Domovská stránka mobilní aplikace Dynamics 365 for Operations

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma popisuje mobilní aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations a poskytuje odkazy na zdroje, které vám mohou pomoci ji implementovat ve vaší organizaci.

Přehled

Mobilní aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations umožňuje vaší organizaci zpřístupnit své obchodní procesy na mobilních zařízeních. Jakmile váš správce IT povolí funkci mobilních pracovních prostorů pro vaši organizaci, mohou se uživatelé přihlásit k aplikaci a okamžitě začít pracovat s obchodními procesy ze svých mobilních zařízení. Mobilní aplikace Dynamics 365 for Operations obsahuje následující funkce, které vám mohou pomoci zvýšit produktivitu:

 • Uživatelé mohou zobrazit, upravit a reagovat na obchodní data, i v případě, kdy mají občasné síťové připojení nebo kdy jsou jejich mobilní zařízení zcela offline. Při obnovení připojení k síti se offline datové operace automaticky zesynchronizují s aplikací Dynamics 365 for Operations.
 • IT správci nebo vývojáři mohou vytvořit a publikovat mobilní pracovní prostory, které byly vytvořeny na míru pro jejich organizace. Aplikace používá vaše existující kódy majetku. Z toho vyplývá, že není nutné znovu zavádět vaše postupy ověření, obchodní logik nebo konfiguraci zabezpečení.
 • IT správci nebo vývojáři snadno navrhnou mobilní pracovní prostory pomocí „ukaž a klikni“ návrháře pracovního prostoru, který je součástí webového klienta aplikace Dynamics 365 for Operations.
 • IT správci nebo vývojáři mohou volitelně optimalizovat offline možnosti pracovního prostoru pomocí architektury rozšíření obchodní logiky. Vzhledem k tomu, že data se stále zpracovávají, i když je zařízení v režimu offline, vaše mobilní scénáře zůstávají bohaté a plynulé i tehdy, když nemají stálé síťové připojení.

Prvky mobilní aplikace

Navigace v mobilní aplikaci se skládá ze čtyř jednoduchých konceptů: řídicího panelu, pracovních prostorů, stránek a akcí.

Navigační koncepty v mobilní aplikaci

 • Při spuštění aplikace přejděte do řídicího panelu.
 • Na řídicím panelu můžete zobrazit seznam pracovních prostorů, které jsou publikovány ve vašem prostředí aplikace Dynamics 365 for Operations.
 • V každé pracovním prostoru se zobrazí seznam stránek dostupných pro daný pracovní prostor.
 • Na stránce můžete zobrazit data, která jsou shromažďována z jedné nebo více stránek aplikace Dynamics 365 for Operations.
 • Ze stránky můžete přejít na jiné stránky pro související data, jako jsou například podrobnosti entity nebo řádky.
 • Na stránce můžete také zobrazit seznam akcí, které jsou k dispozici pro danou stránku.
 • Akce vám umožňují vytvořit nebo upravit stávající data.

Proces implementace

Následující obrázek znázorňuje procesu implementace mobilní aplikace Dynamics 365 for Operations ve vaší organizaci.

Proces implementace mobilní aplikace

Následující tabulka obsahuje odkazy na zdroje, které vám mohou pomoci implementovat mobilní aplikaci Dynamics 365 for Operations ve vaší organizaci. Čísla v prvním sloupci odpovídají číslovaným krokům na předchozím obrázku.

Krok Role Akce Prostředky umožňující dokončit akci
1 Správce systému Implementujte Dynamics 365 for Operations pro organizaci. Pokud nemáte aplikaci Dynamics 365 for Operations v organizaci nasazenou, nahlédněte do tématu Nasazení ukázkového prostředí Microsoft Dynamics 365 for Operations.
2 Správce systému Stáhněte a nainstalujte články znalostní báze, které umožňují mobilní pracovní prostory poskytnuté společností Microsoft. Nahlédněte do části "Předpoklady" v tématu o mobilním pracovním prostoru, který chce vaše organizace použít:
3 Správce systému Publikujte mobilní pracovní prostory, které poskytuje společnost Microsoft. Publikování mobilního pracovního prostoru
4 Vývojáři nebo nezávislí výrobci softwaru Použijte mobilní architekturu aplikace Dynamics 365 k vytváření vlastních mobilních pracovních prostorů.
5 ISV Vytvořte nasaditelný balíček, který obsahuje vlastní mobilní pracovní prostory, a odešlete balíček do služby Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Vytvoření nasaditelného balíčku
6 Správce systému Použijte nasaditelný balíček obsahující vlastní pracovní prostory, které poskytl nezávislý výrobce softwaru. Použití nasaditelného balíčku v systému Microsoft Dynamics 365 for Operations
7 Správce systému Publikujte vlastní mobilní pracovní prostory, které poskytuje nezávislý výrobce softwaru. Publikování mobilního pracovního prostoru
8 Uživatel Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci 365 Dynamics for Operations.
9 Uživatel Přihlaste se a používejte mobilní aplikaci Dynamics 365 for Operations. Aplikaci zahrnuje mobilní pracovní prostory, které byly publikovány. Pokud chcete zobrazit seznam mobilních pracovních prostorů poskytovaných společností Microsoft, přečtěte si téma Nedávno vydané mobilní pracovní prostory pro mobilní aplikaci Dynamics 365 for Operations