Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka

Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o tom, jak pracovat s každým typem dlaždic, které jsou k dispozici pro konstrukci vašich cest zákazníka. Obecné informace o tom, jak vytvořit cestu zákazníka a pracovat s jeho dlaždicí, naleznete v čási Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní.

Dlaždice typu obsahu

Dlaždice typu obsahu představují různé typy obsahu, který cesta zákazníka poskytuje kontaktům, když procházejí posloupností. Mezi dlaždice typu obsahu patří dlaždice e-mailu, marketingových stránek, marketingových formulářů, akcí a průzkumů.

E-mail

Dlaždice e-mailu odesílá marketingovou e-mailovou zprávu každému kontaktu, který do ní vstoupí. Pokud dlaždici e-mailu vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Marketingová e-mailová zpráva: Identifikuje marketingovou e-mailovou zprávu, kterou dlaždice odešle. Než budete moci publikovat cestu zákazníka, musí být také dokončeny a publikovány veškeré marketingové e-maily, na které odkazuje.
 • Vypršení platnosti e-mailu: Nastavte datum a čas vypršení platnosti dlaždice e-mailu. Pro všechny časy je používáno časové pásmo zadané pro cestu zákazníka.
 • A/B testování: Zvolte, zda bude dlaždice e-mailu používat e-mail A/B testování. Tato funkce vyžaduje, abyste zvolili e-mail A/B testování v ostrém provozu. Nastavení zahrnují:
  • A/B distribuce: Nastavte procento kontaktů v segmentu, do kterého přejdou jednotlivé e-maily testování.
  • Vítězná metrika: Nastavte, zda je vítězná metrika určena mírou otevření nebo mírou prokliků.
  • Doba trvání testu: Nastavte délku testu v hodinách, dnech nebo týdnech.
  • Pokud jsou výsledky neprůkazné, odeslat: Zvolte, která testovací verze bude odeslána na další dlaždici, pokud jsou výsledky neprůkazné.
 • Povolené časy: Omezte e-maily odeslané z dlaždice na konkrétní dny v týdnu nebo hodiny. Toto nastavení může být užitečné, pokud víte, že zákazníci s větší pravděpodobností čtou svůj e-mail v určitých časech.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Marketingové e-mailové zprávy mohou obsahovat speciální odkazy na další funkce řešení Dynamics 365 Marketing, jako jsou marketingové stránky, weby akcí nebo průzkumy hlasů zákazníka, a mohou nastavovat dlaždice aktivačních událostí cest zákazníka, které reagují na interakce zákazníků týkající se všech nebo konkrétní libovolné z nich. Ale i když jste vybrali marketingovou e-mailovou zprávu, která takové prvky zahrnuje, zůstanou pro cestu zákazníka neznámé, dokud také nepřidáte vnořenou dlaždici pro každý specifický odkaz, pro který chcete nastavit aktivační událost. Přidejte vnořenou marketingovou stránku, marketingový formulář, akci nebo průzkum do e-mailu, abyste tyto prvky odhalili a umožnili je vybrat v konfiguracích dlaždic s aktivační událostí. (Aktivační události mohou také reagovat na otevření zprávy a kliknutí na blíže neurčený odkaz, ale k povolení takových událostí není třeba provést žádné zvláštní kroky.)

Přidat vnořenou dlaždici k e-mailu můžete, i když přidružená zpráva ještě nezahrnuje odkaz představovaný vnořenou dlaždicí. To vám umožní nejprve naplánovat cestu zákazníka a poté později dokončit návrhy e-mailů.

Pokud chcete přidat vnořenou dlaždici, rozbalte v případě potřeby dlaždici e-mailu kliknutím na tlačítko pro rozbalení v jejím pravém dolním rohu a poté přetáhněte dlaždici marketingové stránky, marketingového formuláře, akce nebo průzkumu k další volné pozici na konci sestavy. Poté musíte nakonfigurovat vnořenou dlaždici tak, aby zastupovala stejné marketingové stránky, marketingové formuláře, akce nebo průzkumy, na které se odkazuje e-mail a pro které chcete nastavit aktivační událost.

Přidání vnořené dlaždice

Další informace o práci s dlaždicemi marketingových stránek, marketingových formulářů, akcí a průzkumů najdete v následujících částech.

Další informace: Přehled marketingových e-mailových zpráv

Marketingový formulář

Dlaždice marketingového formuláře představuje vložený nebo zachycený formulář hostovaný na externí webové stránce. Existují dva způsoby, jak je používat:

