Povolení předvyplnění pro formuláře

Funkce předvyplnění pro formuláře na marketingových stránkách zobrazí vracejícím se kontaktům formulář, který již obsahuje dříve zadané informace (např. jméno a e-mailovou adresu). Kontakty budou předvyplněné formuláře obvykle považovat za praktičtější. Díky nim se může zvýšit i míra jejich odevzdání. Předvyplněné formuláře mohou navíc snížit počet chyb v zadaných údajích, a zlepšit tak kvalitu dat. Protože je však potřeba zohlednit ochranu údajů vašich kontaktů, budete moci určit, která konkrétní pole a v jakých formulářích budou umožňovat předvyplnění, a každý kontakt si dále bude moci vybrat, zda předvyplňovaní formulářů na cílových stránkách povolí. Formuláře centra odběrů podporují předvyplňování vždy z důvodu role, kterou v systému mají.

Obecné informace o vytváření, navrhování a práci s marketingovými stránkami najdete v článku Vytvoření a nasazení marketingových stránek.

Jak předvyplnění funguje v různých typech formulářů

Dynamics 365 for Marketing podporuje tři typy marketingových formulářů: cílové stránky, centra odběrů a předání příteli. Každý formulář je jiný, proto každý z nich pracuje s předvyplněním jinak.

Formuláře cílových stránek

Pro předvyplňování formulářů cílových stránek platí tato pravidla:

 • Formuláře cílových stránek pracují s předvyplněním na třech úrovních: pole, formulář a kontakt. Předvyplněné hodnoty se zobrazí pouze v polích, která jsou přímo nakonfigurována tak, aby předvyplňování povolovala, ve formulářích, u kterých je předvyplnění povoleno, a pouze u kontaktů, které při posledním odeslání formuláře aktivovaly funkci „zapamatovat si mne“.
 • Všechny formuláře cílových stránek s povoleným předvyplněním musí obsahovat zaškrtávací políčko "zapamatovat si mne", které umožňuje kontaktům tuto funkci ovládat.
 • Jakmile kontakt odešle formulář cílové stránky se zaškrtnutým políčkem "zapamatovat si mne", Dynamics 365 for Marketing vytvoří záznam kontaktu nebo jej doplní o informace z příchozího formuláře, nastaví pole Předvyplňovat marketingové formuláře pro daný záznam na Povolit a do prohlížeče kontaktu uloží soubor cookie. Soubor cookie osbahuje veřejný kód hash, který Dynamics 365 for Marketing použije k vyhledání záznamu kontaktu a zobrazení formuláře předvyplněného hodnotami z daného záznamu v případě, že kontakt při další příležitosti požádá o formulář pomocí stejného prohlížeče (který není v režimu soukromého procházení).
 • Jakmile kontakt odešle formulář cílové stránky a nezaškrtne políčko "zapamatovat si mne", Dynamics 365 for Marketing vytvoří záznam kontaktu nebo jej doplní o informace z příchozího formuláře a pole Předvyplňovat marketingové formuláře pro daný záznam nastaví na Zakázat.
 • Jakmile kontakt, u nějž je možnost Předvyplnit marketingový formulář nastavena na Zakázat, otevře cílovou stránku, Dynamics 365 for Marketing nezobrazí žádné hodnoty ze záznamu kontaktu bez ohledu na uložení souboru cookie v prohlížeči a na nastavení předvyplňování formuláře a jeho polí.
 • Jakmile kontakt, u nějž je možnost Předvyplnit marketingový formulář nastavena na Povolit, otevře cílovou stránku, Dynamics 365 for Marketing pošle požadavek do souboru cookie, vyhledá odpovídající záznam kontaktu (pokud existuje) a zobrazí formulář, ve kterém budou všechna pole umožňující předvyplnění obsahovat odpovídající hodnoty z příslušného záznamu kontaktu.

Poznámka

Můžete zobrazit předvolby předvyplňování a další možnosti jakéhokoli kontaktu. Chcete-li je zobrazit, otevřete záznam kontaktu, přejděte na kartu Podrobnosti a prostudujte sekci Předvolby kontaktu. Další informace: Správa informací o stávajících a potenciálních zákaznících

Formuláře centra odběrů

Pro předvyplňování formulářů centra odběrů platí tato pravidla:

