Přizpůsobení průzkumu Hlas zákazníka za účelem automatického vkládání dat aplikace Dynamics 365

Předaná data lze použít k automatickému vkládání informací aplikace Dynamics 365 do průzkumů Hlas zákazníka pro Dynamics 365. Například můžete použít předaná data k automatickému vložení křestních jmen zákazníků do textu na uvítací obrazovce vašeho průzkumu.

 1. Při návrhu průzkumu klepněte na tlačítko Upravit u otázky nebo prvku, k nimž chcete přidat pole předaných dat.

 2. V místě v textu, kam chcete přidat pole předaných dat, klepněte na políčko (Předání) v nabídce formátování.

 3. Vyberte pole, které chcete přidat. Pokud například chcete zobrazit jméno zákazníka, vyberte položku Zákazník.

  Tím se do textu vloží pole. Pokud jste například vybrali pole Zákazník, uvidíte v textu CUSTOMER_PIPED_DATA\. Takže tento řádek:

  Děkujeme CUSTOMER_PIPED_DATA\ za poskytnutí vašeho názoru a za pomoc při vylepšování služby, kterou jsme schopni vám dodat.

  bude vypadat, jako když průzkum vyplňuje zákazník jménem marie:

  Děkujeme Marie za poskytnutí vašeho názoru a za pomoc při vylepšování služby, kterou jsme schopni vám dodat.