 • Vnořit pod dlaždici e-mailu pro povolení spouštění: Dlaždice marketingového formuláře mohou být vnořeny pod e-mailové dlaždice, kde představují odkaz na externí stránku, která je obsažena v obsahu e-mailové zprávy. Externí stránka musí obsahovat zachycený nebo vložený marketingový formulář reprezentovaný dlaždicí. Nejdůležitějším důvodem pro přidání vnořené dlaždice marketingového formuláře je umožnit dlaždicím aktivačních událostí, které budou umístěny do posloupnosti později, aby měly k dispozici informace o odkazu na externí stránku a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem. Aktivační události mohou reagovat, jakmile kontakt klikne na odkaz v e-mailu, nebo pouze v případě, že kontakt klikne na odkaz v e-mailu a následně odešle formulář.
 • Umístit na začátek cesty a vytvořit kampaň inbound marketingu: Když jsou umístěny na začátku cesty (vedle nebo místo segmentové dlaždice), budou na tuto cestu odeslány všechny nové nebo stávající kontakty, které odešlou formulář. Další informace: Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing

Když vnoříte dlaždici marketingového formuláře pod dlaždici e-mailu, musíte se postarat o to, aby samotná marketingová e-mailová zpráva také obsahovala odkaz na stránku, která hostuje formulář (když přidáte vnořenou dlaždici, systém tuto skutečnost neověří ani nezmění zprávu).

Pokud dlaždice marketingového formuláře vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Marketingový formulář: Identifikuje marketingový formulář zastoupený dlaždicí. Začněte zadáním názvu stránky, pokud chcete vybrat existující formulář, nebo kliknutím na Nový, pokud chcete zde vytvořit novou stránku.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Další informace: Vytvoření marketingových formulářů a Integrace se vstupními stránkami na externích webech

Marketingová stránka

Dlaždice marketingových stránek představuje nativní marketingovou stránku navrženou v Dynamics 365 Marketing a běžící na portálu Dynamics 365. Existují dva způsoby, jak je používat:

 • Vnořit pod dlaždici e-mailu pro povolení spouštění: Dlaždice marketingové stránky mohou být vnořeny pod e-mailové dlaždice, kde představují odkaz na marketingovou stránku, která je obsažena v obsahu e-mailové zprávy. Nejdůležitějším důvodem pro přidání vnořené dlaždice marketingové stránky je umožnit dlaždicím aktivačních událostí, které budou umístěny do posloupnosti později, aby měly k dispozici informace o odkazu na marketingovou stránku a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem. Aktivační události mohou reagovat, jakmile kontakt klikne na odkaz v e-mailu, nebo pouze v případě, že kontakt klikne na odkaz v e-mailu a následně odešle formulář.
 • Umístit na začátek cesty a vytvořit kampaň inbound marketingu: Když jsou umístěny na začátku cesty (vedle nebo místo segmentové dlaždice), budou na tuto cestu odeslány všechny nové nebo stávající kontakty, které odešlou stránku. Další informace: Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing

Když vnoříte dlaždici marketingové stránky pod dlaždici e-mailu, musíte se postarat o to, aby samotná marketingová e-mailová zpráva také obsahovala odkaz na stejnou marketingovou stránku (když přidáte vnořenou dlaždici, systém tuto skutečnost neověří ani nezmění zprávu).

Pokud dlaždici marketingové stránky vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Marketingová stránka: Identifikuje marketingovou stránku zastoupenou dlaždicí. Začněte zadáním názvu stránky, pokud chcete vybrat existující stránku, nebo kliknutím na Nová, pokud chcete zde vytvořit novou stránku.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Další informace: Vytvoření a nasazení marketingových stránek

Akce

Dlaždice akcí jsou zpravidla vnořené pod dlaždicemi marketingových e-mailů, kdy zastupují odkaz na web akcí, který je zahrnutý v obsahu zprávy, ale mohou být také umístěny samostatně. Nejdůležitějším důvodem pro přidání dlaždice akce je umožnit dlaždicím aktivačních událostí, které budou umístěny do posloupnosti později, aby měly k dispozici informace o odkazu na akci (registrovanou nebo navštívenou) a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem. Aktivační události mohou reagovat, jakmile kontakt klikne na odkaz v e-mailu, nebo pouze v případě, že se kontakt zaregistruje na akci nebo ji navštíví.

Když vnoříte dlaždici akce pod dlaždici e-mailu, musíte zajistit, aby samotná marketingová e-mailová zpráva také obsahovala odkaz na stejnou akci (když přidáte vnořenou dlaždici, systém tuto skutečnost neověří ani nezmění zprávu).

Pokud dlaždici akce vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Akce: Identifikuje záznam akce zastoupený dlaždicí. Začněte zadáním názvu akce, pokud chcete vybrat existující akci, nebo kliknutím na Nová, pokud chcete zde vytvořit novou akci.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Další informace: Plánování a správa akcí

Dotazník

Dlaždice průzkumu jsou zpravidla vnořené pod dlaždicemi marketingových e-mailů, kdy zastupují odkaz na online průzkum, který je zahrnutý v obsahu zprávy.

Poznámka

Funkce průzkumů v současné době poskytuje omezenou funkčnost: anonymní průzkumy mohou být přidány do e-mailů, ale nemohou sloužit jako aktivační události v cestách zákazníků.

Když vnoříte dlaždici dotazníku pod dlaždici e-mailu, musíte se postarat o to, aby samotná marketingová e-mailová zpráva také obsahovala odkaz na stejný dotazník (když přidáte vnořenou dlaždici, systém tuto skutečnost neověří ani nezmění zprávu).