 • Formuláře odběrů vždy povolují předvyplňování. Všechna pole formuláře navíc povolují předvyplňování bez ohledu na nastavení možnosti Předvyplnit.
 • Všechny marketingového e-mailové zprávy musí obsahovat odkaz na centrum odběrů. Součástí odkazu je vždy identifikátor, který Dynamics 365 for Customer Engagement používá k identifikaci příjemce a zprávy. Jakmile kontakt tento odkaz vybere, Dynamics 365 for Customer Engagement použije odeslaný identifikátor k vyhledání záznamu kontaktu a zobrazení formuláře s předvyplněnými hodnotami kontaktu a aktuálním stavem každého obsaženého seznamu odběrů. A podobně jako u cílových stránek umístí aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement soubor cookie.
 • Pokud kontakt otevře stránku centra odběrů přímo bez použití odkazu v e-mailu, identifikátor se v adrese URL nezobrazí. Namísto toho, jako náhradní řešení, pošle aplikace Dynamics 365 for Marketing do souboru cookie požadavek na identifikaci kontaktu. Pokud se soubor cookie nenajde, centrum odběrů nebude fungovat, protože nebude vědět, s kým komunikuje.

Formuláře Přeposlat příteli

Předvyplňování není ve formulářích Přeposlat příteli podporováno, protože se v nich nezobrazují informace z databáze. E-mailová adresa, kterou zde kontakt zadá, se neporovnává s adresami v databázi a zadané hodnoty nejsou s odesílajícím kontaktem nijak propojeny. Taková adresa je uložena jen dočasně — nepoužije se k vytvoření nového záznamu kontaktu ani se nezobrazuje uživatelům aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement.

Vytvoření formuláře cílové stránky s povoleným předvyplňováním

Postup vytvoření formuláře, který obsahuje nejméně jedno pole s povoleným předvyplňováním:

 1. Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře. Pak otevřete existující formulář, který chcete upravit, nebo na panelu příkazů zvolte příkaz + Nový a vytvořte nový.
 2. Možnost Typ formuláře (v horní části stránky) nastavte na Cílová stránka.
 3. Přejděte na kartu Souhrn a vyhledejte sekci Obsah. Zkontrolujte, zda je možnost Předvyplnit pole nastavena na Ano. (Pokud je nastavena na Ne, formulář nebude podporovat předvyplňování v žádném poli.)
 4. Přejděte na kartu Návrhář a přidejte všechna potřebná pole a další prvky návrhu.
 5. Ve výchozím nastavení žádné pole nepovoluje předvyplňování. Postup povolení předvyplnění pro pole:
  • Na plátně vyberte prvek pole.
  • Na postranním panelu otevřete kartu Vlastnosti.
  • Zaškrtněte políčko Předvyplnit.
 6. Tento krok opakujte pro každé pole, ve kterém chcete povolit předvyplňování.
 7. Ujistěte se, že formulář obsahuje prvek Zapamatovat si mne. Tímto způsobem se vytvoří zaškrtávací políčko, které může kontakt použít k ovládání funkce předvyplnění. (Obvykle se přidává automaticky, jakmile povolíte předvyplnění pro formulář.)
 8. Uložte formulář.

Vytvoření formuláře centra odběrů s povoleným předvyplňováním

Předvyplňování je vždy povoleno ve všech polích formuláře centra odběrů. Postup vytvoření formuláře centra odběrů:

 1. Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře. Pak otevřete existující formulář, který chcete upravit, nebo na panelu příkazů zvolte příkaz + Nový a vytvořte nový.
 2. Možnost Typ formuláře (v horní části stránky) nastavte na Centrum odběrů. Touto volbou se provádí následující akce:
  • Položka Předvyplnit pole na kartě Souhrn se automaticky nastaví na Ano a bude pouze ke čtení.
  • Všechna pole budou podporovat předvyplnění bez ohledu na nastavení možnosti Předvyplnit.
  • Prvek Zapamatovat si mne přidávat nemusíte, ale třeba by se hodil, aby uživatelé, kteří v budoucnu navštíví jednu z vašich cílových stránek, měli možnost předvyplňování povolit.
  • Vždy je nutné přidat prvek Neposílat e-maily.
 3. Přejděte na kartu Návrhář a přidejte všechna potřebná pole, seznamy odběrů a další prvky návrhu.
 4. Uložte formulář.

Další informace: Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů

Povolení předvyplnění vložených formulářů

Pokud jste vložili marketingový formulář na externí web (například web své vlastní organizace), místo toho, abyste ho zveřejnili na marketingové stránce publikované na portálu Dynamics 365, musíte ověřit doménu, na kterou jste formulář vložili, a také nakonfigurovat formulář, aby umožňoval předvyplnění. Viz Integrace s formuláři publikovanými na externí webové stránce.