Přihlášení se k odběru upozornění

Uživatelé fóra se mohou přihlásit k odběru vláken a dostávat upozornění při přidání nových příspěvků, takže budou mít aktuální přehled o důležitých konverzacích. Nastavení upozornění se připojuje k záznamu kontaktu uživatele a poskytuje další pohled na záměr uživatele.

V závislosti na šabloně stránky implementované vývojářem se funkce poskytující uživatelům možnost přihlášení či odhlášení odběru upozornění může anebo nemusí objevit a obrázky zobrazené v tomto dokumentu se mohou liší od skutečného portálu.

Přihlášení k odběru upozornění na portálu

Uživatelé mohou určit, že chtějí dostávat oznámení při vytvoření nových příspěvků, přechodem do vlákna fóra a kliknutím na odkaz Upozornit mě.

 1. Přihlaste se k Portálu.
 2. Přejděte do části Vlákno fóra.
 3. Klikněte na položku Přihlásit se k odběru.

Přihlášení se k odběru upozornění

Zrušení odběru upozornění na portálu

Uživatelé mohou určit, že nechtějí dostávat oznámení při vytvoření nových příspěvků pro dané vlákno, přechodem do vlákna fóra a kliknutím na odkaz Odebrat upozornění.

 1. Přihlaste se k Portálu.
 2. Přejděte do části Vlákno fóra.
 3. Klikněte na položku Zrušit přihlášení k odběru.

Zrušení odběru upozornění

Správa upozornění fóra v aplikaci Microsoft Dynamics 365

Přestože je portál hlavním zdrojem pro vytváření nebo odstraňování výstrah, upozornění fóra lze vytvořit, upravit nebo odstranit také v aplikaci Dynamics 365.

 1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365.
 2. Přejděte do části Komunita.
 3. Klikněte na položku Vlákna fóra.
 4. Dvakrát klikněte na existující Vlákno fóra uvedené v mřížce.
 5. Klikněte na položku Upozornění fóra v navigační nabídce zcela vlevo.

Vytvoření nového odběru upozornění

 1. Klikněte na položku Přidat nové upozornění fóra.

Úprava existujícího upozornění

 1. Dvakrát klikněte na Upozornění fóra uvedené v mřížce.
 2. Určete hodnoty pro uvedená pole.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít

Vztahy mezi atributy

Následující tabulka vysvětluje mnohé z atributů upozornění fóra používaných portály.

Jméno Popis
Odběratel Záznam kontaktu aplikace Dynamics 365 uživatele portálu, který má dostávat oznámení při vytvoření příspěvku v přidruženém vlákně.
Vlákno Vlákno fóra, které je přihlášeno k odběru upozornění na nově vytvořené příspěvky.
Datum vypršení platnosti Datum a čas, kdy by se měla upozornění zastavit.

Viz také

Nastavení a moderování fór
Správa vláken fóra
Vytvoření příspěvků fóra na portálu
Moderování fór