Referenční informace k prvkům návrhu

V tomto tématu naleznete informace o tom, jak používat každý s prvků návrhu, který je k dispozici s různými návrháři obsahu. Některé prvky jsou dostupné pro všechny návrháře a některé jsou specifické pro e-mail, marketingové stránky nebo formuláře.

Další informace: Návrh digitálního obsahu

Společné prvky návrhu

V této části jsou uvedeny úplné podrobné informace pro prvky návrhu, které jsou poskytovány ve všech (nebo téměř ve všech) kontextech, v nichž se zobrazí návrhář (e-mail, marketingové stránky a marketingové formuláře).

Prvky textu

Prvky textu vytvářejí blok textu ve sloupci.

Text libovolného nového nebo existujícího prvku textu můžete upravit přímo v prvku na plátně. Vložený panel nástrojů u horního okraje vybraného prvku textu umožňuje nastavit styl, například řez písma, barvu písma, tučné písmo, kurzivu, zarovnání odstavce a další. Pomocí panelu nástrojů můžete také vybraný prvek textu odstranit, klonovat nebo přesunout.

Panel nástrojů pro prvek textu

Vyberte prvek textu a prostřednictvím nastavení na kartách Vlastnosti upravte styl prvku pomocí barev, písem, okrajů, ohraničení a pozadí. Mnohá nastavení na kartě Styl (která se vztahuje na celkový návrh stránky, formuláře nebo zprávy) ovlivňují také styl obsahu prvku textu, pokud nejsou místně přepsána.

Pro e-mailové zprávy obsahuje panel nástrojů tlačítko Pomoc s úpravami Tlačítko Pomoc s úpravami. Prostřednictvím tohoto tlačítka můžete umístit na požadované místo dynamický text, včetně hodnot polí, jako je jméno příjemce. Další informace: Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv

Prvky obrázků

Prvky obrázků přidávají obrázek do sloupce mimo prvek textu. Prvky obrázků komunikují s galerií obrázků aplikace Dynamics 365 Marketing, čímž usnadňují ukládání, kategorizaci, vyhledávání a sdílení souborů s obrázky.

Při prvním přidávání prvku obrázku se v místě, na které prvek přemístíte, zobrazí zástupný obrázek. Vyberte zástupný obrázek a otevřete kartu Vlastnosti, na které můžete nastavit následující možnosti.

 • Zdroj: Určete obrázek, který chcete zobrazit, pomocí kombinace následujících postupů:
  • Zadejte URL adresu přímo do pole.
  • Vyberte tlačítko Galerie obrázků Tlačítko Galerie obrázků vedle tohoto pole a poté vyberte existující obrázek z galerie nebo nahrajte nový obrázek. Po výběru obrázku se zde zobrazí URL adresa.
  • Pokud používáte obrázek v e-mailové zprávě, můžete použít tlačítko Pomoc s úpravami Tlačítko Pomoc s úpravami pro umístění dynamického textu jako součásti URL adresy. Můžete například zahrnout ID kontaktu příjemce nebo název společnosti, abyste zvolili obrázek relevantní pro každého jednotlivého příjemce. Další informace: Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv
 • Alternativní text: Zadejte krátký popis obrázku. Tento text bude přečten nahlas kontaktům používajícím čtečku obrazovky a také se zobrazí kontaktům, kteří v prohlížeči nebo e-mailovém klientu zakázali zobrazování obrázků.
 • Odkaz: Sem zadejte adresu URL, pokud chcete, aby obrázek sloužil jako odkaz.
 • Zarovnání: Zvolte způsob zarovnání obrázku vzhledem k sloupci (vlevo, vpravo nebo na střed).

Když vyberete prvek obrázku, můžete ho pomocí vloženého panelu nástrojů odstranit, klonovat nebo přesunout.

Video prvky

Video prvky umístí videa z vaší video knihovny do vašeho návrhu. Každý videozáznam ve vaší knihovně ukládá název, adresu URL videa, kód pro vložení a adresu URL miniatury. Knihovna neobsahuje samotná videa, jen tyto odkazy na ně, takže musíte hostovat svá videa někde jinde, například na jedné z hlavních video platforem, jako je YouTube nebo Vimeo.

