Novinky v aktualizaci z července 2017 pro edici Enterprise

S radostí oznamujeme, že aktualizace Dynamics 365 (online) z července 2017 je dostupná k vyzkoušení a nákupu. Brzy se dozvíte, kdy můžete aktualizovat své existující organizace.

Prohlédněte si také tyto odkazy:

 • Soubor Readme s informacemi o nejnovějších problémech

 • Novinky v aktualizaci z července 2017 pro vývojáře

Oblasti změn

Mezi hlavní oblasti, které v této verzi doznaly změn, patří:

 • Vylepšení uživatelského prostředí, jehož účelem je zlepšení čitelnosti a použitelnosti webových aplikací a rychlejší a snadnější zadávání dat.

 • Vylepšení rozšiřitelnosti a aplikační platformy včetně vylepšení v oblasti zabezpečení a správy dat.

Zároveň došlo k vylepšení návrhových nástrojů v aplikaci, které správcům a úpravcům umožňují přizpůsobit aplikace prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní místo psaní kódu (Návrhář aplikací, Návrhář mapy webu a Návrhář toků obchodních procesů).

 • Nová architektura Sjednoceného rozhraní, kterou využívá Centrum služeb zákazníkům, Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety a Aplikace Dynamics 365 pro Outlook. Sjednocené rozhraní je dostupné také v Návrháři aplikací, aby úpravci mohli vyvíjet moduly aplikací používající tento nový vzhled a chování.

Vylepšení uživatelského prostředí webových aplikací

Uživatelské rozhraní webových aplikací bylo v této verzi aktualizováno a je nyní použitelnější a vizuálně přitažlivější. Tyto změny jsou konzistentní v těchto webových aplikacích: Sales, Customer Service, Field Service a Project Service Automation. Změny se týkají všech hlavních oblastí aplikace, jako jsou formuláře, řídicí panely, mřížky, dialogy a vyhledávací obrazovka.

Aktualizace uživatelského rozhraní (vztahuje se na všechny webové aplikace edice Enterprise)

Uživatelé teď vidí formuláře se zákaznickými daty seskupené do přehledných kontejnerů, které zjednodušují zadávání dat. Díky novému stylu jsou prázdná pole viditelnější a kvůli lepší přehlednosti se text v polích zalamuje.

Ke změnám uživatelského rozhraní patří:

 • Odebrání zbytečných prázdných míst na formulářích a řídicích panelech. Kontejnery pro obsah teď mají definované ohraničení. Mezi sekcemi jsou jednotné mezery. Prázdné kontejnery obsahují pomocnou zprávu a ikonu.

  Příklad vylepšeného rozhraní

 • Vylepšená vizuální hierarchie prostřednictvím nové struktury schránky pro obsah zobrazený na všech stránkách, jako jsou formuláře, řídicí panely a mřížky. Barvy stránky a záhlaví panelu použité pro schránku je možné přizpůsobit.

 • Použití standardizovaných písem zajišťující jednotnější vzhled a chování.

 • Intuitivnější uživatelské prostředí karet, tlačítek a vstupních polí na formulářích, které umožňuje zvýšit produktivitu uživatelů.

Nejčastější žádosti zákazníků

Tato vylepšení jsou reakcí na časté žádosti od zákazníků:

 • Dlouhé textové popisky a hodnoty na formulářích se zalamují. Správci mohou zalamování řádků ovládat přes nastavení na úrovni systému.

 • Barvu záhlaví podmřížky lze přizpůsobit na úrovni formuláře.

Barvu změníte takto:

 1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém a vyberte formulář entity, který chcete změnit.

 2. Otevřete záznam, dvakrát klikněte na podmřížku a do pole záhlaví zadejte zvolenou barvu. Používejte pouze šestnáctkový formát barev. Například kód #fofofo představuje šedou.

 • Na výběr teď máte tři nové standardní motivy:

  • Modrý motiv CRM

  • Výchozí motiv CRM

  • Oranžový motiv CRM

Motiv přizpůsobíte takto:

 • Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Motivy a naklonujte motiv, který chcete přizpůsobit. Když v motivu vyberete barvu záhlaví, naplní se zbylé barvy motivu systémem navrženými výchozími hodnotami, které můžete upravit.

