Řízení přístupu k webovým stránkám pro portály

Pravidla řízení přístupu k webovým stránkám jsou pravidla, která vytváříte, aby web mohl řídit akce publikování, jež dovoluje webová role napříč stránkami vašeho webu, a rovněž i řídit, které stránky budou viditelné prostřednictvím daných webových rolí. Entita přístupu k webové stránce má následující atributy:

Jméno Popis
Jméno Popisný název pravidla.
Web Web, na který bude toto pravidlo použito. Musí odpovídat webu stránky, na které se pravidlo používá. Filtruje webovou stránku.
Webová stránka Webová stránka, pro kterou toto pravidlo platí. Pravidlo bude mít vliv nejen na stránku, ale také na všechny podřízené stránky, proto při tvorbě tohoto atributu vyberte větev webu, pro kterou bude pravidlo platit. Pokud je pravidlo použito na domovskou stránku, bude platit pro celý portál.
Oprávnění Schválit změnu nebo Zakázat čtení níže.
Rozsah
  • Veškerý obsah: Obsah všech potomků je součástí ověření zabezpečení.
  • Vyloučit soubory přímo podřízených webů: Z ověření zabezpečení jsou vyloučeny soubory všech podřízených webů, které přímo souvisejí s touto webovou stránkou. Nebudou vyloučeni následovníci potomků.
Ve výchozím nastavení je vybrána položka Všechen obsah.
Popis (Nepovinné) Popis pravidla.

Po vytvoření nového pravidla řízení přístupu toto pravidlo spojte se stránkou. Díky tomu bude mít vliv na stránku, k níž přiřazujete pravidlo, i na všechny podřízené stránky – jinými slovy na celou „větev“ webu.

Existují dva typy pravidel řízení přístupu: Schválit změnu a Zakázat čtení.

Schválit změnu

Schválit změnu umožňuje uživateli s webovou rolí přidruženou k pravidlu publikovat změny obsahu pro tuto stránku a všechny podřízené stránky na této stránce. Schválit změnu má přednost před Zakázat čtení. Můžete například mít na webu sekci „Novinky“, u níž chcete, aby ji mohli upravovat uživatelé s rolí „editor novinek“. Tito uživatelé nemusí mít přístup k celému webu a rozhodně nemohou upravovat celý web, ale v rámci této větve mají neomezený přístup k publikování obsahu. Měli byste vytvořit pravidlo řízení přístupu k webové stránce nazvané „udělit publikování novinek editorům novinek“.

Dále byste měli nastavit právo „schválit změnu“ a webovou stránku na nadřazenou stránku celé větve „novinky“ na webu. Potom tuto webovou roli přiřaďte všem kontaktům, které chcete označit jako editory novinek. Mějte na paměti, že jeden uživatel může mít mnoho webových rolí.

Pravidlo Schválit změnu by se mělo vždy nacházet v jakémkoli portálu, u kterého chcete povolit přímé úpravy. Toto pravidlo bude použito na domovskou stránku webu, čímž se z něj stane výchozí pravidlo pro celý web. Toto pravidlo bude přidruženo k webové roli, která má reprezentovat roli pro správu webu. Uživatelé, kteří mají mít práva pro přímé publikování obsahu, budou přiřazeni k této roli.

Zakázat čtení

Pravidlo Zakázat čtení se používá k omezení zobrazení stránky (a podřízených stránek) a jejího obsahu na určité uživatele. Zatímco Schválit změnu je povolující pravidlo (uděluje uživatelům možnost něco udělat), Zakázat přístup je omezující pravidlo, které omezuje nějakou akci na omezenou sadu uživatelů. Například můžete mít na webu sekci určenou pro zaměstnance. U této větve můžete zakázat čtení všem kromě uživatelů s webovou rolí „zaměstnanec“. Vytvoříte nové pravidlo s názvem „Zakázat čtení všem kromě zaměstnanců“.

Poté nastavíte právo omezení čtení a přidělíte jej stránce v horní části větve, u níž chcete, aby ji mohli číst pouze zaměstnanci. Toto pravidlo poté přidružíte k webové roli zaměstnance a následně k této roli přidružíte uživatele.

Poznámka

Použijete-li položku Omezení pro čtení přímo na kořenovou „domácí“ stránku webového serveru a u položky Vyloučit soubory přímo podřízených webů vyberete hodnotu Rozsah, budou všem uživatelům přístupné soubory přímo podřízených webů domovské stránky.

Viz také

Vytvoření webových rolí pro portály
Konfigurace webových rolí pro portál PRM Přidání zabezpečení založeného na záznamech pomocí oprávnění k entitě pro portály