Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu

Hodnocení umožňují uživatelům hodnotit nebo hlasovat na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu. Hodnocení lze povolit také pro komentáře na stránkách nebo v rámci příspěvků blogu. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána, ale lze ji pro jednotlivé stránky povolit v aplikaci Dynamics 365.

Hodnocení představují vlastní aktivity aplikace Dynamics 365, a proto je lze používat stejným způsobem jako jakékoli jiné aktivity, jako jsou například e-maily, telefonní hovory atd. Vzhledem k tomu, že hodnocení jsou aktivity, je možné při provedení vlastního nastavení zobrazovat hodnocení pro jakoukoli vybranou entitu, která je zobrazena na portálu, včetně vlastních entit.

Povolení hodnocení pro stránky a příspěvky blogu

  1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
  2. Přejděte na Portály.
  3. Vyberte Webové stránky.
  4. Vyberte požadovanou Webovou stránku.
  5. Nastavte Povolit hodnocení na Ano.
  6. Zvolte Uložit a zavřít.

Používání hodnocení

U webových stránek, které mají povoleno hodnocení stránek a u nichž vývojář vytvořil ovládací prvek v rámci šablony, mohou uživatelé provádět hodnocení stránek buď pomocí stupnice hodnocení, nebo pomocí hlasování v závislosti na typu zvoleném při přidávání ovládacího prvku do šablony stránky.

Typ hodnocení

Typ hodnocení

Typ hlasování

Typ hlasování

Správa hodnocení v aplikaci Dynamics 365

Hodnocení používaná na webových stránkách lze zobrazit, upravit nebo odstranit v aplikaci Dynamics 365.

  1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
  2. Přejděte na webovou stránku, příspěvek blogu, komentář stránky nebo komentář k příspěvku blogu, u nichž chcete zobrazit hodnocení.
  3. Přejděte na Aktivity.

Přidružené zobrazení uvádí hodnocení pro vybranou webovou stránku, příspěvek blogu nebo myšlenku. V tomto zobrazení mohou uživatelé upravit nebo odstranit stávající hodnocení.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu
Přesměrování na novou adresu URL na portálu