Rozšířené hledání

Rozšířené hledání teď obsahuje možnost sestavení dotazu typu NENÍ V. Uživatelé mohou například vytvořit dotaz na všechny případy, které neobsahují související úkol.

Za tímto účelem spustí rozšířené hledání pomocí ikony na navigačním panelu. V dotazu zvolí, jaký typ záznamu chtějí hledat, a pak výběrem souvisejícího typu záznamu zobrazí operátor Neobsahuje data.

Další informace: Použití rozšířeného hledání

Architektura Sjednoceného rozhraní pro nové aplikace

V této verzi jsme investovali do nové architektury Sjednoceného rozhraní, která zajišťuje jednotné prostředí všech nových aplikací. Při návrhu zcela nové architektury Sjednoceného rozhraní jsme mysleli na přístupnost, což znamená:

 • Lidé se čtečkami obrazovky mohou přeskočit přímo na obsah a přejít k sekcím, které jsou pro ně důležité.

 • Lidé používající moduly plug-in pro předčítání využijí pohodlné ovládání.

 • Lidé používající moduly plug-in prohlížeče mohou přejít na konkrétní sekce stránky.

 • Uživatelé klávesnic ušetří čas a úsilí pomocí tabulátoru a klávesových zkratek.

Sjednocené rozhraní využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. Podmřížky se například na obrazovkách menších velikostí přemění na seznamy.

Nové řešení konektoru služby LinkedIn

Nové řešení, které bylo dostupné od Dynamics 365 (online) verze 8.2, umožňuje uživatelům vést reklamní kampaně pro získávání zájemců ve službě LinkedIn a výsledné zájemce synchronizovat s Dynamics 365 for Sales. Brzy po počátečním vydání bude aktualizováno pro verzi 9.0. Toto nové řešení bude dostupné na webu AppSource a má název Microsoft Dynamics 365 (online) Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.

Toto řešení obsahuje:

 • Podporu několika členských účtů LinkedIn. Svoji organizaci Dynamics 365 (online) můžete nastavit tak, aby bylo možné oslovovat a získávat zájemce z kampaní organizovaných několika zaměstnanci, kteří používají různé členské profily LinkedIn.

 • Přizpůsobitelné strategie párování zájemců. Přizpůsobením strategií párování zájemců můžete definovat, která pole systém používá k párování se zájemci v Dynamics 365 (online). K párování můžete použít například e-mailovou adresu, příjmení, název firmy nebo jiné pole. Při spárování se data z profilu dané osoby ve službě LinkedIn načtou do odpovídajících polí na formuláři zájemce.

 • Možnost analýzy účinnosti získávání zájemců podle zdrojů informací. Můžete sledovat a analyzovat účinnost získávání zájemců ze služby LinkedIn a následně provést porovnání s jinými zdroji informací.

Abyste mohli konektor služby LinkedIn používat s Dynamics 365 (online), budete v rámci předplatného služby LinkedIn potřebovat přístup ke Správci kampaní služby LinkedIn. Pro nativní reklamy budete také muset použít formuláře Lead Gen Forms služby LinkedIn.

Další informace: LinkedIn Connector

Centrum služeb zákazníkům

Centrum služeb zákazníkům (ve starších verzích označované jako Centrum interaktivních služeb) bylo v této verzi přepracováno na samostatnou aplikaci, jejímž základem je nové Sjednocené rozhraní.

Centrum služeb zákazníkům zobrazuje všechny důležité informace o službách zákazníkům na jednom místě a usnadňuje zástupcům a manažerům určování priorit a zpracování případů služeb zákazníkům.

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Nové a vylepšené toky obchodních procesů

Fáze toku obchodního procesu lze nyní zobrazit nejen v ukotveném, ale také v plovoucím režimu. Fáze lze nyní zarovnat do svislého místo vodorovného rozložení, takže je lépe vidět, které kroky je před postupem vpřed třeba dokončit. Do toku obchodního procesu můžete rovněž začlenit nepovinný krok a definovat kritéria pro jeho aktivaci. Tok obchodního procesu je nyní entitou, takže můžete vytvářet vlastní zobrazení. Entity obchodních procesů lze nyní zpřístupnit v mapě webu.

