Kde začít

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Zde můžete rychle začít a učit se pracovat s aplikací Microsoft Dynamics 365 for Operations UI.

Nábor

Následující zdroje poskytují přehled o tom, jak pracovat s partnerem při zahájení práce s aplikací Dynamics 365 for Operations a jak používat službu Dynamics 365 for Operations Lifecycle Services.

Uživatelské rozhraní

Následující zdroje poskytují informace o prostředí uživatele aplikace Dynamics 365 for Operations.

Systém nápovědy

Následující zdroje poskytují přehled o systému nápovědy společně s pokyny k zobrazení popisů polí.

Záznamy úkolů a průvodci úkolem

Záznamník úkolů je nástroj aplikace Dynamics 365 for Operations, který umožňuje zaznamenat akce prováděné v uživatelském rozhraní. Při vytváření záznamu úkolu jsou všechny události, které jsou prováděny se serverem, zaznamenány při jejich provádění v uživatelském rozhraní. Tyto události zahrnují přidání hodnot, změnu nastavení a odebrání dat. Průvodce úkolem je kontrolovaný, řízený a interaktivní způsob, který vás provede kroky záznamu úkolu. Průvodce úkolem lze otevřít (nebo přehrát) ze systému nápovědy.

Viz také

Noví průvodci úkolem (únor 2016)

Noví nebo aktualizovaní průvodci úkolem (květen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (listopad 2016)