Pokud dlaždici průzkumu vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Průzkum: Identifikuje záznam Hlasu zákazníka zastoupený dlaždicí.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Poznámka

Průzkumy jsou volitelné. Pokud se správce systému rozhodl nezařadit hlas zákazníka jako součást vaší instalace Dynamics 365 Marketing, dlaždice průzkumu se zobrazí jako nedostupná (šedě) ve vaší sadě nástrojů. Pokud ji chcete povolit, obraťte se na správce systému.

Další informace: Vytváření a pořádání online průzkumů

Dlaždice akcí

Dlaždice akcí spouštějí pracovní postupy nebo vytvářejí nové záznamy akcí v řešení Dynamics 365. Zpravidla je budete používat ke generování přiřazení úkolů interním pracovníkům, aby mohli sledovat skutečnosti, které nastanou během cesty zákazníka.

Aktivita

Aktivita je záznam plánované nebo dokončené aktivity reálného světa, jako je schůzka, úkol nebo telefonní hovor, která se týká některého jiného záznamu v řešení Dynamics 365. Většina formulářů v řešení Dynamics 365 Marketing zahrnuje zeď aktivit, na níž se zobrazují veškeré aktivity, které různí uživatelé naplánovali nebo dokončili ve spojení s příslušným záznamem, jako jsou telefonní hovory s určitým kontaktem nebo schůzky týkající se plánování určité akce. Záznamy pro plánované aktivity mohou fungovat jako seznam úkolů pro uživatele, kterým jsou přiřazeny, a záznamy pro dokončené aktivity mohou obsahovat podrobnosti o tom, co nastalo nebo jaký byl výsledek.

Dlaždice aktivit jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Když kontakt přejde na dlaždici aktivity, dlaždice vygeneruje novou aktivitu Dynamics 365 Marketing, která se týká tohoto kontaktu (nebo společnosti, pro kterou tento kontakt pracuje), a poté bude kontakt okamžitě pokračovat k dalšímu kroku cesty zákazníka.

Pokud dlaždici aktivity vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Typ aktivity: Typ aktivity (jako je schůzka, úkol nebo telefonní hovor), kterou dlaždice vytváří
 • Šablona aktivity: Šablona použitá k vytvoření aktivity. Šablony definují typ aktivity, komu má být aktivita přiřazena a další podrobnosti. Můžete zvolit existující šablonu nebo zde vytvořit novou, ale přiřazovat nebo vytvářet můžete pouze šablony, které mají stejný Typ aktivity jako dlaždice. Další informace: Vytváření marketingových šablon s aktivitou pro dlaždice aktivit
 • Vlastnosti: Po výběru šablony se zde zobrazí souhrn nastavení.
 • Vytvořit pro všechny: Pokud je cesta nastavena na cílové obchodní vztahy, použijte toto nastavení, abyste zvolili, zda chcete vytvořit a přiřadit aktivitu pro každý kontakt, který vstupuje do dlaždice, nebo pro společnost (obchodní vztah), pro kterou pracují. Pokud vytváříte pro každý obchodní vztah, pak vytvoříte pouze jednu aktivitu pro jeden obchodní vztah, i když několik kontaktů z tohoto obchodního vztahu prochází dlaždicí. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je cesta Cíl nastavena na Obchodní vztah (na kartě Obecné). Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích
 • Přiřazeno komu: Zvolte, kterému uživateli chcete aktivitu přiřadit (vlastník kontaktu, tvůrce kontaktů, vlastník cesty zákazníka nebo, pokud cílíte na obchodní vtahy, vlastník obchodního vztahu).
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Další informace: Generování aktivit z cesty zákazníka

Spuštění pracovního postupu

Dlaždice spuštění pracovního postupu umožňují vyvolat vlastní pracovní postup v libovolném bodu cesty zákazníka. Můžete je používat k urychlení fáze procesu, vytváření výstrah a dalším účelům. Pracovní postupy nabízejí vysokou míru přizpůsobitelnosti a mnohé organizace spolupracují s interními nebo externími konzultanty, aby tyto pracovní postupy optimalizovaly podle vlastních jedinečných interních firemních požadavků.

Důležité

Pracovní postupy vyvolané touto dlaždicí musí splňovat následující požadavky:

 • Okamžitě: Cesty zákazníka musí být schopny vyvolat pracovní postup okamžitě na vyžádání vždy, když kontakt projde dlaždicí.
 • Na základě záznamů kontaktů nebo obchodních vztahů: Jediným vstupem předaným do pracovního postupu je odkaz na záznam kontaktu, který vstoupil do dlaždice (nebo obchodního vtahu, ke kterému patří). Váš pracovní postup musí být připraven vykonat svou funkci pro daný kontakt nebo obchodní vztah, nebo záznam, který souvisí s tímto kontaktem nebo obchodním vztahem.
 • Aktivováno jako proces: Lze použít pouze aktivované pracovní postupy a každý pracovní postup musí být aktivován jako proces (nikoliv jako šablona procesu).
 • Pole Rozsah a Spustit při jsou ignorována: Pokud jsou tato nastavení provedena pro pracovní postup, jsou ignorována při spuštění cestou zákazníka.

