Účty pro zaúčtování likvidace dlouhodobého majetku

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

V tomto článku je vysvětleno nastavení účtů pro zaúčtování do hlavní knihy pro účely vyřazení majetku.

Na stránce Účetní profily dlouhodobého majetku na pevné záložce Účty hlavní knihy výběrem Vyřazení – prodej a Vyřazení – likvidace nastavte zaúčtování do hlavní knihy.

U obou typů transakcí je účet hlavní knihy pro hodnotu vyřazení dlouhodobého majetku zaúčtován na stranu Dal. Částka MD je zaúčtována na protiúčet, který může být například bankovní účet. Byl-li dlouhodobý majetek prodán zákazníkovi, použije se místo protiúčtu účet zákazníka.

Klepněte na tlačítko Vyřazení a poté klepněte na Prodej nebo Likvidace a poté nastavte podrobné účty pro vrácení zůstatkové účetní hodnoty dlouhodobého majetku. Také můžete zadat informace v polích Zaúčtovat hodnotu a Hodnota prodeje na stránce Parametry vyřazení.

Transakce vyřazení pro položku dlouhodobého majetku ve fondu majetku s nízkou hodnotou snižuje čistou účetní hodnotu fondu majetku s nízkou hodnotou pouze o vyřazenou částku. Pokud je však hodnota prodeje položky majetku vyšší než čistá účetní hodnota fondu majetku s nízkou hodnotou, je hodnota fondu majetku s nízkou hodnotou snížena na nulovou hodnotu.