Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu

Hodnocení umožňují uživatelům hodnotit nebo hlasovat na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu. Hodnocení lze povolit také pro komentáře na stránkách nebo v rámci příspěvků blogu. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána a lze ji pro jednotlivé stránky povolit v aplikaci Dynamics 365.

Hodnocení představují vlastní aktivity aplikace Dynamics 365, a proto je lze používat stejným způsobem jako jakékoli jiné aktivity, jako jsou například e-maily, telefonní hovory atd. Vzhledem k tomu, že hodnocení jsou aktivity, je možné pomocí vlastního nastavení určit, aby se hodnocení zobrazovala pro jakoukoli vybranou entitu, která je zobrazena na portálu, včetně vlastních entit.

Povolení hodnocení pro stránky a příspěvky blogu

  1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365.
  2. Přejděte do části Portály.
  3. Klikněte na položku Webové stránky.
  4. Poklepejte na požadovanou Webovou stránku uvedenou v mřížce.
  5. Nastavte Povolit hodnocení na Ano.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Používání hodnocení

U webových stránek, které mají povoleno hodnocení stránek a u nichž vývojář vytvořil ovládací prvek v rámci šablony, mohou uživatelé provádět hodnocení stránek buď pomocí stupnice hodnocení, nebo pomocí hlasování v závislosti na typu zvoleném při přidávání ovládacího prvku do šablony stránky.

Typ hodnocení

Typ hodnocení

Typ hlasování

Typ hlasování

Správa hodnocení v aplikaci Dynamics 365

Hodnocení používaná na webových stránkách lze zobrazit, upravit nebo odstranit v aplikaci Dynamics 365.

  1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365.
  2. Přejděte na webovou stránku, příspěvek blogu, komentář stránky nebo komentář k příspěvku blogu, u nichž chcete zobrazit hodnocení.
  3. Přejděte na Aktivity.

Přidružené zobrazení uvádí hodnocení pro vybranou webovou stránku, příspěvek blogu nebo myšlenku. V tomto zobrazení mohou uživatelé upravit nebo odstranit stávající hodnocení.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu
Přesměrování na novou adresu URL na portálu