Vytvoření šablony článku znalostní báze

[Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

 • Preview je funkce, která není úplná, protože může využívat snížené závazky týkající se ochrany osobních údajů, zabezpečení anebo dodržování předpisů, ale je zpřístupněna dříve, než je oficiálně uvolněna pro všeobecnou dostupnost, takže zákazníci mohou získat dřívější přístup a poskytnout zpětnou vazbu. Verze Preview jsou poskytovány „jak jsou“, „se všemi vadami, „jak jsou dostupné“ a bez záruky.
 • Tyto funkce Preview nejsou dodávány s technickou podporou a technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám nebude schopna pomoci s problémy nebo dotazy. Pokud se společnost Microsoft rozhodne poskytnout jakýkoli typ podpory, tato podpora je poskytována „tak jak je“, „se všemi závadami“ a bez záruky, a může být kdykoli přerušena.
 • Verze Preview nejsou určeny pro produkční použití, zejména pro zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům na dodržování předpisů, a jakékoli použití „živých“ nebo produkčních dat je na vaše vlastní riziko. Všechny verze Preview podléhají samostatným smluvním podmínkám.

Šablony článků znalostní báze pomáhají autorům znalostní báze zjednodušením procesu vytváření článků znalostní báze. Šablony také pomáhají znalostním manažerům a autorům při udržování konzistence v budování značky, jazyka a struktury.

Když autor vybere šablonu pro vytvoření článku, jsou pole, která jsou definována v šabloně, předem vyplněna, což umožňuje autorovi soustředit se na hlavní obsah článku.

Poznámka

Informace o použití šablon článků znalostní báze k vytváření článků znalostní báze viz Vytváření článků znalostní báze pomocí šablon

Jako Správce znalostní báze můžete vytvářet šablony článků znalostní báze definováním nezbytných polí, jako je Jazyk, Název, Klíčová slova a Předmět. Tato pole budou předvyplněna při vytváření článku pomocí šablony a sníží úsilí autorů o vyplnění těchto polí.

Poznámka

Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k vytváření, úpravám nebo mazání šablon článků znalostní báze. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, obraťte se na správce systému.

 1. Otevřete aplikaci Centrum zákaznických služeb a vyberte Změnit oblast > Správa služeb.

  Výběr správy služeb

 2. V části Správa znalostní báze vyberte Šablony článku.

  Výběr šablon článků

 3. Chcete-li vytvořit šablonu, vyberte + Nová.

  Vybrat novou

 4. V dialogovém okně Zvolit jazyk vyberte jazyk šablony a vyberte možnost OK. V tomto příkladu vybereme jazyk jako Angličtina – Spojené státy.

  Zvolit jazyk

 5. Na stránce Nová šablona článku znalostní báze zadejte hodnoty pro požadovaná pole, která chcete při výběru šablony předběžně sestavit.

  Sekce Pole Popis
  DATA ŠABLONY Jméno Zadejte název šablony.
  Vlastník Zadejte jméno vlastníka šablony. Ve výchozím nastavení se v tomto poli zobrazí vaše jméno.
  DATA ČLÁNKU -- Definujte pole článku, jako jsou Název, Klíčová slova a Předmět, která se používají v jakémkoli článku znalostní báze vytvořeném na základě šablony.
  OBSAH -- Definujte strukturu, která bude použita v každém článku znalostní báze vytvořeném na základě této šablony. Další informace získáte v části Vytvoření článků znalostní báze a e-mailů pomocí editoru formátovaného textu.

  Zadání hodnot do nové šablony článku znalostní báze

 6. Jakmile zadáte požadované informace, zvolte tlačítko Uložit.

  Je vytvořena šablona a je k dispozici pro autory znalostních článků, které mohou použít k vytváření článků.

Poznámka

Podobně můžete upravovat nebo mazat šablony článků znalostní báze z oblasti Správa služeb.

Viz také

Vytváření článků znalostní báze pomocí šablon