Nastavení a moderování fór

Fóra lze vytvořit, upravit a odstranit v aplikaci Dynamics 365. Pro přístup k fórům se přihlaste k aplikaci Dynamics 365 a přejděte do sekce Komunita > Fóra.

Vytvoření nového fóra

Výběrem možnosti Nové vytvořte nové fórum.

Úprava existujícího fóra

  1. Vyberte Formulář uvedený v mřížce.
  2. Zadejte hodnoty pro uvedená pole a vyberte Uložit a zavřít.

Správa fór na portálu

Pro uživatele na portálu s oprávněním pro správu obsahu lze pomocí systému přímých úprav k publikování obsahu spravovat omezenou sadu vlastností fóra. Pokud byla vašemu uživatelskému účtu přiřazena potřebná sada oprávnění, při přihlášení k portálu se automaticky zobrazí vložené editační rozhraní.

  1. Přejdete na nadřazenou stránku fóra v rámci portálu.
  2. Na panelu nástrojů vložených nástrojů pro úpravy portálu vyberte Nové.
  3. Vyberte Podřízené fórum.
  4. Zadejte hodnoty pro uvedená pole a vyberte Uložit.

Vytvoření nového podřízeného fóra

Atributy fóra používané portály

Následující tabulka vysvětluje mnohé z atributů fóra používaných portály. Je důležité si uvědomit, že způsob zobrazování mnoha atributů ohledně obsahu a zobrazení je řízen použitou šablonou stránky a tím pádem vývojářem portálu.

Jméno Popis
Jméno Popisný název entity. Tato hodnota se použije jako nadpis stránky v většině šablon, zejména pokud není zadána hodnota Nadpis. Toto pole je povinné.
Web Webová stránka, do které tato entita patří Toto pole je povinné.
Nadřazená stránka Nadřazená webová stránka entity v hierarchii obsahu webu.
Částečná adresa URL Segment cesty adresy URL použitý k vytvoření adresy URL tohoto fóra. Částečné hodnoty URL se používají jako segmenty cesty URL. Jako takové nemohou obsahovat neplatné znaky cesty adresy URL, jako například „?“, „#“, „!“, „%“. Protože jsou adresy URL portálu generovány spojováním částečných hodnot adres URL pomocí lomítka („/“), neměly by obsahovat také lomítka. Doporučujeme omezit částečné hodnoty adresy URL na písmena, číslice a spojovníky nebo podtržítka. Příklad: „tiskove-zpravy“, „uzivatelska_prirucka“, „vyrobek1“.
Pořadí zobrazení Celočíselná hodnota označující pořadí, ve kterém bude fórum umístěno vzhledem k jiným fórům ve výpisu.
Stav publikování Aktuální stav publikování pracovního postupu fóra, který může určovat, zda je fórum na webu viditelné. Nejběžnější použití této funkce je kontrolovat, zda je obsah ve zveřejněném stavu nebo stavu konceptu. Uživatelům s oprávněním pro správu obsahu může být poskytnuta schopnost používat režim náhledu, který umožňuje uživatelům zobrazit („náhled“) nepublikovaného obsahu.
Skryto v mapě webu Řídí, zda je fórum viditelné jako součást mapy webu portálu. Pokud je tato hodnota vybrána, bude fórum stále k dispozici na webu na jeho adrese URL a může být propojeno, ale standardní navigační prvky, jako jsou nabídky, nebudou fórum zahrnovat.
Šablona stránky fóra Šablona stránky, která se má použít k vykreslení stránky se seznamem fór na portálu. Toto pole je povinné. Přiřazená šablona stránky by měla být šablonou, kterou vývojář vytvořil speciálně za účelem poskytování podrobných informací o fóru. Výběr jiné šablony, než je šablona vyvinutá pro stránku fóra, může způsobit chybné výsledky při zobrazení webové stránky fóra na portálu.
Šablona stránky vlákna Šablona stránky, která se má použít k vykreslení jednotlivých stránek vlákna fóra na portálu. Toto pole je povinné. Přiřazená šablona stránky by měla být šablonou, kterou vývojář vytvořil speciálně za účelem poskytování podrobných informací o vláknu fóra. Výběr jiné šablony, než je šablona vyvinutá pro stránku vlákna fóra, může způsobit chybné výsledky při zobrazení webové stránky vlákna fóra na portálu.
Popis Informace o fóru.
Počet vláken Počet vláken fóra vytvořených v rámci fóra.
Počet příspěvků Počet příspěvků fóra vytvořených ve vláknech fóra v rámci fóra.
Poslední příspěvek Naposledy vytvořené příspěvky fóra na portálu.

Viz také

Správa vláken fóra
Vytvoření příspěvků fóra na portálu
Moderování fór
Přihlášení se k odběru upozornění