Při prvním přidávání prvku videa se v místě, na které prvek přemístíte, zobrazí zástupná ikona. Chcete-li zvolit video, aby se zobrazilo na tomto místě, Vyberte nový prvek videa, otevřete panel Vlastnosti a použijte vyhledávací pole Zdroj k vyhledání a výběru bloku, který obsahuje obsah, jenž sem chcete zahrnout. Pokud vytváříte e-mail, pak prvek videa umístí obrázek miniatury s odkazem na video. Pokud vytváříte marketingovou stránku, umístí místo něj kód pro vložení.

Další informace o tom, jak nastavit knihovnu videí a používat videa ve svém obsahu, naleznete v části Vytvoření knihovny videí a přidání videa k návrhům.

Prvky bloku obsahu

Bloky obsahu vám umožňují zřídit blok společného obsahu, který můžete opakovaně používat v mnoha e-mailech, formulářích, anebo na stránkách. Použijte je k vytvoření společných záhlaví, zápatí a dalších bloků obsahu, které byste chtěli standardizovat ve všech komunikacích.

Bloky obsahu fungují jako šablony. Zahrnují pevnou kolekci obsahu, který přidáte celý najednou do návrhu. Po přidání je obsah zkopírován do vašeho návrhu a neudržuje žádné spojení s původním obsahem bloku, což znamená, že pokud upravíte samotný blok obsahu nebo jeho obsah v konkrétním návrhu, nebudou další návrhy, které již tento blok používají, žádným způsobem ovlivněny.

Použijte prvek bloku obsahu pro přidání bloku obsahu do vašeho návrhu. Při prvním přidávání prvku se v místě, na které prvek přemístíte, zobrazí zástupná ikona. Vyberte nový prvek bloku obsahu, otevřete panel Vlastnosti a použijte vyhledávací pole Blok obsahu k vyhledání a výběru bloku obsahujícího obsah, který sem chcete vložit.

Další informace: Vytvoření bloků obsahu, které lze opakovaně použít ve více návrzích

Prvky rozdělovače

Prvky rozdělovačů umožňují vložit vodorovnou čáru (<hr>) do sloupce mimo prvek textu.

Ke stanovení vzhledu nového nebo vybraného rozdělovače použijte karty VlastnostiStyl.

Když vyberete prvek rozdělovače, můžete ho pomocí vloženého panelu nástrojů odstranit, klonovat nebo přesunout.

Prvky tlačítek

Prvky tlačítek vytvářejí ve sloupci barevné tlačítko pro vyvolání akce, které se nachází mimo prvek textu. Definici každého tlačítka tvoří pouze prostý text HTML a styl (žádné soubory s obrázky) a tlačítko slouží jako odkaz na adresu URL, kterou pro něj nastavíte.

Ke stanovení vzhledu nového nebo vybraného tlačítka použijte kartu Vlastnosti.

Když vyberete prvek tlačítka, můžete pomocí vloženého panelu nástrojů upravit styl textu tlačítka nebo prvek odstranit, klonovat či přesunout.

Prvky návrhu pouze pro e-mail

V této části jsou popsány prvky návrhu, které jsou dostupné, pouze když navrhujete marketingovou e-mailovou zprávu.

Prvky vlastního kód

Použijte prvky vlastního kódu pro umístění fragmentu kódu mezi různé jiné prvky návrhu na stránce. Můžete umístit libovolný typ kód, který chcete, pomocí těchto prvků, ale obvykle je použijete pro uchování rozšířeného dynamického obsahu, podobně jako výrazy if-then a cykly for-each. Další informace: Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv

Použijte kartu Vlastnosti pro zobrazení, zadání a úpravy kódu, který chcete umístit prvkem vlastního kódu.

Prvky QR kódu registrace akcí

Pokaždé, když se kontakt zaregistruje na akci, systém vytvoří nový záznam o registraci na akci, který identifikuje kontakt, akci a další podrobnosti. Záznam o registraci na akci také obsahuje ID registrace uložené jako alfanumerický kód a jako strojově čitelný QR kód.

Použijte prvky QR kódu pro umístění QR kódu registrace na akci do e-mailové zprávy. Kód umístěný v každé zprávě poskytuje ID registrace přidružené k příjemci zprávy i ke konkrétní akci. Použijte kartu Vlastnosti pro identifikaci akce, pro kterou platí kód QR. Nejsou nutná žádná další nastavení.

