Microsoft Dynamics 365 a GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se týká ochrany osobních práv jednotlivců. Více informací o závazcích společnosti Microsoft týkajících se zabezpečení získáte v Microsoft centru zabezpečení.

Microsoft Dynamics 365 se zavazuje pomáhat našim zákazníkům splňovat požadavky GDPR. V tomto tématu naleznete informace a několik zdrojů, které vám pomohou pochopit, jak Microsoft Dynamics podporuje GDPR a jak poskytujeme informace a nástroje, které naši zákazníci potřebují za účelem definování a podpory jejich GDPR závazků.

Zde jsou další typy informací, o kterých máme další informace:

Dokumenty White Paper

Následující dokumenty white paper poskytují přehled o GDPR pro aplikace a služby Dynamics 365. Rovněž navrhují přístup k tomu, jak můžete přemýšlet o možnostech zlepšení ochrany dat a o shodě s GDPR, jako o procesu se čtyřmi etapami - Objevování, Správa, Ochrana a Hlášení.

Co znamená GDPR pro vaše podnikové aplikace: pohled IDC analytika

Customer Engagement

Unified Operations

SMB

Produkty On-premises

Analytika

Platforma

Požadavky na datové subjekty

GDPR uděluje jednotlivcům (nebo datovým subjektům) určitá práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tato práva zahrnují právo na opravu nesprávných údajů, vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování, přijímání jejich údajů a podání žádosti o předání jejich údajů jinému kontrolorovi. Zdroje v této části pomohou uživatelům aplikace Dynamics 365 reagovat na požadavky na datové subjekty (DSR).

Požadavky na datové subjekty na portálu Service Trust Portal – Zde naleznete informace, které popisují, co GDPR vyžaduje od kontrolorů (vás) a zpracovatelů (Microsoft) při reagováni na požadavky na datové subjekty, a jak vám to společnost Microsoft umožní.

Hledání podle relevance je k dispozici pro Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation a Sales.

Následující zdroje pomohou správcům a úpravcům nakonfigurovat hledání podle relevance:

Zdroje, které pomohou správcům a úpravcům nakonfigurovat hledání podle relevance:

Zdroje, které pomohou uživatelům začít s hledáním podle relevance:

Sestava vyhledávání osob

Sestava vyhledávání osob je k dispozici pro Finance and Operations, Retail a Talent Core HR.

Manažer kompatibility

Manažer kompatibility je řešení napříč službami Microsoft Cloud, které je navrženo tak, aby pomáhalo organizacím splňovat komplexní povinnosti dodržování předpisů, jako je GDPR. Provádí posouzení rizika v reálném čase, které odráží postoj k dodržování předpisů v oblasti ochrany dat při používání služeb Microsoft Cloud. Poskytuje také doporučené akce a pokyny krok za krokem.

Manažera kompatibility si můžete vyzkoušet sami na portálu Service Trust Portal, odkud si ho lze stáhnout. Začnete na stránce podpory manažera kompatibility: Použití manažera kompatibility pro splnění požadavků předpisů a požadavků na ochranu při použití cloudových služeb společnosti Microsoft

Příspěvky blogu o manažeru kompatibility

Dokumenty White Paper a datové listy týkající se manažera kompatibility

Videa týkající se manažera kompatibility

​Webová vysílání

Zjistěte od společnosti Microsoft, jak podporujeme GDPR, a dozvíte se, jak pomáháme našim zákazníkům aplikace Microsoft Dynamics podporovat jejich požadavky GDPR.

Příspěvky blogu

Získejte od společnosti Microsoft informace o GDPR, co to znamená pro naše zákazníky a co to znamená pro nás jako společnost

Elektronické knihy

Získejte hlubší poznatky o společnosti Microsoft, GDPR a naší vlastní cestě ke shodě s GDPR.