Microsoft Dynamics 365 a GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se týká ochrany osobních práv jednotlivců. Více informací o závazcích společnosti Microsoft týkajících se zabezpečení získáte v Microsoft centru zabezpečení.

Pro aplikace a služby Dynamics 365 poskytují následující dokumenty white paper přehled o GDPR a navrhují přístup k tomu, jak můžete přemýšlet o možnostech zlepšení ochrany dat a o shodě s GDPR, jak je vyjádřeno ve čtyřech etapách - Objevovat, Spravovat, Chránit a Hlásit.

Customer Engagement

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Project Service Automation

Business Central

Již brzy

Finance and Operations

Dynamics 365 for Finance and Operations

Retail

Dynamics 365 for Retail

Talent

Dynamics 365 for Talent

Power BI

Microsoft Power BI

Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5

Manažer kompatibility

Manažer kompatibility je řešení napříč službami Microsoft Cloud, které je navrženo tak, aby pomáhalo organizacím splňovat komplexní povinnosti dodržování předpisů, jako je GDPR. Provádí posouzení rizika v reálném čase, které odráží postoj k dodržování předpisů v oblasti ochrany dat při používání služeb Microsoft Cloud, společně s doporučenými akcemi a podrobnými pokyny.

Náhled manažera kompatibility

Vyzkoušet si manažera kompatibility můžete sami na https://aka.ms/compliancemanager

Zdroje

Existuje celá řada zdrojů, které vám pomohou dozvědět se více o manažeru kompatibility a způsobu, jakým vám může pomoci splnit komplexní povinnosti dodržování předpisů:

Microsoft 365 - Náhled manažera kompatibility (Office blog - Ron 16.11.2017)

Náhled manažera kompatibility je nyní k dispozici (Tech Community blog 16.11.2017)

Poznejte nový Service Trust Portal (TechNet blog 22.11.2017)

Oznámení vydání manažera kompatibility (Tech Community blog 25.9.2017)

​Rozvíjení inteligence, řízení a zabezpečení s cílem posílit moderní pracoviště(Office blog - Kirk K 25.9.2017)

Nové funkce Microsoft 365 pro urychlení shody s GDPR (Secure blog 25.9.2017)