Dlaždice spuštění pracovního postupu jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Pokud dlaždici spuštění pracovního postupu vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Spustit pro všechny: Pokud je cesta nastavena na cílové obchodní vztahy, použijte toto nastavení, abyste zvolili, zda chcete spustit pracovní postup pro každý kontakt, který vstupuje do dlaždice, nebo pro společnost (obchodní vztah), pro kterou pracují. Pokud ho spustíte pro každý kontakt, dlaždice předá záznam kontaktu do pracovního postupu. Pokud ho spustíte pro každý obchodní vztah, dlaždice předá záznam obchodního vztahu do pracovního postupu a vy spustíte pracovní postup pouze jednou pro každý obchodní vztah, i když několik kontaktů z tohoto obchodního vztahu prochází dlaždicí. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je cesta Cíl nastavena na Obchodní vztah (na kartě Obecné). Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích
 • Spustit pracovní postup: Zvolte existující pracovní postup, který má dlaždice vyvolat.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Vytvořit zájemce

Dlaždice vytvoření zájemců vytvoří nového zájemce pro každý kontakt nebo obchodní vztah, který vstupuje na dlaždici. Nepokouší se spárovat žádné existující zájemce, takže vždy vytvoří nového. Každý vytvořený zájemce bude propojen buď s kontaktem, který vstoupil do dlaždice, nebo s obchodním vztahem, ke kterému tento kontakt patří (společností, pro kterou pracuje).

Pokud dlaždici vytvoření zájemce vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Vytvořit pro všechny: Zvolte, zda chcete vytvořit nového zájemce pro každý kontakt, který vstupuje do dlaždice, nebo pro obchodní vztah, ke kterému patří každý kontakt. Dlaždice se nepokouší spárovat žádné existující zájemce, takže vždy vytvoří nového. U zájemců na základě obchodních vztahů však tato dlaždice vytvoří pro každý účet pouze jednoho nového zájemce, a to i v případě, že několik kontaktů z tohoto účtu projde dlaždicemi po spuštění cesty. Toto nastavení se zadává pouze tehdy, když je cesta nastavena na cílové obchodní vztahy. Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích
 • Zástupný text pro příjmení: Všechny záznamy zájemce vyžadují hodnotu pro své pole příjmení. Když dlaždice vytváří zájemce na základě kontaktu, použije zde příjmení kontaktu. U obchodních vztahů není k dispozici žádné příjmení, takže pokud vytváříte zájemce založené na obchodním vztahu, zadejte hodnotu zástupného textu, která se použije jako příjmení pro každého zájemce, kterého dlaždice vytvoří. Toto nastavení se zadává pouze tehdy, když je cesta nastavena na cílové obchodní vztahy. Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Kampaň LinkedIn

Dlaždice kampaně LinkedIn propojuje každý kontakt, který jí prochází, s konkrétní kampaní LinkedIn, čímž umožňuje následné dlaždici aktivační události reagovat na odeslání jakýchkoliv LinkedIn Lead Gen Forms, které patří k této kampani ve službě LinkedIn.

Chcete-li použít tuto dlaždici, musíte nejdříve provést následující postup:

 • Vytvořte obchodní vztah ve službě LinkedIn, který bude povolen pro marketing.
 • Vytvořte kampaň ve službě LinkedIn, která obsahuje LinkedIn Lead Gen Form.
 • Nastavte funkci LinkedIn Lead Gen v aplikaci Dynamics 365 Marketing, abyste se mohli napojit na svůj obchodní vztah ve službě LinkedIn a synchronizovat kampaně LinkedIn zpět do Dynamics 365 Marketing. Další informace: LinkedIn Lead Gen Integration

Důležité

Chcete-li použít neb vyzkoušet tuto funkci, musíte mít profil LinkedIn a povolit LinkedIn Campaign Manager pro tento účet. Poté můžete zdarma vytvářet reklamní kampaně, generovat testovací zájemce a synchronizovat Matched Audiences. Pokud se rozhodnete spustit reklamní kampaň ve službě LinkedIn, mohou se na vás vztahovat poplatky služby LinkedIn, jak je stanoveno v podmínkách používání společnosti LinkedIn.

Pokud dlaždici kampaně LinkedIn vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Kampaň LinkedIn: Použijte toto vyhledávací pole a zvolte kampaň LinkedIn, kterou bude tato dlaždice sledovat. Můžete si zvolit mezi všemi kampaněmi LinkedIn, které jste synchronizovali pomocí funkce LinkedIn Lead Gen v aplikaci Dynamics 365 Marketing. Ujistěte se, že jste zvolili kampaň LinkedIn, která obsahuje Lead Gen Form.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).
 • Přejít na kampaň LinkedIn: Když nakonfigurujete kampaň pro dlaždici, můžete zvolit toto propojení a přejít přímo na tuto kampaň ve službě LinkedIn.