Vylepšení časové osy a informačního kanálu o aktivitách

Vylepšená časová osa umožňuje zástupcům služeb zákazníkům zobrazit v jednom toku všechny interakce se zákazníkem, které se týkají případu. Zástupci mohou vytvářet, aktualizovat a spravovat poznámky, příspěvky a jiné interakce přímo na časové ose. Informační kanál o aktivitách na časové ose poskytuje týmu služeb zákazníkům dokonalý přehled, takže může efektivněji řešit případy a spolupracovat.

Časová osa obsahuje textové a vizuální filtry, které zástupcům umožňují zobrazovat a řadit typy aktivit, aby se mohli soustředit jen na potřebné detaily. Záležitosti, které nemuseli stihnout předchozí den nebo týden, mohou zástupci sledovat v sekci Novinky, kde se zobrazují nové poznámky, nepřečtené e-maily a nové aktivity vytvořené v době, kdy byli pryč.

Správa aktivit

Pro rychlé vytvoření úkolu, telefonního hovoru a schůzky byly zavedeny nové formuláře s možnostmi vlastního nastavení. Oceníte také aktualizovaný ovládací prvek editoru e-mailů, který umožňuje používat formátovaný text.

Správa znalostí

Správa znalostí je v nejnovější verzi založená na Sjednoceném rozhraní a je součástí Centra služeb zákazníkům. Správa znalostí umožňuje vytvářet, upravovat, vyhledávat, publikovat a překládat články znalostní báze.

Zde jsou některá hlavní vylepšení:

 • Pokročilé možnosti vytváření obsahu v editoru formátovaného textu. Pomocí náhledu obsahu teď můžete zjistit jeho kompatibilitu na různých zařízeních, jako jsou tablety nebo telefony.

 • Lepší podpora pro úpravy zdrojového kódu HTML článků znalostní báze.

 • Vylepšená funkčnost vyhledávání článků znalostní báze. V uživatelském rozhraní globálního hledání teď ve znalostní bázi můžete vyhledávat podle relevance. K indexování a hledání záznamů se při hledání podle relevance využívá vyhledávací služba Azure. Hledání podle relevance nabízí vylepšené možnosti, například lepší relevanci, zvýraznění hledaných klíčových slov a hledání v přílohách a poznámkách.

Další informace: Přehled Centra služeb zákazníkům

Aplikace Outlook

Poznámka

Nová verze Aplikace Dynamics 365 pro Outlook není pro aktualizaci z července 2017 zatím dostupná, ale brzy bude.

Pro Dynamics 365 for Sales je k dispozici možnost společného používání Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která bude využívat nové Sjednocené rozhraní. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook umožňuje uživatelům využívat výkon Dynamics 365 (online), zatímco používají Microsoft Outlook – nástroj, který důvěrně znají.

Aktualizovaná verze této aplikace si zachovává stejnou funkčnost, jakou už uživatelé znají, a navíc přidává některé další možnosti, které umožňuje Sjednocené rozhraní. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook půjde jako „mobilní klient“ používat stejným způsobem jako mobilní aplikace Dynamics 365 (online), a sice k úpravě záznamů, spuštění mapy webu nebo zobrazení položek seznamu.

Zobrazení položek seznamu

V nové verzi aplikace si budete moci prohlížet položky seznamu jakéhokoli zobrazení nebo mřížky, které jsou v této aplikaci přístupné.

Příklad položek seznamu aplikace Outlook

Mapa webu

Mapu webu Dynamics 365 (online) budete moci využít pro snadný přístup k oblíbeným a nedávno použitým záznamům v Dynamics 365 (online).

Mapa webu aplikace Outlook

Podrobné zobrazení záznamů

Přímo v aplikaci budete moci přecházet na záznamy a upravovat je.

Podrobné záznamy aplikace Outlook

Pomocí uživatelského rozhraní globálního hledání budete moci hledat, zobrazovat a zpřístupňovat záznamy Dynamics 365 (online).

Hledání podle relevance v aplikaci Outlook

Další informace: Přehled aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Mobilní aplikace Dynamics 365

Nová mobilní aplikace využívá nové Sjednocené rozhraní, které poskytuje důležité výhody přístupnosti a přizpůsobivého návrhu. Současní uživatelé nebudou muset stahovat aktualizaci z obchodu s aplikacemi. Novou funkčnost získají, jakmile se server Dynamics 365 (online) aktualizuje na nejnovější verzi.

