Versium Predict

Seznámení s Versium Predict

Pomocí Versium Predict v Dynamics 365 (online), verze 8.2 můžete zvýšit efektivitu svého marketingu a prodeje. Vylepšete svoje stávající marketingové procesy pomocí prediktivní analýzy, která vám umožňuje přesně zacílit kampaně.

Díky aplikaci Versium Predict lze provádět tyto akce:

  • Sestavovat prediktivní modely: Analyzujte své marketingové seznamy za účelem vytvoření modelu charakteristik obchodního či zákaznického zájemce, který koreluje s požadovaným chováním – to vše pomocí nástroje Predictive Analytics Model Builder.

  • Bodovat zájemce: Pomocí prediktivního modelu pro specifické chování můžete bodovat marketingový seznam aplikace Dynamics 365 (online), verze 8.2 a zjistit, u koho v tomto seznamu je dané chování pravděpodobnější, například kliknutí na odkaz v e-mailové kampani.

  • Generovat nové zájemce: Generujte nový seznam zájemců podle prediktivního modelu. Nový seznam se importuje do aplikace Dynamics 365 (online), verze 8.2 jako marketingový seznam „zájemců“.

  • Rozšířit data zájemců: Rozšiřte svoje marketingové seznamy o další informace z datového skladu Versium Predict, jako jsou například e-mailové adresy, telefonní čísla, finanční informace, informace o sociálních sítích a demografické údaje.

    Předpověď Versium je preferované řešení poskytovatele, které může váš správce přidat z centra pro správu Customer Engagement. Další informace: Instalace nebo odebrání preferovaného řešení.

Začínáme

Domovská stránka Versium Predict

Tlačítko ČtenářPrůvodce nastavením Versium Predict

Tlačítko ČtenářUživatelská příručka Versium Predict