QR kód je přímé kódování samotného ID registrace. V den akce mohou pracovníci akce rychle a snadno skenovat kód pomocí skeneru QR kódu nebo aplikace pro smartphone. Aplikace pro skenování se pak může dotazovat v databázi registrace aplikace Dynamics 365 Marketing na potvrzení platnosti, anebo registraci účasti. Mějte však na paměti, že k vytvoření aplikace pro skenování a implementaci integrace s vaším systémem Dynamics 365 Marketing je zapotřebí vlastní vývoj.

Prvky marketingových stránek, akcí a průzkumů

Každý z těchto typů prvků vytváří barevné tlačítko v novém řádku (mimo prvek textu), které odkazuje na stránku, akci nebo průzkum (podle typu prvku). Definici tlačítka tvoří pouze prostý text HTML a styl (žádné soubory s obrázky) a tlačítko slouží jako odkaz na stránku, akci nebo průzkum podle toho, pro co jste jej nastavili.

Ke stanovení vzhledu nového nebo vybraného tlačítka použijte kartu Vlastnosti, na které také zvolte odkazovanou stránku, akci nebo průzkum.

Poznámka

Průzkumy jsou volitelné. Pokud se správce systému rozhodl nezařadit hlas zákazníka jako součást vaší instalace Dynamics 365 Marketing, prvek průzkumu se zobrazí jako nedostupný (šedě) ve vaší sadě nástrojů. Pokud ji chcete povolit, obraťte se na správce systému.

Poznámka

Funkce průzkumů v současné době poskytuje omezenou funkčnost: anonymní průzkumy mohou být přidány do e-mailů, ale nemohou sloužit jako spouštěče v cestách zákazníků a neanonymní průzkumy nejsou podporovány.

Prvek formuláře pro marketingové stránky

V této části je popsán prvek formuláře, který je dostupný pouze při navrhování marketingové stránky. V současné době se jedná o jediný prvek určený výhradně pro marketingové stránky.

Formulář umožňuje návštěvníkům zaregistrovat se pro nějakou akci nebo nabídku, spravovat svá přihlášení do distribučních seznamů pošty, přeposílat marketingové zprávy nebo jinak odesílat informace k interakci s vašimi marketingovými iniciativami.

Po konfiguraci každý prvek formuláře vloží marketingový formulář, jenž definuje skutečná pole a uspořádání polí, která bude formulář obsahovat. Marketingové formuláře budete definovat samostatně, přičemž můžete vytvořit knihovnu opakovaně použitelných formulářů, které lze podle potřeby umístit na různé marketingové stránky. Při přidávání prvku formuláře budete moci zvolit tuto knihovnu a vybrat z ní formulář, který použijete na aktuální stránce. Karta Vlastnosti prvku formuláře také poskytuje nastavení, která řídí chování a vzhled formuláře na aktuální stránce. Další informace: Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů

Pokud chcete konfigurovat prvek formuláře, vyberte ho v daném rozložení, otevřete kartu Vlastnosti a proveďte následující nastavení:

 • Marketingový formulář: Zvolte marketingový formulář, který má prvek formuláře umístit na marketingovou stránku. Obvykle použijete existující formulář, ale v případě potřeby můžete zde také vytvořit nový formulář. Můžete vybrat nebo vytvořit pouze marketingový formulář, který odpovídá aktuálnímu typu stránky.
 • Aktualizovat kontakty/zájemce: Jedná se o pole pouze pro čtení, které informuje, jestli je vybraný marketingový formulář nastavený tak, aby v reakci na odeslání formuláře aktualizoval kontakty nebo zájemce.
 • Potvrzovací zpráva: Zadejte zprávu, která se zobrazí návštěvníkům bezprostředně po odeslání formuláře. Použijte ji k poděkování odesílateli a k potvrzení odeslání.
 • Chybová zpráva: Zadejte krátkou zprávu, která uživateli oznámí, že dočasná chyba zabránila systému přijmout odeslaný formulář. Například: „V současné době nemůžeme přijmout vámi odeslaný formulář. Zkuste to prosím znovu později.“
 • Zpráva o překročení limitu: Zadejte krátkou zprávu, která oznamuje, že systém dočasně zastavil zpracování nových odeslání, a vybízí uživatele, aby odeslání zkusil později znovu. K této situaci může dojít, pokud server zjistí vzor odesílání, který odpovídá nesprávnému použití systému, a proto přejde na defenzivní přístup.
 • Přesměrovací adresa URL: Zadejte adresu URL, na kterou bude odesílatel přesměrován ihned po odeslání formuláře. Obvykle se bude jednat o stránku na vašem vlastním webu, která děkuje odesílateli a potvrzuje odeslání nebo obsahuje nějakou jinou zprávu týkající se účelu vaší marketingové stránky.

