Instalace řešení Hlas zákazníka

V této sekci naleznete pokyny k instalaci řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 starší verze než 9.0 a nejnovější verze.

Instalace řešení Hlas zákazníka starší verze než 9.0

Hlas zákazníka pro Dynamics 365 je preferované řešení, které instalujete ze sady Office 365. Informace o instalaci preferovaných řešení naleznete v části TechNet: Instalace preferovaného řešení.

Po instalaci preferovaného řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 musíte souhlasit s podmínkami, aby bylo možné provést konfiguraci v aplikaci Dynamics 365.

 1. Přejděte do části Nastavení > Vlastní nastavení.

 2. Klikněte na položku Řešení.

 3. V seznamu dostupných řešení vyberte Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

 4. Na obrazovce Konfigurace Hlas zákazníka pro Dynamics 365 vyberte položku Souhlasím s podmínkami a klikněte na tlačítko Povolit Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

Po dokončení konfigurace můžete začít používat řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

Instalace řešení Hlas zákazníka verze 9.0 a novější

Novou verzi řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 lze nainstalovat z Centra pro správu Dynamics 365. Je kompatibilní s aplikací Dynamics 365 verze 8.2 a vyšší.

Poznámka

Musíte být správcem klienta, aby bylo možné nainstalovat řešení.

 1. Přejděte do Centra pro správu Dynamics 365 a klikněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte řádek aplikace s názvem Hlas zákazníka a klikněte na tlačítko Spravovat. Zobrazí se stránka pro instalaci.
 3. V rozevíracím seznamu Instance Dynamics 365 vyberte instanci, kam chcete nainstalovat řešení.

  Poznámka

  Rozevírací seznam Instance Dynamics 365 zobrazí pouze organizace s verzí 8.2 a vyšší.

 4. Vyjádřete souhlas s licenčními podmínkami.

 5. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

Stav instalace můžete sledovat na stránce řešení v Centru pro správu Dynamics 365.

 1. Přejděte do Centra pro správu Dynamics 365 a klikněte na kartu Instance.
 2. Vyberte název instance a klikněte na tlačítko Řešení.
 3. Stav se zobrazí ve sloupci Stav.

Omezení řešení Hlas zákazníka

Hlas zákazníka pro Dynamics 365 má následující omezení, která jsou navržena pro optimalizaci výkonu:

 • Maximální počet průzkumů, které lze publikovat: 200
 • Maximální počet dotazů týkajících se průzkumu: 250. Pokud pro průzkum povolíte názory, může obsahovat maximálně 40 otázek.
 • Maximální počet stránek v průzkumu: 25
 • Maximální počet odpovědí na průzkum, které Hlas zákazníka uloží: 1 000 000
 • Průzkumy nejsou podporovány ve starších formulářích.

Pokud používáte starší verzi než 9.0.781.3, platí rovněž následující omezení. Pokud si nejste jisti, kterou verzi používáte, obraťte se na svého správce. Pokud jste správce, můžete najít informace o verzi v sekci Nastavení > Řešení.

 • Maximální počet e-mailových pozvánek, které obsahují předaná data a které lze odeslat během 24 hodin: 10 000. Všechny e-maily, které přesahují toto množství, zůstanou během tohoto času nevyřízené a jejich odesílání se automaticky zahájí po skončení tohoto časového limitu.
 • Maximální počet odpovědí na průzkum, které můžete za den přijmout: 2400.

Důležité

Preferované řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 se připojuje k externí službě, která není zcela ve shodě s aplikací Dynamics 365.