Když použijete tuto dlaždici, téměř vždy ji uspořádáte do posloupnosti, která začíná segmentem, po kterém následuje dlaždice kampaně LinkedIn a potom dlaždice aktivační události, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Poté budete následovat aktivační událost s následnými aktivitami podle potřeby pro každou cestu true/false (například odesláním zpráv, spouštěním pracovních postupů anebo přiřazením úkolů).

Typické uspořádání dlaždic kampaně LinkedIn

Tyto dlaždice můžete nakonfigurovat následujícím postupem:

 • Dlaždice segmentu: Zvolte segment kontaktů, u kterých můžete očekávat, že je naleznete ve službě LinkedIn. Obvykle můžete zvolit segment, který jste také použili k vytvoření Matched Audience ve službě LinkedIn.
 • Dlaždice kampaně LinkedIn: Zvolte kampaň LinkedIn, která zahrnuje Lead Gen Form.
 • Dlaždice aktivační události: Vytvořte pravidlo aktivační události se zdrojem nastaveným na kampaň, kterou jste zvolil v dlaždici kampaně LinkedIn a podmínkou nastavenou na Jakékoliv odeslané formuláře kampaně LinkedIn. Kontakty zde budou čekat, dokud neodešlou formulář Lead Gen, který patří do určené kampaně LinkedIn (která je odešle horní cestou, true) nebo dokud nevyprší Časový limit nastavený pro dlaždice (v ten okamžik zbývající kontakty budou odeslány dolů, cestou false).

Poznámka

Aktivační událost bude reagovat na odeslání formuláře LinkedIn, ke kterému dochází za běhu cesty, nikoliv na odeslání formuláře, ke kterým došlo dříve.

Dlaždice cílů

Dlaždice cílů určují segment kontaktů, na který bude cílit vaše cesta zákazníka.

Segment

Segment je kolekce kontaktů seskupených podle některého běžného atributu nebo explicitního přiřazení. Další informace: Práce se segmenty

Každá z cest zákazníka obvykle začíná dlaždicí segmentu, která určuje kolekci kontaktů, s nimiž budete pro danou cestu pracovat. Po zahájení cesty zákazníka jsou okamžitě zpracovány veškeré kontakty nalezené v té době v cílových segmentech. Jakékoli nové kontakty, které se připojí k cílovým segmentům v průběhu času, také zahájí svou cestu zde, dokud bude cesta zákazníka aktivní.

Každá dlaždice segmentu vždy obsahuje další dlaždici segmentu nebo je do ní vnořená, takže minimálně budete mít segment kontejneru s jedním vnořeným segmentem. Dlaždice kontejneru sama sebe identifikuje jako skupinu segmentů. Zobrazí název skupiny a informace o celkovém počtu zahrnutých kontaktů a určuje logiku pro kombinování různých vnořených dlaždic (průnik nebo sjednocení). Každá vnořená dlaždice identifikuje skutečný segment nakonfigurovaný v řešení Dynamics 365 Marketing.

Dlaždice segmentu se dvěma vnořenými segmenty

Dlaždice skupiny segmentů poskytuje na kartě Vlastnosti následující nastavení:

 • Název dlaždice: Zadejte název, který popisuje dlaždici.
 • Logika slučování segmentů: Pokud skupina obsahuje více než jeden vnořený segment, použijte toto nastavení k vytvoření logiky pro kombinování členů vnořených segmentů. Zvolte jednu z následujících možností:
  • Sjednocení: bude do cesty zákazníka zahrnut každý kontakt, který se nachází alespoň v jednom vnořeném segmentu. Kontakty, které se objeví ve více než jednom vnořeném segmentu, však budou zpracovány jenom jednou.
  • Průnik: bude cíleno pouze na kontakty, které se nacházejí ve všech vnořených segmentech, takže zákazníci, kteří se objeví pouze v jednom ze seznamů, budou ignorováni.
 • Popis: Zadejte krátký popis způsobu použití dlaždice na této cestě.

Každá dlaždice vnořeného segmentu poskytuje následující nastavení:

 • Název dlaždice: Zadejte název, který popisuje dlaždici.
 • Metoda zahrnutí: Vyberte Zahrnutí pro přidání všech členů tohoto segmentu do skupiny. Vyberte Vyloučení pro odstranění všech členů tohoto segmentu ze skupiny (jsou-li přítomny).
 • Zdroj segmentu: Vyberte Segment pro přidání (nebo odebrání, v závislosti na metodě zahrnutí) členů segmentu do skupiny. Vyberte Marketingový seznam odběrů pro přidání členů seznamu odběrů (členy nelze odebrat na základě seznamu odběrů).
 • Segment: Pokud je váš Zdroj segmentu segment, pak pomocí tohoto pole vyberte záznam segmentu.
 • Marketingový seznam: Pokud je váš Zdroj segmentu seznam odběrů, pak pomocí tohoto pole vyberte seznam.
 • Popis: Zadejte krátký popis způsobu použití dlaždice na této cestě.