Nová navigace

Nová navigace na mobilu umožňuje rychle přecházet mezi různými oblastmi systému, jako jsou Prodej, Služby, Marketing a další. Poskytuje také rychlý přístup k nedávno zobrazeným záznamům a připnutým oblíbeným položkám.

Nová mobilní navigace

Provedení akce se záznamem

Se záznamem teď můžete provést akci, aniž ho musíte otevřít. V seznamu záznamů klepněte na tlačítko Další (...) a vyberte některou akci, například Odstranit, Přeřadit nebo Uzavřít. Když vyberete několik záznamů, můžete s nimi provést stejnou akci.

Podpora webových prostředků a prvků iFrame v Dynamics 365 pro telefony

Když zaškrtnete políčko, kterým povolíte prvky iFrame a webové prostředky pro telefony, a přidáte prvky iFrame a webové prostředky do formulářů a řídicích panelů v Dynamics 365 (online), povolí se rovněž v Dynamics 365 pro telefony. Pokud například přidáte informační kanál do řídicího panelu ve webové aplikaci, zobrazí se tento informační kanál také v aplikaci pro telefon.

Další informace: Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety

Rozšiřitelnost a aplikační platforma

Nové funkce přidané do vizuálních nástrojů v aplikaci umožňují firemním uživatelům jednoduché přizpůsobení aplikací prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní bez psaní kódu.

Uživatelské prostředí Návrháře aplikací doznalo vylepšení, která správcům a úpravcům usnadňují tvorbu vlastních řešení. Také cílová stránka Moje aplikace a Návrhář mapy webu byly aktualizovány.

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Návrhář aplikací

Návrhář aplikací obsahuje následující nové funkce:

 • Volitelně si můžete vybrat existující řešení a/nebo mapu webu pro rychlé vytvoření aplikace.

 • Můžete si zvolit typ klienta – webový klient nebo Sjednocené rozhraní (pokud chcete využít integrovaná vylepšení v oblasti přístupnosti a přizpůsobivého návrhu). Další informace o novém Sjednoceném rozhraní najdete v části Architektura Sjednoceného rozhraní pro nové aplikace výše v této příručce.

 • Podpora interaktivních řídicích panelů u aplikací vytvořených pro klienty využívající architekturu Sjednoceného rozhraní.

 • Snadné hledání součástí z plátna Návrháře aplikací. Klikněte na Prohledat plátno a do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova hledané součásti. Výsledky v podokně hledání jsou uspořádané. Při kliknutí na výsledek se hledaná položka zvýrazní na plátně Návrháře aplikací.

  Obrazovka Návrhář aplikací

 • Výběrem některých profilů Mobile Offline můžete v případě potřeby zajistit, aby aplikace podporovala funkci Mobile Offline.

 • Můžete také přidat volitelnou vlastní uvítací stránku z webového prostředku, která se stane první stránkou načtenou při otevření aplikace. Uvítací stránky mohou uživatelům po spuštění aplikace poskytnout pokyny a jiné důležité informace.

Další informace: Přehled Návrháře aplikací

Návrhář mapy webu

Návrhář mapy webu obsahuje následující nové funkce:

 • Pro aplikace využívající architekturu Sjednoceného rozhraní můžete v mapě webu nastavit interaktivní řídicí panel jako výchozí podoblast řídicího panelu.

 • Součásti mapy webu je možné vyjmout, zkopírovat a vložit.

 • Podpora různých oprávnění zabezpečení v podoblastech aplikace.

  Různá oprávnění Návrháře mapy webu

 • Součásti mapy webu podporují úpravy na řádku. Pokud chcete dělat úpravy na řádku, najeďte myší na součást, až se zobrazí tužka.

