Nákupní objednávky pro projekt

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje různé metody, které slouží k vytváření nákupních objednávek pro určitý projekt. Použitá metodu závisí na účelu nákupní objednávky a kdy jsou zakoupené položky spotřebovány a účtovány v projektu.

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations můžete použít několik způsobů pro vytvoření nákupních objednávek pro určitý projekt. Použitá metodu závisí na účelu nákupní objednávky, kdy jsou zakoupené položky spotřebovány, a kdy jsou zakoupené položky účtovány v projektu.

Způsoby vytvoření nákupní objednávky

Jednu z následujících metod můžete použít k vytvoření nákupní objednávky v modulu Řízení a účetnictví projektu. Účel nákupní objednávky určuje, kdy je nákupní objednávka spotřebována a tedy kdy lze na projektu účtovat poplatky za položky.

Metoda Účel Spotřeba položek
Vytvoření nákupní objednávky přímo z projektu. Tuto metodu použijte pro nákup zboží od externího dodavatele pro účely spotřeby na projektu. Nákupní objednávku lze vytvořit dvěma způsoby.
  • Ze samotného projektu. V tomto případě je projekt pro nákupní objednávku již definován.
  • Přechodem k nákupní objednávce projektu. Je nezbytné vybrat jak dodavatele, tak projekt, pro který se má nákupní objednávka vytvořit.
Položky jsou spotřebovány při aktualizaci faktury dodavatele.
Vytvořte nákupní objednávku z prodejní objednávky. Tato metoda se použije, pokud se mají nakoupit položky při vytváření prodejní objednávky z projektu. Položky jsou spotřebovány, když se prodejní objednávka fakturuje odběrateli.
Vytvořte nákupní objednávku z požadavku na položku. Tato metoda se použije, pokud se mají nakoupit položky při vytváření požadavku na položku z projektu. Položky jsou spotřebovány, když se aktualizuje dodací list požadavku na položku.
Poznámka

Při aktualizaci faktury nebo dodacího listu dodavatele budete požádáni, abyste aktualizovali dodací list v požadavku na položku.