Návrh vhodných otázek pro průzkum Hlas zákazníka

Před konfigurací otázek průzkumu Hlas zákazníka pro Dynamics 365 je vhodné plánovat dopředu. Zde je několik věcí, které je dobré si předem promyslet, abyste v průzkumu navrhli správné otázky:

  • Co je účelem průzkumu? Můžete například chtít něco změřit (třeba spokojenost zákazníků), komunikovat se zákazníky či propagovat nové výrobky či služby. Pokud je vaším cílem měření, co přesně chcete měřit?

  • Jak dlouhý by měl průzkum být? Uvědomte si, že delší průzkumy často skončí tím, že je respondenti nedokončí. Dobrým pravidlem je, aby průzkumy nebyly delší než pět minut nebo neměly více než 10 otázek (v závislosti na typu kladných otázek).

  • Měli by všichni vaši respondenti zodpovědět všechny otázky, nebo chcete některým respondentům nabídnout podsadu otázek?

  • Můžete znovu použít celý existující průzkum nebo jeho část?

  • Chcete analyzovat výsledky z několika průzkumů najednou? To lze provést propojením otázek napříč průzkumy.

  • Jak chcete odesílat pozvánky k průzkumu? Můžete je chtít například odeslat e-mailem nebo lze pozvánku publikovat na vašem webu.

    Dále zvažte tato doporučení, jež vám pomohou zlepšit míru odpovědí na průzkum:

  • Odešlete průzkum s pojmenovaným kontaktem z vaší organizace, nejlépe s kontaktem, který respondenti znají.

  • Přidejte do průzkumu obrázek kontaktu z vaší organizace.