  Návrhář mapy webu se zobrazením úprav na řádku

Další informace: Vytvoření mapy webu

Návrhář zobrazení

Nový Návrhář zobrazení typu WYSIWYG se používá společně s Návrhářem aplikací. Součástí Návrháře zobrazení jsou tyto funkce:

 • Intuitivní přidávání a změna uspořádání polí přetahováním

 • Vyhledávání polí v Průzkumníku polí

 • Řazení sloupců jedním kliknutím na záhlaví sloupce

 • Přístup k vlastnostem sloupce na jedno kliknutí

 • Konfiguraci filtrů a sloupců zobrazených vedle sebe kvůli lepší přehlednosti

 • Ukázková data v mřížkách, která ukazují zobrazení v téměř reálné podobě

  Návrhář zobrazení

Možnost filtrování a hledání na cílové stránce Moje aplikace

K vylepšením cílové stránky Moje aplikace patří zdokonalené uživatelské rozhraní s funkcemi filtrování a hledání aplikací. Díky přizpůsobivému návrhu je stránka Moje aplikace vhodnější pro malé displeje.

Interakce s daty z externích systémů pomocí nových „virtuálních“ entit

Virtuální entita je vlastní entita v Dynamics 365 (online), která za běhu načítá data z externího zdroje dat. Virtuální entity se v Dynamics 365 (online) uživatelům jeví jako záznamy běžných entit Dynamics 365 (online), obsahují ale data pocházející z externí databáze, jako je například Azure SQL Database. Součástí je zprostředkovatel dat OData v4, takže se ke zdrojům dat můžete připojit bez nutnosti vývoje vlastního zprostředkovatele dat OData v4.

Záznamy založené na virtuálních entitách jsou dostupné ze všech klientů Dynamics 365 (online) včetně vlastních aplikací vyvinutých pomocí sady Dynamics 365 SDK.

Virtuální entity mají tyto výhody:

 • Při práci se záznamy vytvořenými pomocí virtuální entity se data koncovým uživatelům zobrazují v polích, mřížkách, výsledcích hledání a sestavách a řídicích panelech založených na jazyku FetchXML.

 • Úpravci systému mohou nakonfigurovat záznam zdroje dat a vyvářet virtuální entity bez psaní kódu.

 • Vývojáři mohou implementovat moduly plug-in pro čtení externích dat pomocí sady Dynamics 365 SDK a nástroje Dynamics 365 (online) pro registraci modulů plug-in.

  Dialogové okno virtuální entity

Virtuální entitu vytvoříte podobně jako jakoukoli jinou vlastní entitu a následně zaškrtnete políčko Virtuální entita.

Při zaškrtnutí tohoto políčka se zobrazí požadavky na další informace pro zdroj dat a také hodnoty Externí název a Externí název kolekce pro definici entity.

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Další informace: Vytvoření virtuální entity

Automatizace vícekrokových pracovních postupů pomocí integrované služby Microsoft Flow

Microsoft Flow je cloudová služba, která firemním uživatelům umožňuje a usnadňuje vytváření pracovních postupů, které v rámci aplikací a služeb automatizují časově náročné obchodní úkoly a procesy.

Tato verze umožňuje spouštět toky Microsoft Flow z Dynamics 365 (online), takže uživatelé mohou bez psaní kódu snadno kombinovat široké spektrum služeb, které lze spouštět z Dynamics 365 (online).

Další informace: Microsoft Flow

Vylepšení Power BI

Do Dynamics 365 (online) teď můžete začlenit řídicí panely a dlaždice Power BI vybrané ze skupinových pracovních prostorů aplikací Power BI. Dříve bylo možné řídicí panely a dlaždice začlenit jen z oblasti Můj pracovní prostor.

Dialogové okno Power BI se skupinovými pracovními prostory

Další informace: Power BI

Vylepšení toků obchodních procesů

Toky obchodních procesů doznaly následujících vylepšení:

 • Tok obchodního procesu jako akční kroky
  Akční kroky umožňují voláním okamžitých akcí procesů spouštět obchodní logiku na straně serveru. Do procesu teď můžete začlenit volitelný krok a definovat kritéria jeho aktivace. Můžete tak například vytvořit akci procesu, která automatizuje odeslání e-mailu, vytvoření úkolu nebo manipulaci s daty. Tuto akci procesu může uživatel zavolat kliknutím na tlačítko, které se zobrazuje jako jeden z kroků ve fázi, na které pracuje.

