Příručka projektového manažera (Project Service)

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Možnosti Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement pomáhají vytvořit nabídky a smlouvy k projektu a vytvářet a spravovat projekty pro klienty po získání kontraktu. Poskytují také analýzy, díky kterým lze zajistit, že jsou projekty ziskové a proveditelné. Můžete nastavit projekty z hlediska času a materiálu nebo na základě pevné ceny.

Nástroje pro řízení projektů pomáhají:

  • Efektivně odhadnout práci

  • Předpovídat požadavky na zdroje, když jsou projekty profilovány

  • Umožnit členům týmu spolupracovat na projektech a vždy udržet aktuální a přesný stav projektu

  • Proaktivně identifikovat a řešit potenciální hrozby pro úspěch každé zakázky

Tato příručka obsahuje informace, které potřebujete k vytváření a správě projektů:

Předpoklady

Pokud jste tak ještě neučinili, musíte dokončit následující položky před spuštěním vytváření projektů:

  • Vytvoření šablony pracovní doby. Je třeba nastavit kalendář projektu, který definuje počet pracovních hodin denně v plánu a všechny zavírací dny.

  • Vytvoření ceníku. Nastavte nákladové a prodejní ceny pro role zdrojů v organizaci stejně jako pro ostatní kategorie, jako výdaje a produkty.

  • Přidání rolí zdrojů. Definujte role, které pomohou určit požadavky na zdroje a náklady projektu.

Viz také

Přehled aplikace Project Service
Příručka pro správce
Příručka pro manažera obchodních vztahů
Příručka pro manažera zdrojů
Příručka – Čas, výdaje a spolupráce