Prvky návrhu pro formuláře

Návrhář poskytuje mnoho prvků, které jsou jedinečné pro marketingové formuláře. Všechny souvisejí s umístěním a konfigurací různých typů vstupních polí a ovládacích prvků formuláře.

Prvky pole

Každý prvek pole vytvoří jeden ovládací prvek formuláře (například vstupní pole, zaškrtávací políčko nebo sadu přepínačů), který je mapován na entitu kontaktu nebo entitu zájemce v aplikaci Dynamics 365. Pro každé pole marketingového formuláře, které jste nastavili, najdete pod záhlavím Pole na kartě Sada nástrojů návrháře jedinečný prvek návrhu pojmenovaný po poli. Takže pokud jste například namapovali pole Křestní jméno entity kontaktu na pole marketingového formuláře pojmenované Křestní jméno, budete mít také prvek pole s názvem Křestní jméno pod záhlavím Pole návrháře formulářů. Další informace: Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů

Nastavení prvku pole

Když přidáte nebo vyberete pole ve formuláři, můžete si na kartě Vlastnosti prohlédnout a nastavit následující vlastnosti:

 • Popisek: Zadejte text, který popisuje hodnotu očekávanou polem (například jméno). Tento text se zobrazí blízko pole ve formuláři.
 • Informace o poli: Pod popiskem je pole s informacemi o mapování polí. Většina je jen pro čtení a pochází z nastavení pole. Zde můžete zvolit jiné mapování polí, pokud chcete, ale obvykle ho vyberete přetažením prvku pole do formuláře.
 • Zástupný symbol: Zadejte stínový, který se má zobrazit v poli, dokud nebude zadána hodnota. Obvykle je zobrazen šedou barvou. Můžete ho použít jako alternativu k popisku pole nebo jeho doplněk. Nejedná se o výchozí hodnotu, protože pokud uživatel nezadá hodnotu, pole bude odesláno jako prázdné.
 • Výchozí hodnota: Zadejte výchozí hodnotu pro pole. Na rozdíl od zástupného symbolu, pokud uživatel odešle formulář bez úprav výchozí hodnoty, pak je výchozí hodnota uložena s odesláním.
 • Povinné: Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte pole jako povinné. Povinná pole ve formuláři zobrazují hvězdičku. Všechna pole označená jako povinná musí být vyplněna, když uživatel odesílá formulář, jinak bude odeslání odmítnuto a zobrazí se Chybová zpráva pro povinnou položku.
 • Chybová zpráva pro povinnou položku: Zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit uživatelům, pokud se pokusí odeslat formulář bez hodnoty pro toto pole (k dispozici pouze v případě, že je zvoleno Povinné).
 • Pozice popisku: Zvolte pozici popisku pole vzhledem k poli (Nahoře, Vlevo, Vpravo).
 • Skrýt pole: Zaškrtněte toto políčko, chcete-li skrýt pole před uživateli formuláře. Uživatelé nebudou moci zobrazit pole, ale jeho hodnota bude uložena s odesláním. Obvykle nastavíte hodnotu buď zadáním výchozí hodnoty nebo pomocí jazyka JavaScript pro dodání hodnoty za běhu.
 • Předvyplnit: Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte předvyplnění pole. Pokud je funkce povolena a formulář rozpozná návštěvníka (návštěvník již dříve odeslal formulář se zaškrtnutým políčkem Zapamatovat si mě), pokusí se zobrazit předvyplněnou hodnotu pro toto pole. Další informace: Povolení předvyplnění formulářů

