Přeložení nebo lokalizování průzkumu Hlas zákazníka

Po vytvoření průzkumu Hlas zákazníka pro Dynamics 365 jej můžete přeložit do jiných jazyků.

 1. V průzkumu, který chcete přeložit, otevřete soubor Translations.xml v části Překlady v oblasti Souhrn.

 2. Na výzvu k otevření nebo uložení souboru klikněte na tlačítko Uložit a určete umístění, kam chcete soubor uložit.

 3. Otevřete soubor v aplikaci Excel.

 4. Přidejte sloupec vpravo od základního jazyka (například cs pro češtinu) a zadejte jazyk nebo národní prostředí pro jazyk v záhlaví sloupce (například es pro španělštinu). V hlavičce můžete zadat také národní prostředí (například en-uk pro angličtinu ve Spojeném království). Přidejte sloupce pro každý jazyk nebo národní prostředí, které potřebujete.

 5. Překlady přidejte pro každý sloupec jazyka nebo národního prostředí. Překlady můžete načíst ze služby Bing translations. Pokud v sobě mají vaše textové řetězce kód HTML, budete je muset zakódovat. Například potřebujete zakódovat:

  <b>Ahoj!</b>

  jako:

  &lt;b&gt;Ahoj!&lt;/b&gt;

  Můžete použít libovolný HTML kodér. Například:

 6. Když jste dokončili své překlady, uložte soubor a vraťte se zpět do aplikace Dynamics 365 a klepněte na tlačítko X vedle souboru Translations.xml průzkumu.

 7. Klikněte na tlačítko Připojit a vyberte nový soubor překladů.

  Pokud přidáte nebo změníte otázku po přidání upraveného souboru překladu, je třeba přidat překlad pro danou otázku. Chcete-li získat aktualizovanou verzi otázky, klikněte na tlačítko Exportovat překlady na obrazovce průzkumu a opakováním těchto kroků přidejte své nové překlady.

Poznámka

Dynamics 365 automaticky rozpozná jazyk v době běhu, a to na základě předvoleb prohlížeče respondenta. Pokud pro daný jazyk není k dispozici překlad, průzkum místo něj použije řetězce základního jazyka.