Vytvoření vlastní šablony stránky pro zobrazení informačního kanálu RSS

V tomto příkladu vytvoříme vlastní šablonu stránky pro zobrazení informačního kanálu RSS u nových článků. Přitom bude využit jazyk Liquid a šablona stránky webové šablony. Další informace: Uložení zdrojového obsahu pomocí webových šablon

Nejprve vytvoříme nové zobrazení aplikace Dynamics 365, které použijeme k načtení dat pro náš informační kanál. V tomto příkladu vytvoříme zobrazení na webových stránkách a použijeme tuto entitu pro uložení našich článků. Můžeme použít toto zobrazení ke konfiguraci řazení a filtrování výsledků a jako sloupce zahrnout atributy entity, které chceme v naší šabloně Liquid zpřístupnit.

Úprava šablony stránky

Dále bude vytvořena webová šablona pro náš informační kanál RSS. Tato šablona bude použita na konkrétní webovou stránku na našem webu, takže použijeme název a shrnutí této stránky jako název a popis informačního kanálu. Potom použijeme značku entityview k načtení našeho nově vytvořeného zobrazení „Nové články“. Další informace: Značky entit aplikace Dynamics 365. Všimněte si, že jsme také nastavili pole Typ MIME webové šablony na application/rss+xml. To uvádí, jaký by mohl být typ obsahu odpovědi při zobrazení naší šablony.

Konfigurace webové šablony pro informační kanál RSS

Nyní vytvoříme novou šablonu stránky, která nám umožní přiřadit naši šablonu informačního kanálu RSS k jakékoli webové stránce na našem webu. Všimněte si, že jsme zrušili výběr možnosti Použít záhlaví a zápatí webu, protože chceme převzít celou odpověď stránky pro náš informační kanál.

Konfigurace šablony stránky pro informační kanál RSS

Nyní již zbývá jen vytvořit novou webovou stránku, která bude hostovat náš informační kanál, zadat její název a shrnutí a přiřadit ji k naší šabloně „Informační kanál RSS“. To můžeme provést v aplikaci Dynamics 365 nebo pomocí funkcí úprav vložených v portálu:

Přidání nové podřízené stránky

Pokud si nyní vyžádáme tuto novou webovou stránku, obdržíme kód XML našeho informačního kanálu RSS:

Příklad informačního kanálu RSS

V tomto příkladu jsme viděli, jak můžeme kombinovat jazyk Liquid, webové šablony, zobrazení aplikace Dynamics 365 a funkce pro správu obsahu portálů za účelem vytvoření vlastního informačního kanálu RSS. Kombinace těchto funkcí nabízí široké možnosti vlastního nastavení jakékoli aplikace portálu.

Viz také

Vytvoření rozšířených šablon pro portály
Vytvoření vlastní šablony stránky pomocí jazyka Liquid a šablony stránky webové šablony
Zobrazení seznamu entit přidruženého k aktuální stránce
Zobrazení záhlaví webu a primárního navigačního panelu
Zobrazení až tří úrovní hierarchie stránek pomocí hybridní navigace