Důležité

Formuláře jsou téměř vždy určeny k vytvoření nebo aktualizaci jednoho nebo více databázových záznamů - zejména záznamů o kontaktech nebo o zájemcích. Vytvoření záznamu se však nezdaří, pokud chybí některá pole vyžadovaná databází při odeslání formuláře. Při návrhu formuláře se vždy ujistěte, že jste identifikovali všechna pole požadovaná vaší databází, a přidejte prvek formuláře se zvoleným zaškrtávacím políčkem Povinné pro každý z nich. To zajistí, že kontakty, které odesílají formulář, obdrží chybovou zprávu, pokud nějaká z požadovaných hodnot chybí. Pokud tak neučiníte, mohou být odeslání formuláře jednoduše ignorována bez informování kontaktů o problému. Vaše databáze by mohla být přizpůsobena tak, aby vyžadovala pole, která neočekáváte, takže pokud si nejste jisti, která políčka jsou vyžadována, obraťte se na správce nebo úpravce systému. Funkce Zkontrolovat chyby pro formuláře neidentifikuje všechna pole požadovaná vaší databází, zejména vlastní pole, takže se nemůžete spolehnout na to, že budete o tomto problému informováni. Vždy se ujistěte, že vyzkoušíte formulář, abyste potvrdili, že vytváří typy záznamů, které očekáváte.

Prvky seznamu odběrů

Každý prvek seznamu odběrů vytvoří zaškrtávací políčko, které návštěvníkovi umožnuje přihlásit se k odběru nebo zrušit odběr jednoho z vašich distribučních seznamů pošty. Pro každý statický marketingový seznam, který jste nakonfigurovali jako seznam odběrů, najdete pod záhlavím Seznamy odběrů na kartě Sada nástrojů návrháře jedinečný prvek pojmenovaný po tomto seznamu. Další informace: Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů

Prvky seznamů odběrů jsou dostupné pouze při práci s formulářem centra odběrů nebo cílové stránky a jejich chování se v jednotlivých případech nepatrně liší:

 • Cílové stránky: Po odeslání formuláře je kontakt přidán do všech seznamů, které jsou zaškrtnuté, ale nedojde k jeho odebrání z nezaškrtnutých seznamů. Podle potřeby můžete pro jednotlivé seznamy zvolit výchozí hodnotu (zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto). Seznamy odběrů na cílových stránkách nejsou předvyplňovány, aby informovaly o aktuálních odběrech návštěvníka.
 • Centra odběrů: Po otevření formuláře jsou jednotlivá zaškrtávací políčka vždy předvyplněná, aby informovala o aktuálních odběrech návštěvníka. Po odeslání formuláře je kontakt přidán do všech seznamů, které jsou zaškrtnuté, a odebrán ze všech seznamů, které nejsou zaškrtnuté.

Když přidáte nebo vyberete prvek seznamu odběrů pro formulář, můžete si na kartě Vlastnosti prohlédnout a nastavit následující vlastnosti:

 • Seznam odběrů: Zobrazuje název seznamu odběrů, který tento prvek představuje (pouze pro čtení). Kliknutím sem můžete otevřít vlastní seznam.
 • Výchozí hodnota: Pole je dostupné pouze v případě, že pracujete s formulářem cílové stránky. Používá se k nastavení výchozího stavu zaškrtávacího políčka (zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto).
 • Pozice popisku: Pozice popisku (názvu seznamu) vzhledem k zaškrtávacímu políčku
 • Popisek: Název seznamu odběrů, tak jak se zobrazuje na formuláři

Prvky přeposlání příteli

Prvky přeposlání příteli vytvářejí kolekci vstupních polí, která příjemci vašich marketingových e-mailových zpráv mohou používat k přeposílání kopie této zprávy na jednotlivé e-mailové adresy, které zadají.

Všechny formuláře přeposlání příteli musí obsahovat přesně jeden prvek přeposlání příteli. Tento prvek není dostupný pro jiné typy formulářů.

Když přidáte nebo vyberete prvek přeposlání příteli ve formuláři, můžete si na kartě Vlastnosti prohlédnout a nastavit následující vlastnosti:

 • Zeptat se na jméno přítele: Určuje, jestli budou kromě polí pro e-mailové adresy zahrnuta také pole pro zadání jmen. Formulář vždy vyžaduje e-mailové adresy.
 • Počet příjemců: Umožňuje nastavit počet dvojic vstupních polí pro jméno a e-mail vytvořených prvkem.

