Uzavřené pohledávky

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

V následující tabulce jsou uvedeny stránky, které podporují obchodní proces uzavření pohledávek.

Poznámka

Některé stránky tabulky lze otevřít až po zadání informací nebo určení nastavení parametrů.

Úloha komponenty obchodního procesu

Uzávěrka období v hlavní knize

Název stránky Použití
Dávková úloha Zobrazení nebo vytvoření dávkových úloh. Nepodařilo se dokončit dávkové úlohy a vy se chcete ujistit, že byly dokončeno veškeré zaúčtování.
Potvrdit prodejní objednávku Aktualizace prodejních objednávek.
Přecenění cizí měny Generování transakcí, které aktualizují hodnotu otevřených transakcí odběratelů v cizí měně.
Deník Zaúčtování faktur, plateb a směnek.
Doklad deníku - Deník plateb – generování, zpracování a zaúčtování plateb.
                   -  **Draw bill of exchange journal** – Post bills of exchange.
                   -  **Protest bill of exchange journal** – Post protested bills of exchange.
                   -  **Redraw bill of exchange journal** – Post redrawn bills of exchange.
                   -  **Remittance journal** – Post remittances.
                   -  **Settle bill of exchange journal** – Post settled bills of exchange          |

| Zaúčtování dodacího listu | Aktualizace dodacích listů pro prodejní objednávky. | | Zaúčtovat volnou fakturu | Zaúčtovat volné faktury. | | Zaúčtování faktury | Zaúčtování faktur prodejních objednávek. | | Zaúčtování výdejky |Aktualizace výdejek k prodejním objednávkám. |

Úloha komponenty obchodního procesu

Vytvoření a odeslání souhrnného hlášení (EU)

Název stránky Použití
Souhrnné hlášení (EU) Vykázání prodeje v rámci Evropské unie (EU) finančnímu úřadu pro účely přiznání daně z přidané hodnoty (DPH).