Aktualizovaný záznam

Použijte dlaždici aktualizovaného záznamu ke sledování všech záznamů patřících ke konkrétní entitě a poté vyhledejte kontakt přidružený k některému z těchto záznamů, který je vytvořen, odstraněn nebo aktualizován za běhu cesty. Všechny kontakty nalezené touto dlaždicí budou odeslány po cestě zákazníka s počátkem na místě dlaždice.

Například byste mohli použít tuto dlaždici pro sledování změny záznamů zájemců v poli e-mailové adresy. Následně pokaždé, když uživatel změní pole e-mailu záznamu zájemce, dlaždice aktualizovaného záznamu nalezne kontakt, který je přidružen k zájemci, a přidá kontakt do cesty.

Dlaždice aktualizovaného záznamu jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Pokud dlaždici aktualizovaného záznamů vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Název entity: Zvolte entitu, kterou chcete monitorovat ohledně aktualizací. Zvolená entita musí mít vyhledávací pole, které přidruží každý ze svých záznamů k záznamu kontaktu.
 • Název pole kontaktu: Zvolte vyhledávací pole, které přiřazuje každý záznam z monitorované entity k záznamu kontaktů. Některé entity poskytují více než jedno pole, které odkazuje na entitu kontaktu, takže zde můžete mít více možností.
 • Aktivační událost: Zvolte typ změny záznamu, který chcete hledat (vytvoření, odstranění nebo aktualizace). Zvolte možnost Vytvořit a najděte kontakty přidružené k nově vytvořeným záznamům. Zvolte možnost Odstranit a najděte kontakty přidružené k nově odstraněným záznamům. Zvolte možnost Aktualizovat a najděte kontakty přidružené k nedávno aktualizovaným záznamům (v tomto případě musíte také zvolit, které pole má být sledováno ohledně aktualizací).
 • Pole aktivační události: Pokud nastavíte aktivační událost na aktualizaci, pak musíte vybrat, které pole z cílové entity chcete sledovat pro aktualizace. Aktualizace všech dalších polí nespustí dlaždici. Toto nastavení se nezobrazuje pro další dva typy aktivačních událostí.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Dlaždice řízení toku

Dlaždice řízení toku pozastavují proces nebo vytvářejí větve ve vaší posloupnosti, ve které budou kontakty pokračovat pouze jednou z několika dostupných cest v závislosti na záznamech interakcí nebo demografických údajích.

Plánovač

Dlaždice plánovače zadržuje kontakty po určitou dobu, než je odešle k další dlaždici v jejich cestě. Můžete ji použít k vložení časové prodlevy, například jeden týden, mezi odeslání prvotní marketingové e-mailové zprávy a následné odeslání připomenutí. Plánovač můžete nastavit tak, aby používal relativní čas (například počkat sedm dnů) nebo absolutní čas (například počkat do 21. května 2018).

Dlaždice plánovače jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Pokud dlaždici plánovače vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Typ: Umožňuje nastavit, jestli bude použit relativní, nebo absolutní plán. Vyberte volbu Doba trvání, pokud chcete nastavit relativní čas (například čekat sedm dnů), nebo Datum a čas, pokud chcete zvolit konkrétní datum.
 • Doba trvání: Toto nastavení se zobrazí, pouze když je Typ nastavený na Doba trvání. Zadejte do pole celé číslo, které představuje počet dnů čekání, počínaje dnem, kdy kontakt poprvé vstoupí do dlaždice. Pomocí dostupných odkazů zvolte pro dobu trvání nastavení Jednoduchá, pokud mají kontakty čekat vámi zadaný přesný počet dnů, nebo Upřesnit, pokud chcete definovat omezení (viz níže).
 • Datum a čas: Toto nastavení se zobrazí, pouze když je Typ nastavený na Datum a čas. Zde uvedená pole slouží k definování konkrétního data, hodiny a minuty, kdy budou čekající kontakty uvolněny (bez ohledu na to, kdy do dlaždice dorazily). Pomocí dostupných odkazů zvolte pro plán nastavení Jednoduchý, pokud má používat vámi zadané přesné datum a čas, nebo Upřesnit, pokud chcete definovat omezení (viz níže). Určený čas používá časové pásmo nastavené na kartě Obecné pro samotnou cestu.
 • Omezení: Toto nastavení je dostupné pro plánovače Doba trváníDatum a čas, když jsou nastavené na Upřesnit. Umožňuje stanovit pravidla, která určí den nebo týden či čas v rámci dne, kdy plánovač uvolní kontakty. Pokud chcete otevřít příslušné okno, klikněte na odkaz Upřesnit v sekci Doba trvání nebo Datum a čas. Tato nastavení umožňují omezit množinu dnů týdne nebo časů, kdy bude plánovač moci nejdříve uvolnit kontakty. To může vést k nepatrně delší časové prodlevě. Můžete například nastavit plánovač tak, aby pozdržel kontakty alespoň sedm dnů, a poté je uvolnil následující pondělí, středu nebo pátek odpoledne.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Aktivační událost

Dlaždice aktivačních událostí pozdrží kontakty, dokud nebude určitá podmínka vyhodnocena jako pravdivá nebo dokud neuplyne stanovená doba. Aktivační událost rozdělí cestu. Kontakty, které včas splní podmínky aktivační události, budou pokračovat cestou pro hodnotu true. Kontakty, které tyto podmínky během stanovené doby nesplní, budou pokračovat cestou pro hodnotu false.

