Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů

Pokud potřebujete tištěnou kopii záznamu, jako je například kontakt, zájemce, nabídka nebo faktura, můžete vytisknout záznamy jednotlivě nebo v seznamu.

 1. Přejděte k záznamu, který chcete vytisknout. Chcete-li například vytisknout zájemce, přejděte do nabídky Prodej > Zájemci a vyberte záznam.

 2. Vyberte tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti pro aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) v pravém horním rohu obrazovky.

  (V aplikaci Dynamics 365 for Outlook vyberte položku Soubor > Tisk.)

 3. Vyberte Náhled před tiskem.

 4. Vyberte možnost Tisk….

 5. Vyberte požadované možnosti tisku a pak vyberte položku Tisk.

 1. Přejděte k seznamu, který chcete vytisknout. Chcete-li například vytisknout seznam faktur, přejděte do nabídky Prodej > faktury.

 2. Vyberte tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti pro aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) v pravém horním rohu obrazovky.

  (V aplikaci Dynamics 365 for Outlook vyberte položku Soubor > Tisk.)

 3. Vyberte Náhled před tiskem.

 4. Výběr možnosti Tisk…

 5. Vyberte požadované možnosti tisku a pak vyberte položku Tisk.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když uživatelé aplikace Dynamics 365 (online) tisknou data Dynamics 365, v podstatě „exportují“ data z bezpečné oblasti poskytované aplikací Dynamics 365 (online) do méně zabezpečeného prostředí, v tomto případě na kus papíru.

Správce má úplnou kontrolu nad daty, která se dají extrahovat (na úrovni role zabezpečení uživatele nebo na úrovni entity). Po extrahování už ale data nejsou chráněná hranicí zabezpečení poskytovanou aplikací Dynamics 365 (online) a místo toho jsou přímo pod kontrolou zákazníka.