 • Toky obchodních procesů v mapě webu, zobrazeních a mřížkách
  Entity obchodních procesů lze nyní zobrazit na mapě webu. Díky tomu mohou lidé pracovat nejprve s procesy a nikoli nejprve s daty, což není tak přirozené. Entity obchodních procesů lze zahrnout do zobrazení, grafů a řídicích panelů, čímž se data procesu dostanou v aplikaci na přední místo.

 • Tok obchodního procesu je nyní podporován jako entita v řídicím panelu interaktivního prostředí
  Protože tok obchodního procesu je nyní entitou a můžete vytvářet vlastní zobrazení, dají se řídicí panely interaktivního prostředí využít k zobrazení procesů ve formě toků a front. Uživatelům se díky tomu zvýší produktivita a budou vědět, s jakým dalším procesem mají pracovat.

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Grafy mohou zobrazovat proces z různých úhlů, například jako:

 • Trychtýř procesů (počet aktivních procesů podle fáze)

 • Počet procesů podle uplynulého času (které procesy zastarávají a měly by se rychle zpracovat)

 • Počet procesů podle stavu (kolik procesů je aktivních, opuštěných a dokončených)

 • Rychlost procesů (kolik procesů se každý měsíc uzavře)

Další informace: Přehled toků obchodních procesů

Sada možností s vícenásobným výběrem

Úpravci teď mohou do formulářů, formulářů pro rychlé zobrazení a formulářů pro rychlé vytvoření, mřížek jen pro čtení a upravitelných mřížek přidat pole s vícenásobným výběrem. Při přidání pole sady možností s vícenásobným výběrem můžete zadat až 150 hodnot pole, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. Například do pole Oblast působnosti můžete zahrnout několik lokalit nebo zemí. Uživatel může ze seznamu dostupných hodnot vybrat jednu, několik nebo všechny lokality.

Příklad sady možností s vícenásobným výběrem

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Závislosti a lokalizace webových prostředků

V této verzi Dynamics 365 (online) byl vylepšen způsob, jakým se spravují a lokalizují webové prostředky.

Závislosti webových prostředků

Webové prostředky, mezi které patří závislosti skriptů, řetězce, knihovny skriptů atd., se v předchozích verzích spravovaly případ od případu. V této verzi teď můžete během vlastního nastavení určit webové prostředky, které se budou používat za běhu, a zahrnout závislosti. Snadněji tak zajistíte správné zavedení kódu HTML, prostředků jazyka JavaScript a všech závislých prostředků.

Lokalizace webových prostředků

Tato verze rovněž zavádí jednodušší lokalizaci řetězců prostředků. Pro vývojáře řešení v současnosti neexistuje snadný způsob, jak mohou lokalizované řetězce použít ve webových prostředcích JavaScript. Většina vývojářů používá pevné kódování v objektech JSON jako v tomto dokumentovaném případu, což není ani efektivní, ani škálovatelné. Tato verze umožňuje lokalizaci řetězců použitých ve webových prostředcích jako prvotřídní součást řešení. To usnadňuje dostupnost aplikací a řešení v různých jazycích a vylepšuje postup, jakým aplikační týmy mohou svá řešení lokalizovat.

Tato verze obsahuje rovněž podporu nového prostředku typu RESX, což je formát souboru vycházející z kódu XML, který podporuje komentáře přidružené k překladovým dvojicím klíč+hodnota a který podporuje Visual Studio. Další informace o typu RESX najdete v článku Prostředky v souborech formátu .Resx.

Dialogové okno Průzkumník řešení

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Motivy panelu příkazů

Nyní můžete přizpůsobit příkaz, zvolit jiné barvy a změnit barvu textu na černou nebo bílou.

Novinky v řešení Unified Service Desk

Poznámka

Vývojářům doporučujeme, aby si prostudovali také téma Připravované novinky pro vývojáře.

Nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb přesunuto do oblasti Nastavení auditu a diagnostiky

Nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb se v předchozích verzích nacházelo v oblasti Možnosti řešení Unified Service Desk. Kvůli zjednodušení konfigurace bylo nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb v této verzi přesunuto do oblasti Nastavení auditu a diagnostiky.

Podpora čtečky obrazovky JAWS

U klienta Unified Service Desk teď můžete pro řečový výstup použít JAWS (Job Access With Speech) verze 18 pro aplikaci čtečky obrazovky ve Windows.

Další informace: Přístupnost v Unified Service Desku