní podporuje možnost:
  • Konfigurovat ověřování vašeho portálu pro používání SSO.
  • Používat Azure AD B2C pro ověřování zákazníků.
  • Spravovat zabezpečení portálu v Azure.
 • Podpora formátů data nezávislých na časovém pásmu ve formulářích portálů: Tato funkce přidá podporu chování Pouze datum a Nezávislé na časovém pásmu pro pole datum/čas.
 • Umožnit neglobálním správcům zřizovat portál: Nyní můžete zřizovat portál, pokud jste přiřazeni k roli správce systému organizace CRM vybrané pro portál. Nyní lze rovněž spravovat existující portál, pokud máte některou z následujících rolí:
  • Správce služeb Dynamics 365
  • Správce systému organizace CRM vybrané pro portál
 • Uložení vlastní domény pro portál: Tato funkce ukládá primární název domény portálu na záznam webu. Pokud se název domény v budoucnosti změní, uloží se nejnovější primární název domény.
 • Sledování souborů cookie pro portály: Trvalý soubor cookie, Dynamics365PortalAnalytics, bude nastaven vždy, když uživatel přejde na portál. Doba vypršení tohoto souboru cookie je 90 dnů. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje uživatele a používá jej společnost Microsoft ke shromažďování analytických informací o portálové službě. Informace o prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v rámci služeb Microsoft Online Services si můžete přečíst zde.
 • Zlepšení výkonu záhlaví a zápatí na portálu: Přidána jsou dvě nová nastavení webu, Header/OutputCache/Enabled a Footer/OutputCache/Enabled, jež umožňují ukládání výstupu záhlaví/zápatí do mezipaměti, pokud mají tato nastavení hodnotu true. Pro nové uživatele mají tato nastavení webu ve výchozím nastavení hodnotu true, takže povolují ukládání výstupu záhlaví a zápatí do mezipaměti. Pro existující uživatele, kteří upgradují na novější verzi funkcí portálu, je ve výchozím nastavení ukládání výstupu do mezipaměti zakázáno. To znamená, že šablony webu Záhlaví a Zápatí se analyzují a vykreslují při každém načtení stránky. Chcete-li povolit ukládání výstupu do mezipaměti, musíte aktualizovat příslušné webové šablony a vytvořit požadovaná nastavení webu.

Aktualizace z prosince 2016

Aktualizace z prosince 2016 přinesla mnoho nových funkcí portálu pro aplikaci Dynamics 365. Tyto aktualizace umožňují lepší komunikaci mezi společnostmi, partnery a zákazníky a usnadňují a urychlují navigaci v rámci portálu. Mezi některé hlavní aktualizace patří:

 • Vícejazyčná podpora: Podpořte zákazníky z různých regionů prostřednictvím možnosti používání jediného portálu.
 • Podpora východoasijských jazyků: Nyní jsou podporovány vícebajtové jazyky, jako je japonština, čínština a korejština.
 • Fasetové hledání: Nové filtry zvyšují rychlost vyhledávání obsahu požadovaného zákazníky a současně přinášejí větší kontrolu nad viditelností obsahu.
 • Filtrování produktů: Uživatelé portálu mohou omezit přístup k článkům znalostní báze týkajícím se vlastnictví jejich produktů, aby se zabránilo přehlcení informacemi.
 • Úrovně přístupu k obsahu: Novou úroveň vlastnictví přidruženou ke kontaktu portálu, účtu nebo webové roli lze použít k řízení přístupu ke článkům znalostní báze, aby bylo možné zaměřit správný článek na správnou cílovou skupinu a zabránit zobrazování irelevantního obsahu.
 • Vylepšené monitorování článků znalostní báze: Portál sleduje, kde byl článek znalostní báze použit na portálu.
 • Integrace řešení Project Service Automation: Poskytněte partnerům a zákazníkům přístup a možnost zobrazení aktivních a uzavřených projektů ve všech fázích životního cyklu projektu. Členové týmu, recenzenti a zákazníci mohou pomocí tohoto řešení zobrazit stav projektu, nabídky, formuláře objednávek a rezervovatelné zdroje na portálu.
 • Integrace řešení Field Service: Pomocí tohoto řešení můžete partnerům a zákazníkům zobrazit na portálu informace o aktivních smlouvách, majetku, pracovních příkazech, fakturách a případech podpory.
 • Začleňování partnerů: Můžete získat nové partnery za účelem zajištění lepšího prodeje zákazníkům a lepších služeb. Potenciální partneři mohou zažádat o partnerský stav prostřednictvím portálu.

Oznámení o ochraně soukromí

Při povolení funkcí portálu pro Dynamics 365 mohou být na externě viditelném portálu Dynamics 365 zpřístupněna data Dynamics 365, například jméno zákazníka, název produktu, číslo případu nebo jakákoli data vlastních entit. Všechna data zpřístupněná přes tento portál jsou uložena v paměti služby Microsoft Azure Web Apps pro účely uložení do mezipaměti a ve formě souborů na pevném disku, což umožňuje vyhledávání na portálu.

Správce klienta povoluje portály Dynamics 365 tak, že je konfiguruje přes Centrum pro správu Dynamics 365. Přitom se do vybrané instance Dynamics 365 také nainstaluje balíček (s řešeními a daty). Správce klienta nebo uživatel Dynamics 365 určený jako správce portálu pak může určit data, která se prostřednictvím portálu zpřístupní. Správce klienta může funkce portálu následně zakázat tak, že zruší předplatné doplňku Portál v Office 365.

Mezi důležité součásti a služby Azure, které zajišťují funkce portálu, patří:

 • Azure Web Apps: Azure Web Apps slouží k hostování portálu v Azure.
 • Azure Traffic Manager: AzureTraffic Manager zajišťuje vysokou dostupnost služby tím, že uživatele směruje na webové aplikace, které jsou v provozu.
 • Azure Service Bus: Služba Azure Service Bus (témata/předplatná) slouží ke zneplatnění mezipaměti těchto portálů. Služba Azure Service Bus dočasně ukládá zprávy, které jsou aktivovány, když v Dynamics 365 dojde ke změně jakéhokoli záznamu souvisejícího s portálem, a předány do webových aplikací, kde zajistí zneplatnění mezipaměti.
 • Azure Key Vault: Všechny služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault.
 • Azure Storage: Ve službě Azure jsou uložena data související s organizací, klientem a portálem.
 • Azure Active Directory: Všechny webové služby používají službu Azure Active Directory k ověřování.

Informace o dalších nabízených službách Azure naleznete v rámci Centrum zabezpečení Microsoft Azure.