Typickým použitím této aktivační události je nastavení dlaždice e-mailu, za kterou bude následovat dlaždice aktivační události, která pozdrží každý kontakt po dobu sedmi dnů nebo dokud kontakt neotevře zprávu. Jakmile kontakt otevře zprávu, aktivační událost odešle tento po cestě s hodnotou true. Cesta true může obsahovat dlaždice určené pro kontakty, které projevily zájem o vaše zprávy. Pokud však uplyne časový limit a kontakt stále ještě neotevřel zprávu, aktivační událost odešle tento kontakt cestou pro hodnotu nepravda. Cesta false může pro jistotu znovu odeslat původní zprávu.

K dispozici je rozsáhlá řada logických prvků pro aktivační události, pomocí kterých můžete zkombinovat několik pravidel do jednoho složitého logického výrazu. Dokonce je možné použít některá speciální pravidla aktivačních událostí, jako jsou reakce na odeslání dat z určitých marketingových stránek, odeslání průzkumu nebo registrace na akci, ale v takovém případě musí být pro aktivační události dostupné odpovídající marketingové stránky, marketingové formuláře nebo akce. Pokud tedy chcete použít aktivační událost pro otevření nebo kliknutí na e-mailovou zprávu, musí být tato zpráva součástí aktuální cesty zákazníka a aby došlo k vlastní—aktivaci po kliknutí nebo odeslání průzkumu doručeného tímto e-mailem, daná dlaždice e-mailu musí mít vnořenou dlaždici, která odkazuje na příslušné nastavení průzkumu. Další informace: E-mail.

Dlaždice aktivační události jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Když přidáte aktivační událost do posloupnosti, okamžitě dojde k rozdvojení cesty. Cesta pro hodnotu pravda označená symbolem zatržítka bude vycházet z pravé strany dlaždice a cesta pro hodnotu nepravda označená symbolem X bude vycházet ze spodní strany dlaždice.

Nová dlaždice aktivační události

Pokud dlaždici aktivační události vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Založeno na: Zvolte spuštění na základě obchodního vztahu nebo na základě kontaktu. Aktivační události na základě obchodního vztahu nakládají s obchodním vztahem jako s jednou jednotkou, takže vždy odešlou všechny kontakty pro stejný obchodní vztah stejnou cestou (true nebo false). Aktivační události na základě kontaktu zpracovávají kontakty po jednom, takže kontakty ze stejného obchodního vztahu mohou téct dolů různými cestami. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je cesta Cíl nastavena na Obchodní vztah (na kartě Obecné). Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích
 • Časový limit: Nastavte maximální dobu, po kterou aktivační událost pozdrží kontakt, než ho odešle cestou pro hodnotu nepravda, za předpokladu, že během této doby nebude podmínka vyhodnocena jako pravdivá. Při splnění podmínky jsou kontakty okamžitě odeslány cestou pro hodnotu pravda. Ke stanovení doby čekání použijte pole a rozevírací seznam.
 • Nastavit pravidla: Veškeré aktivační události musí mít alespoň jedno pravidlo, takže vytvoření nové aktivační události začíná nastavením pravidla. Další pravidla můžete přidat kliknutím na zde dostupné tlačítko + Nové.
 • Logika pravidla Pokud máte více než jedno pravidlo, pak toto nastavení použijte k volbě operátora pro kombinování pravidel. Zvolíte-li And, pak všechna pravidla musí být vyhodnocena na hodnotu true, než jsou kontakty odeslány cestou pro hodnotu pravda. Zvolíte-li Or, pak jakmile jakékoliv z pravidel je vyhodnoceno jako true, kontakt je odeslán cestou pro hodnotu pravda.
 • Pravidlo <n>: Pro každé pravidlo, které přidáte pomocí tlačítka + Nové, se vytvoří očíslovaný blok Pravidlo. Pro každé pravidlo je nutné zadat údaje Zdroj, který identifikuje zdroj testované hodnoty, a Podmínka definující podmínku, kterou musí zjištěná hodnota splnit. V rozevíracím seznamu Zdroj se zobrazí všechny zdroje, které jsou aktuálně dostupné pro dlaždici aktivační události. Pokud hledaný zdroj nenajdete, bude možná nutné ke zpřístupnění tohoto zdroje přidat dlaždici nebo vnořenou dlaždici.
 • Podmíněný výraz: Toto pole jen pro čtení zobrazí všechna pravidla, která jste definovali jako jediný kompaktní, textový výraz.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Poznámka

Při aktivaci na základě e-mailových interakcí možnosti zahrnují: doručené, otevřené, s tvrdým vrácením, s měkkým vrácením, kliknutí nebo specifické kliknutí. Kliknutí bude reagovat na jakékoli kliknutí na odkaz, ale konkrétní kliknutí vyžaduje, abyste zvolili konkrétní odkaz ze zprávy na základě popisku (viditelný text odkazu). Pokud máte více než jeden odkaz, který otevře stejnou adresu URL, zobrazí se zde pouze první popisek, ale aktivační událost bude reagovat, pokud příjemce klikne na jakýkoliv z odkazů, které otevřou stejnou adresu URL. Další informace o různých typech e-mailových interakcí naleznete v části Slovník pojmů pro přehledy.