Oznámení o ochraně soukromí

Pokud povolíte Hlas zákazníka pro Dynamics 365 a publikujete průzkum přes Dynamics 365, odešle se definice průzkumu do Azure a uloží se ve službě Azure Storage. Když respondent průzkum odešle (otevřením odkazu na pozvánku k průzkumu odeslaného respondentovi e-mailem), uloží se odpovědi respondenta na průzkum dočasně ve službě Azure Service Bus a následně se načtou a uloží v Dynamics 365. Po uložení do Dynamics 365 se odpovědi respondenta z Azure odstraní.
Při zobrazení průzkumu respondentovi je možné do prvků průzkumu, jako jsou otázky a odpovědi, zahrnout data Dynamics 365 (například jméno zákazníka, název produktu, číslo případu atd.). Při generování odkazu na pozvánku k průzkumu se tato data Dynamics 365 odešlou mimo Dynamics 365 a uloží se v databázi Azure SQL Database výměnou za identifikátor, který se používá v odkazu na pozvánku k průzkumu. Tento identifikátor slouží k zobrazení dat Dynamics 365 v průzkumu potom, co se průzkum otevře přes odkaz na pozvánku k průzkumu. Identifikátory v odkazu na průzkum, který se odešle e-mailem respondentovi, se uloží v e-mailovém systému respondenta.
Správce může funkci Hlas zákazníka pro Dynamics 365 povolit tak, že ji nainstaluje ve formě řešení do organizace Dynamics 365. Odinstalací tohoto řešení z organizace Dynamics 365 může správce tuto funkci následně zakázat.
Součásti a služby Azure, které se týkají funkce Hlas zákazníka pro Dynamics 365, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.
Poznámka: Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/support/trust-center/).
Cloud Services (https://azure.microsoft.com/services/cloud-services/)
Služba návrhu (webová role)
Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure funkce Hlas zákazníka pro Dynamics 365. Průzkumy se například publikují a ukládají ve službě Azure Blob Storage. Odpovědi na průzkum se načítají z fronty Azure Service Bus a vracejí se do organizace Dynamics 365, kde se zapisují. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.
Běhové prostředí průzkumu (webová role)
Jedná se o webovou aplikaci, která předkládá průzkumy respondentům. Odeslané odpovědi na průzkum se dočasně ukládají ve frontě Azure Service Bus, než si je pro zpracování načte asynchronní služba Dynamics 365.
Zpracovatel odpovědí (role pracovního procesu)
Tato role pracovního procesu zodpovídá za zpracování vyplněných průzkumů a převedení nezpracovaných dat na platné odpovědi na průzkum, které je možné vytvořit v Dynamics 365.
Zpracovatel doručení bez vyžádání (role pracovního procesu)
Tato role pracovního procesu zodpovídá za zpracování platných odpovědí na průzkum a aktualizaci záznamů entit Dynamics 365. Azure Key Vault (https://azure.microsoft.com/services/key-vault/)
Všechny cloudové služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault. Data organizace a klienta se ukládají ve službě SQL Azure.
Azure SQL Database (https://azure.microsoft.com/services/sql-database/)
Funkce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 do služby SQL Azure ukládá:
- Předávaná data
- Metadata průzkumu
- Data organizace (klienta)
Azure Blob Storage (https://azure.microsoft.com/services/storage/)
Ve službě Azure Blob Storage se ukládají definice průzkumů a částečně vyplněné (uložené) odpovědi.
Síť pro doručování obsahu Azure (CDN) (https://azure.microsoft.com/services/cdn/)
Řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 pomocí sítě pro doručování obsahu Azure poskytuje statický obsah pro běhové prostředí průzkumu, například obrázky (včetně nahraných obrázků, jako jsou loga zákazníků) nebo kódy JavaScript a CSS.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/services/active-directory/)
Řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 používá službu Azure Active Directory k ověřování webových služeb.
Azure Service Bus (https://azure.microsoft.com/services/service-bus/)
Zprávy vytvořené při zobrazení nebo odeslání průzkumu se dočasně ukládají do fronty organizace (klienta) ve službě Azure Service Bus, dokud role pracovního procesu Azure nedoručí odpovědi na průzkum do instance Dynamics 365 organizace a nezapíše je jako záznamy entit Dynamics 365.