Prvky e-mailů se zakázaným hromadným odesíláním

Prvky e-mailů se zakázaným hromadným odesíláním přidají do formuláře centra odběrů zaškrtávací políčko, které umožňuje návštěvníkům vyjádřit nesouhlas se zasíláním všech marketingových e-mailových zpráv. Tato funkce je vyžadována zákony v mnohých jurisdikcích a pomáhá zachovat renomé vaší organizace ohledně zasílání e-mailů v celém internetovém prostředí, a tím umožňuje zabránit tomu, aby vaše marketingové zprávy byly odfiltrovány nebo uvízly ve složkách pro nevyžádanou poštu.

Všechny formuláře center odběrů musí obsahovat přesně jeden prvek e-mailu se zakázaným hromadným odesíláním. Tento prvek můžete také zahrnout do formulářů cílových stránek, ale není to povinné.

Prvek e-mailu se zakázaným hromadným odesíláním je standardní prvek pole formuláře, který je trvale nakonfigurován pro mapování na pole entity kontaktu Nepovolit hromadné e-maily. Všechny ostatní vlastnosti tohoto bloku jsou shodné s vlastnostmi prvků standardních polí popsaných v části Prvky polí.

Prvky zapamatování

Prvky zapamatování přidávají do formuláře funkci zapamatování. Pokud návštěvník odešle formulář se zaškrtnutým políčkem Zapamatovat si mě, pak při příštím otevření jednoho z formulářů Dynamics 365 Marketing dojde k předvyplnění známými hodnotami (při použití stejného počítače a prohlížeče). Vyplněna přitom budou pouze pole, pro která je předvyplnění konkrétně nakonfigurováno. Prvky návrhu tohoto typu musíte vždy vložit na marketingové stránky, pro které je povoleno předvyplnění. Další informace: Prvky pole

Prvek zapamatování je standardní prvek pole formuláře, který je trvale nakonfigurován pro mapování na pole entity kontaktu Povolit předvyplnění formuláře. Všechny ostatní vlastnosti tohoto bloku jsou shodné s vlastnostmi standardních polí formulářů popsaných v části Prvky polí.

Prvky tlačítek odeslání

Prvky tlačítek odeslání vytvářejí tlačítko odeslání pro formulář. Všechny formuláře musí obsahovat přesně jeden takovýto blok. Jedinou vlastností je text tlačítka, který určuje text zobrazený na tlačítku.

Aplikace Dynamics 365 Marketing automaticky přidá prvek tlačítka odeslání do každého nového formuláře, který vytvoříte. Tento typ prvku není jinak na kartě Sada nástrojů dostupný, takže dávejte pozor, abyste ho z formulářů neodstranili, protože neexistuje žádný způsob, jak ho znovu přidat (kromě okamžitého použití funkce Zpět).

Prvky tlačítek obnovení

Prvky tlačítek obnovení vytvářejí tlačítko obnovení pro formulář. Toto tlačítko po výběru odebere veškeré hodnoty ze všech polí daného formuláře. Všechny formuláře musí obsahovat přesně jeden takovýto blok. Jedinou vlastností je text tlačítka, který určuje text zobrazený na tlačítku.

Prvky tlačítek obnovení jsou dostupné, pouze když pracujete s formulářem přeposlání příteli nebo formulářem cílové stránky.

Prvky testu Captcha

Prvky testu Captcha přidávají do formuláře test Captcha, který pomáhá zajistit, aby formuláře mohli odesílat pouze lidé. Tím zabraňuje robotům v zaplňování vaší databáze spoustou nevyžádané pošty nebo rušivých dat.

Prvek testu Captcha a jeho nastavení

S testy Captcha jste se už pravděpodobně setkali. Vyžadují, abyste rozpoznali a zopakovali sadu znaků, které jsou navržené tak, aby byly obtížně rozpoznatelné pro počítač.

Jedinou vlastností pro prvky testu Captcha je Jazyk. Tato vlastnost nastavuje jazyk použitý v pokynech zobrazených pro test Captcha.

Prvky testu Captcha jsou dostupné, pouze když pracujete s formulářem cílové stránky. Stránky pro přeposílání a centra odběrů nevyžadují test Captcha, protože jsou dostupné pouze pro registrované kontakty.

Viz také

Návrh digitálního obsahu
Usnadnění a klávesové zkratky
Vytvoření nového e-mailu a navržení jeho obsahu
Práce s šablonami e-mailů, stránek a formulářů
Vytváření a nasazování marketingových stránek
Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů
Vytváření a správa vstupních polí pro použití ve formulářích