Důležité

Aktivační události založené na interakcích "doručené e-mailem" mohou občas sledovat cestu true, i když se e-mail vrátí. V takových případech bude kontakt pokračovat k dalšímu kroku cesty na cestě true, přestože e-mailovou zprávu neobdrží.

Dlaždice rozdělení a větví rozdělení

Dlaždice rozdělení přidávají rozdvojení do posloupnosti cesty zákazníka, přičemž kontakty jsou odesílány jednotlivými dostupnými cestami na základě náhodného výběru.

Dlaždici rozdělení vždy používejte společně s nejméně dvěma dlaždicemi větví rozdělení. Dlaždice rozdělení iniciuje rozdělení a vytváří základ pro rozdělování kontaktů (podle procentní nebo absolutní hodnoty), zatímco jednotlivé dlaždice větví rozdělení určují konkrétní podíl nebo počet kontaktů, jež se vydají cestou, kterou příslušná dlaždice větve rozdělení řídí. Spodní dlaždice větve rozdělení vždy implementuje pravidlo „zbývající“. To platí pro všechny kontakty, které nesplní žádné z ostatních dostupných pravidel.

Dlaždice rozdělení a větví rozdělení jsou samostatné, takže nemohou obsahovat vnořené dlaždice, ani být samy vnořené pod jinými dlaždicemi.

Když přidáte do posloupnosti rozdělení, okamžitě dojde k jejímu rozdvojení a do spodní cesty se doplní nová dlaždice větve rozdělení „zbývající“.

Nová dlaždice rozdělení

Při přidávání dlaždice rozdělení postupujte následovně:

 1. Nejprve nakonfigurujte rozdělení určením parametru Rozdělit podle (procentní nebo absolutní hodnoty).

 2. Do poskytnutého prázdného místa přidejte alespoň jednu dlaždici větví rozdělení.

 3. V případě potřeby přidejte další cesty přetažením dalších dlaždic větví rozdělení mezi horní a spodní dlaždice větví rozdělení.

 4. Stanovte podíl kontaktů, které budou odeslány jednotlivými větvemi rozdělení.

Pokud dlaždici rozdělení vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Rozdělit podle: Zvolte způsob stanovení podílu kontaktů, které budou odeslány jednotlivými větvemi. Pokud chcete definovat jednotlivé větve procentním podílem z celkového počtu kontaktů, zvolte Procento. Pokud chcete definovat jednotlivé větve pomocí absolutních hodnot, zvolte Hodnota.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Pokud dlaždici větve rozdělení vyberete, můžete v podokně Vlastnosti určit následující nastavení:

 • Název dlaždice: Místní název pro dlaždici. Tento název identifikuje dlaždici v posloupnosti, ale nikde jinde se nepoužívá.
 • Procento nebo Hodnota: Když je předcházející dlaždice rozdělení nastavená na rozdělení podle procentního podílu, nastavte procentní podíl kontaktů, které budou odeslány touto větví. Když je předcházející dlaždice rozdělení nastavená na rozdělení podle hodnoty, zadejte celkový počet kontaktů, které budou pokračovat touto větví.
 • Popis: Do tohoto pole přidejte popis nebo jiné poznámky (nepovinné).

Dlaždice vlastního obsahu

Dlaždice vlastního obsahu poskytují podobné funkce jako standardní dlaždice popsané dříve (jako jsou odesílání sdělení, sledování interakcí zákazníků a přidávání aktivačních událostí), ale jsou vytvářeny partnery a vývojáři z řad třetích stran za účelem rozšíření možností marketingových funkcí v aplikaci Dynamics 365 Marketing. Tyto vlastní dlaždice se zobrazí v návrháři, pokud jste nainstalovali vlastní kanál pro cesty zákazníka vyvinutý partnerem nebo jste vytvořili a nasadili svůj vlastní kanál pro svou instanci Dynamics 365 Marketing.

Vlastní kanály využívají existující infrastrukturu rozšiřitelnosti a nástroje obsažené v řešení Dynamics 365, jako jsou vlastní entity, pracovní postupy a moduly plug-in, které umožňují vývojářům a partnerům využívat znalost řešení Dynamics 365. Další informace: Rozšíření cest zákazníka pomocí vlastních kanálů

Viz také

Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Vytvoření interaktivní cesty zákazníka
Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing
Generování aktivit z cesty zákazníka