Spuštění sestavy

Sestavy vám pomáhají spravovat postup směrem k cílům pomocí toho, že vám ukazují, jak si vedete. Můžete také sledovat trendy – což vám může poskytnout výhodu oproti konkurenci.

Například je důležité, aby prodejní tým věděl, jaké produkty nebo služby prodává a které si nevedou tak dobře. Pro tým oddělení služeb zákazníkům je důležité sledovat průměrnou dobu potřebnou k vyřešení problému.

Spuštění sestavy

  1. Přejděte na Sestavy.

  2. Vyberte požadovanou sestavu > Spustit sestavu.

    Poznámka

    V dialogovém okně Prohlížeč sestav můžete ponechat kritéria hledání tak, jak jsou, nebo je lze v případě potřeby změnit.

    Výchozí sestavy v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když uživatelé aplikace Dynamics 365 (online) tisknou data Dynamics 365, v podstatě „exportují“ data z bezpečné oblasti poskytované aplikací Dynamics 365 (online) do méně zabezpečeného prostředí, v tomto případě na kus papíru.

Správce má úplnou kontrolu nad daty, která se dají extrahovat (na úrovni role zabezpečení uživatele nebo na úrovni entity). Po extrahování už ale data nejsou chráněná hranicí zabezpečení poskytovanou aplikací Dynamics 365 (online) a místo toho jsou přímo pod kontrolou zákazníka.